msg.Insurance
Suite

Komplexní řešení digitalizovaného
pojišťovnictví

 

Integrovaná sada produktů msg.Insurance Suite kombinuje standardní řešení SAP a vlastní vývoj msg. Zahrnuje špičkové oborové standardy v pojišťovnictví a zároveň ji lze individuálně přizpůsobit vašim potřebám. Vaší pojišťovně zajistí potřebnou flexibilitu strategií, procesů i systémovou podporu změn organizační struktury. Komplexní E2E řešení posilujte vztahy se zákazníky, optimalizuje klíčové interní procesy a zjednodušuje analýzy a reporting v jednom integrovaném systému pro pojišťovací byznys. Nezanedbatelnou součástí našich služeb jsou i konzultační služby zkušených odborníků skupiny msg.

Máte otázky?

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Od funkčnosti po hospodárnost

  •  Účetnictví a finanční řízení
  •  Optimalizované klíčové procesy napříč organizací
  •  Management životního cyklu produktů
  •  Multikanálová distribuce
  •  Řízení zákaznické věrnosti
  •  Analytické a reportovací nástroje
  •  Risk management

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Profil msg Plaut