Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Škálování obsahu 100%
 • Velikost písma 100%
 • Výška řádků 100%
 • Mezery mezi písmeny 100%

msg.Insurance
Suite

Komplexní řešení digitalizovaného
pojišťovnictví

 

Integrovaná sada produktů msg.Insurance Suite kombinuje standardní řešení SAP a vlastní vývoj msg. Zahrnuje špičkové oborové standardy v pojišťovnictví a zároveň ji lze individuálně přizpůsobit vašim potřebám. Vaší pojišťovně zajistí potřebnou flexibilitu strategií, procesů i systémovou podporu změn organizační struktury. Komplexní E2E řešení posilujte vztahy se zákazníky, optimalizuje klíčové interní procesy a zjednodušuje analýzy a reporting v jednom integrovaném systému pro pojišťovací byznys. Nezanedbatelnou součástí našich služeb jsou i konzultační služby zkušených odborníků skupiny msg.

Máte otázky?

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Od funkčnosti po hospodárnost

 •  Účetnictví a finanční řízení
 •  Optimalizované klíčové procesy napříč organizací
 •  Management životního cyklu produktů
 •  Multikanálová distribuce
 •  Řízení zákaznické věrnosti
 •  Analytické a reportovací nástroje
 •  Risk management

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Profil msg Plaut