Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Škálování obsahu 100%
 • Velikost písma 100%
 • Výška řádků 100%
 • Mezery mezi písmeny 100%

SAP Sustainability
Control Tower

Všechna vaše data o udržitelnosti
přehledně na jednom místě

Automatizovaný sběr dat, analýzy a reporting pro vaše kvalifikovaná
rozhodnutí s dopadem na udržitelnost

Zajímá vaše zákazníky nebo banky, jak se stavíte k problematice udržitelnosti? Chcete se sami stát ESG zodpovědní?

SAP Sustainability Control Tower vám pomůže s daty a jejich vyhodnocováním, poskytne vhledy do libovolné úrovně detailu. Můžete nad nima provádět simulace scénářů a porovnávat výsledky. Získáte komplexní zdroj informací pro rozhodování.

Součástí řešení je i podpora celé řady standardů pro tvorbu ESG výkazů.

Máte otázky?

Petr Zavoral

Petr Zavoral
Business Development Manager

Sběr dat

 • Automatizovaný sběr dat z vlastních i externích zdrojů
 • Vysoká kvalita dat přes validace a schvalovací workflow
 • Předdefinované datové modely a kalkulace umožňují vysokou úroveň granularity dat

Analýzy a výkazy

 • Jednotná datová základna v rámci celé organizace
 • Kompatibilita s běžně používanými standardy
 • Analýza dat na úrovni produktové i firemní hierarchie
 • Flexibilní reporting
 • Generování dynamických výkazů na datech v reálném čase

Řízení a rozhodování

 • Příprava plánů, nastavení akčních cílů a rozhodování na základě skutečného porozumění
 • Identifikace možných rizik a příležitostí
 • Predikce a simulace různých scénářů
 • Sledování pokroku při dosahování stanovených cílů
 • Integrace ESG poznatků do klíčových firemních procesů a manažerských rozhodnutí
 • Možnost neustálého zlepšování

Zajistí soulad se zákonnými požadavky a nabídne osvědčené postupy pro řadu odvětví

Kvalitnější výkazy o udržitelnosti s využitím celosvětově používaných standardů

 •  Relevantní výkazy o udržitelnosti dle GRI, TCFD, CDP, SASB
 •  Tvorba výkazů v souladu s odvětvovými specifiky a s využitím iniciativ jako je SBTi

Dodržujte regulatorní požadavky EU pro reporting udržitelnosti

 •  Soulad s nejnovějšími regulačními mandáty, jako je CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a EU taxonomie.
 •  Tvorba auditovatelných zpráv, které se řídí doporučeními Evropské komise a podporují transparentnost a odpovědnost.
 •  Přizpůsobení potřebám vaší firmy a optimalizace pracovních postupů na základě různých uživatelských rolí.

Předdefinovaný obsah k okamžitému použití

Optimalizujte svou strategii udržitelnosti při dodržení EU taxonomie

 • Vyhodnoťte schopnost vaší společnosti k udržitelnému rozvoji na základě taxonomie EU.
 • Vypočítejte klíčové ukazatele, jako je obrat, kapitálové výdaje (CapEx) a provozní výdaje (OpEx).
 • >Vytvářejte komplexní reporty o svém investičním portfoliu se zdůrazněním aktivit, které jsou v souladu s kritérii udržitelnosti dle taxonomie EU.

Usměrňujte přechod k Net-Zero s pomocí efektivního energetického managementu

 • Snižujte emise, přecházejte na obnovitelné zdroje energie a zavádějte energeticky účinné postupy. Analyzujte finanční a environmentální dopady projektů energetické transformace.
 • Usnadněte si přesný výpočet emisí v souladu s GHG Protokolem (Scope 1, 2, 3). Stanovte si krátkodobé a dlouhodobé cíle v souladu se standardem SBTi (Science-Based Targets).

Zvyšte kvalitu výroby a řízení udržitelnosti s využitím komplexních informací

 • Získejte holistickou analýzu emisí uhlíku a spotřeby zdrojů spojených s výrobou jednotlivých produktů, výrobními zakázkami, středisky a firemními aktivitami.
 • Vyhodnocujte klíčové metriky, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba elektřiny, plynu a vody a zlepšujte udržitelnost vašich výrobních operací. Využívejte simulace a what-if analýzy k informovaným  rozhodnutím a optimalizaci využití zdrojů.

Zajistěte udržitelnost napříč celým hodnotovým řetězcem
 

 • Využívejte standardizovaný reporting k posilování udržitelného rozvoje vaší společnosti a hodnotového řetězce.
 • Analyzujte emise skleníkových plynů dle GHG Protokolu a KPI souvisejícími se životním prostředím.
 • Získejte přehled o dopadech na životní prostředí a identifikujte oblasti, které je potřeba zlepšit.

Optimalizujte udržitelnost ve financích a řízení investic
 

 • Vyhodnoťte finanční aktiva svého portfolia a identifikujte příležitosti pro udržitelné investice.
 • Vytvářejte komplexní zprávy o ekonomické, environmentální a sociální výkonnosti investic, včetně strategií a dodržování předpisů.
 • Získejte cenné poznatky o dopadu svého investičního portfolia na udržitelnost a provádějte informovaná rozhodnutí, která budou v souladu s vašimi cíli udržitelnosti.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Petr Zavoral

Petr Zavoral
Business Development Manager