Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Škálování obsahu 100%
  • Velikost písma 100%
  • Výška řádků 100%
  • Mezery mezi písmeny 100%

SAP S/4 HANA

Nová generace ERP systémů s řadou E2E procesů pro
maximální digitalizaci podnikání a dynamický firemní růst

Připravíme vás pro migraci na SAP S/4HANA

Klíčový časový milník je nastaven na rok 2027. Společnost SAP oznámila, že v uvedeném roce ukončí podporu své aktuálně verze SAP ECC 6.0 EHP 8. Všechny společnosti, které budou chtít nadále čerpat výhody používání systémů SAP, musí v čase, který nám zbývá, zmigrovat na systém SAP S/4HANA.

SAP S/4HANA není pouze vylepšená verze široce používaného SAP ECC, ale jedná se o zcela nový ERP systém postavený na moderních technologiích, který zároveň přináší best-practise celé řady oborů, ve kterých byli jeho předchůdci úspěšně používáni.

S přechodem na SAP S/4HANA se připravte na hlubokou transformaci vašeho podnikání. Upřímně řečeno, proces migrace bude vyžadovat i vaše zvýšené úsilí, ale to je vyváženo obrovským potenciálem pro inovace v procesech i vlastním podnikání a je klíčovým krokem na cestě digitální transformace vaší firmy.

Máte otázky?

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Pomůžeme vám s hladkým přechodem na SAP S/4HANA

Společně stanovíme jasné a srozumitelné cíle, sestavíme reálný projektový plán a definujeme kontrolní body pro monitoring úspěšnosti transformačního procesu. Máme stále na paměti, že podcenění přípravy může vést k nákladným revizím plánu a v některých případech vede dokonce k návratu na začátek transformace.

Naši zkušení konzultanti se postarají, aby se transformace pro vaši společnost nestala noční můrou.

1. Výchozí situace

Čeho chcete dosáhnout? Jaké máte plány? Kterým směrem se chcete rozvíjet?

Úspěšná transformace na SAP S/4HANA musí zohledňovat strategické podnikatelské plány a cíle. Proto musíte implementovat vhodné řešení SAP S/4HANA. V dynamickém tržním prostředí 21. století musíte být schopní rychle reagovat na rizika i příležitosti, vyvíjet a nasazovat nové výrobky, služby i celé obchodní modely.

Optimálně konfigurované řešení SAP S/4HANA od nás vám otevře dveře k novým možnostem rozvoje vašeho podnikání.

Jaká je vaše startovní pozice?

Úspěšný start-up?

Většina start-upů přichází na trh s jedním produktem, který rychle rozvíjí a průběžně vytváří nové varianty. Proto od SAP S/4HANA vyžadují především možnost pružného rozvoje funkcionality systému a bezproblémových integrací obchodních partnerů v logistice, obchodu i výrobě v reálném čase. Tyto úkoly pro vás zajistí naši zkušení konzultanti a vývojářský tým.

Rychle rostoucí firmy?
Konsolidace systému a optimalizace procesů?
Cílení na zákazníka? Real-time data?
Sdílené služby? Licenční podmínky? Řízení změn?

2. Analýza

Které systémy potřebujete?

Zásadní vliv na úspěšnost nasazení SAP S/4HANA má nová IT infrastruktura. Ta musí zohledňovat firemní strategii i podnikatelský model. U našich projektů testujeme každou jednotlivou aplikaci a pečlivě vyhodnocujeme, které aplikace nebudou v novém systému potřeba, které bude nutné migrovat a pro které existuje lepší náhrada. Upřednostňujeme inovativní řešení, se snadnou údržbou a vysokou mírou bezpečnosti při zachování hlavních byznysových kritérií, tedy rostoucím obratu a snižování nákladovosti.

Jaký je systém dnes, jak by se měl změnit a co je pro to potřeba udělat?

Inventura stávajícího IT řešení

Musíme být schopni si odpovědět na několik otázek. Skutečně současná podoba vašeho firemního IT odpovídá požadavkům, které a vás kladou zákazníci? Potřebujete všechny aplikace, funkce a lokalizace současného systému? Kde a co je vaše interní a externí know-how? Které náklady, licence a rizika vám způsobují potíže? Od nás dostanete jasné odpovědi zahrnující software, databáze, systémová rozhraní a dokumentaci.

Analýza prostředí SAP
Požadujete detailní analýzu do 2 týdnů?

3. Plán

Náš plán pro vaši migraci na SAP S/4HANA

Definujeme požadavky pro úspěšnou migraci na SAP S/4HANA na základě strategických plánů, technické studie a analýzy požadavků. Máme připravených vícero migračních scénářů. Scénáře s vámi projdeme a společně se rozhodneme, který z nich bude ve vašem případě nejvhodnější. Zároveň si stanovíme sadu priorit, postupný plán implementace a společné týmy, které vás bezpečně provedou migrací na SAP S/4HANA.

Výběr nejvhodnější migrační strategie

Strategie závisí především na cíli konverze systému. Základní rámec musí být stanovený předem: Kolika systémů se konverze týká? Kolik jich bude převedeno do jednoho nebo více systémů SAP S/4HANA? Budeme migrovat pouze současná data nebo i celou historii? Nakolik sjednocené jsou procesy v současných systémech a chceme v novém systému SAP S/4HANA preferovat standardní funkcionalitu?

Analytický nástroj msgFIT poskytuje odpovědi na tyto otázky. Ve výsledcích najdete daty podložená doporučení pro vaše rozhodnutí v otázkách migrační strategie.

Greenfield, brownfield nebo bluefield? Díky analýze porozumíte do hloubky situaci a budete tak připraveni pro zásadní rozhodnutí. Výsledky analýzy současných systémů vám odhalí, jak jsou používána data, procesy a jednotlivé funkce. Výsledky můžete využít také pro srovnání stávajících procesů se standardními procesy v SAP S/4HANA.

Identifikace dovyvinutých transakcí, reportů a aplikací pro migraci
Plán v případě migrace více systémů
Cloud, privátní cloud nebo on-premise
Mezinárodní roll-outy
Výběr dat pro migraci do nového systému

Přínosy SAP S/4HANA

Maximálně efektivní práce

Všechny procesy napříč společností jsou v SAP S/4HANA založeny na přednastavených parametrech vycházejících z dlouholetého best-practise. Tento přístup minimalizuje prostor pro chyby, předchází nedorozuměním a zefektivňuje tak práci každého jednotlivce, týmu  i celé společnosti. SAP S/4HANA navíc nabízí konkrétní řešení mnoha možných problémů.

Přátelské uživatelské prostředí
Architektura řešení
Digitální jádro pro digitální transformaci

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager