Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Škálování obsahu 100%
 • Velikost písma 100%
 • Výška řádků 100%
 • Mezery mezi písmeny 100%

Profitability and
Performance
Management

Analýzy | Predikce | Simulace | Reporting

SAP Profitability and Performance Management

SAP Profitability and Performance Management je komplexní nástroj na databázové platformě SAP HANA pro tvorbu a práci s flexibilními analytickými modely a simulacemi. V kalkulačních modelech umožňuje snadnou integraci finančních a provozních dat z různých zdrojů bez ztráty auditní stopy. Charakterizuje ho vysoká výpočetní rychlost a jednoduchost používání pokročilé funkcionality včetně strojového učení integrovaného v prediktivních modelech. Pro podporu rychlého nasazení u nových zákazníků je vybaven nástroji pro snadnou konfiguraci. Již v základní implementaci nabízí kalkulace a datové modely, které lze velice rychle začít používat.

Máte otázky?

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Pro efektivní řízení potřebujete řadu odpovědí:

 • Jaká je výkonnost jednotlivých prodejních kanálů? Kteří zákazníci nám přinášejí největší zisk? A se kterými produkty?
 • Jaké jsou naše čisté marže u jednotlivých produktů?
 • Jaký dopad bude mít změna kusovníku, ceny vstupu nebo produktového mixu na příspěvkovou marži a náš zisk?
 • Jak se změní provozní marže produktu X na evropském trhu při navýšení cen materiálových vstupů o Y%?
 • Můžeme použít ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA k měření profitability našich klíčových aktivit?
 • Které jsou slabé články našeho zásobovacího řetězce?
 • Jaký je nejlepší způsob porovnání profitability našich maloobchodních partnerů?
 • Jaké jsou náklady na distribuci a prodej v oblastech s méně než X zákazníky?
 • Optimalizujeme daňové zatížení naší skupiny s využitím detailního modelu simulujícího transferové ceny?
 • Jsou aktivity na podporu prodeje dobrou investicí? Pokud ne, můžeme vyhodnotit alternativy a dosáhnout vyšší ziskovosti?
 • Kde je prostor pro zlepšení procesu Ordet-to-Cash?

Profitability and Performance Management používají zákazníci v různých odvětvích

Banky
Banky
Pojišťovny
Pojišťovny
Telekomunikace
Telekomunikace
Přepravní služby
Přepravní služby
Výrobní společnosti
Výrobní společnosti
Výroba a prodej energií
Výroba a prodej energií
Těžba a zpracování nerostných surovin
Těžba a zpracování nerostných surovin
Maloobchod a velkoobchodní distribuce
Maloobchod a velkoobchodní distribuce

Řešení Profitability and Performance Management pro výrobní firmy

Řešení Profitability and Performance Management pro obchodní společnosti

Řešení Profitability and Performance Management pro pojišťovny

Řešení Profitability and Performance Management pro dopravní společnosti

 • Víceúrovňové analýzy a simulace ziskovosti a nákladovosti
 • Analýzy a simulace nákladů, ceny a marže na úrovni kusovníků a jednotlivých SKU
 • Optimalizace dodavatelského řetězce
 • Nákladová analýzy materiálových toků
 • Activity-Based Costing (metoda přiřazení nepřímých a režijních nákladů)
 • Cost-to-Serve (analýza nákladů vzniklých v dodavatelském řetězci)
 • Provozní transferové ceny a daňová optimalizace
 • Modelování a simulace variant prodejní ceny
 • Prediktivní analýzy s integrovaným strojovým učením
 • KPI kalkulace:
  • Náklady na prodané zboží
  • Čistá zisková marže
  • Cílová provozní marže
  • Efektivní daňová sazba
 • Diskrétní výroba a automobilový průmysl
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • Optimalizace ziskovosti i nákladů na úrovni produktů a služeb, distribučních kanálů i zákazníků
 • Flexibilní plánovací a prediktivní modelování
  • Sofistikované prediktivní a stochastické modely založené na SAP BPC a SAP Analytics Cloud
 • Prognózy cen a odbytu
  • Prognózy a optimalizace ziskovosti produktů
 • Simulace alokování nákladů
  • Spouštějte simulace založené na alokačních pravidlech a datech SAP S/4HANA a ERP
 • Globální transferové ceny
  • Výnosové a nákladové transfery meziproduktů, licencí, služeb a produktů mezi právnickými osobami (směrnice OECD o cenách za převod)
 • Řízení udržitelnosti hodnotového řetězce
  • Optimalizace ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů vaší společnosti, jejích produktů a služeb
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • Ziskovost a nákladovost jednotlivých prodejních kanálů
  • Alokace napříč segmenty až do úrovně jednotlivých produktů nebo ve členění podle distribučních kanálů.
  • Kalkulace pořizovacích nákladů po jednotlivých dodavatelích se zohledněním aktuální skladových zásob
  • Profitabilita výrobního procesu u rychloobrátkového zboží
 • Prognózy cen a odbytu
  • Modely kombinující účetní údaje a plánovaná nebo predikovaná data na čtvrtletní bázi
  • Prognóza a optimalizace ziskovosti produktů
 • Simulace alokování nákladů
  • Spouštějte simulace založené na alokačních pravidlech a datech SAP S/4HANA a ERP
 • Řízení udržitelnosti hodnotového řetězce
  • Optimalizace ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů vaší společnosti, jejích produktů a služeb
 • Procesní analýza
  • Identifikace skutečných nákladových faktorů v procesech: Order to Cash, Purchase to Pay, Závazky, Pohledávky, Řízení skladů, Výroba a další.
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • ABC model použitelný pro aktuální data i plány
  • Kalkulace očekávaných budoucích peněžních toků
  • Solvency II
 • Flexibilní plánovací a prediktivní modelování
  • Sofistikované prediktivní a stochastické modely založené na SAP BPS a SAP Analytics Cloud
 • Simulace alokování založená na SAP S/4HANA a ERP
 • Globální transferové ceny
  • Převody nákladů a výnosů pro meziprodukty, licence, služby a výrobky mezi právními subjekty (OECD Transfer Price Guidelines).
 • Řízení IT nákladů
  • Transparentnost IT nákladů
  • Finanční management
 • Vytěžování a optimalizace procesů
  • Analýza interních procesů a identifikace skutečných nákladových faktorů: Order to Cash, Purchase to Pay, Závazky, Pohledávky, Řízení skladů, Výroba a další.
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • Rozpad rozpočtu na jednotlivé aktivity (finance, administrativa, HR, IT) a alokace do nákladových středisek.
  • ABC model použitelný pro aktuální data i plány
  • Kalkulace očekávaných budoucích peněžních toků
  • Solvency II
 • Flexibilní plánovací a prediktivní modelování
  • Nemocniční účetní data propojená s plány nebo daty s predikcí
 • Prognózy cen a odbytu
  • Prognózy a optimalizace ziskovosti produktů
 • Řízení udržitelnosti hodnotového řetězce
  • Optimalizace ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů vaší společnosti, jejích produktů a služeb včetně KPI.
 • Vytěžování a optimalizace procesů
  • Analýza interních procesů a identifikace skutečných nákladových faktorů: Order to Cash, Purchase to Pay, Závazky, Pohledávky, Řízení skladů, Výroba a další.

Představení Profitability and Performance Management

Představení Profitability and Performance Management pro experty

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager