Profitability and Performance
Management

Analýzy | Predikce | Simulace | Reporting

SAP Profitability and Performance Management

SAP Profitability and Performance Management je komplexní nástroj na databázové platformě SAP HANA pro tvorbu a práci s flexibilními analytickými modely a simulacemi. V kalkulačních modelech umožňuje snadnou integraci finančních a provozních dat z různých zdrojů bez ztráty auditní stopy. Charakterizuje ho vysoká výpočetní rychlost a jednoduchost používání pokročilé funkcionality včetně strojového učení integrovaného v prediktivních modelech. Pro podporu rychlého nasazení u nových zákazníků je vybaven nástroji pro snadnou konfiguraci. Již v základní implementaci nabízí kalkulace a datové modely, které lze velice rychle začít používat.

Máte otázky?

Marek Bohm 2

Marek Böhm

Sales Director

Pro efektivní řízení potřebujete řadu odpovědí:

 • Jaká je výkonnost jednotlivých prodejních kanálů? Kteří zákazníci nám přinášejí největší zisk? A se kterými produkty?
 • Jaké jsou naše čisté marže u jednotlivých produktů?
 • Jaký dopad bude mít změna kusovníku, ceny vstupu nebo produktového mixu na příspěvkovou marži a náš zisk?
 • Jak se změní provozní marže produktu X na evropském trhu při navýšení cen materiálových vstupů o Y%?
 • Můžeme použít ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA k měření profitability našich klíčových aktivit?
 • Které jsou slabé články našeho zásobovacího řetězce?
 • Jaký je nejlepší způsob porovnání profitability našich maloobchodních partnerů?
 • Jaké jsou náklady na distribuci a prodej v oblastech s méně než X zákazníky?
 • Optimalizujeme daňové zatížení naší skupiny s využitím detailního modelu simulujícího transferové ceny?
 • Jsou aktivity na podporu prodeje dobrou investicí? Pokud ne, můžeme vyhodnotit alternativy a dosáhnout vyšší ziskovosti?
 • Kde je prostor pro zlepšení procesu Ordet-to-Cash?

Profitability and Performance Management používají zákazníci v různých odvětvích

Banky
Banky
Pojišťovny
Pojišťovny
Telekomunikace
Telekomunikace
Přepravní služby
Přepravní služby
Výrobní společnosti
Výrobní společnosti
Výroba a prodej energií
Výroba a prodej energií
Těžba a zpracování nerostných surovin
Těžba a zpracování nerostných surovin
Maloobchod a velkoobchodní distribuce
Maloobchod a velkoobchodní distribuce
 • Víceúrovňové analýzy a simulace ziskovosti a nákladovosti
 • Analýzy a simulace nákladů, ceny a marže na úrovni kusovníků a jednotlivých SKU
 • Optimalizace dodavatelského řetězce
 • Nákladová analýzy materiálových toků
 • Activity-Based Costing (metoda přiřazení nepřímých a režijních nákladů)
 • Cost-to-Serve (analýza nákladů vzniklých v dodavatelském řetězci)
 • Provozní transferové ceny a daňová optimalizace
 • Modelování a simulace variant prodejní ceny
 • Prediktivní analýzy s integrovaným strojovým učením
 • KPI kalkulace:
  • Náklady na prodané zboží
  • Čistá zisková marže
  • Cílová provozní marže
  • Efektivní daňová sazba
 • Diskrétní výroba a automobilový průmysl
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • Optimalizace ziskovosti i nákladů na úrovni produktů a služeb, distribučních kanálů i zákazníků
 • Flexibilní plánovací a prediktivní modelování
  • Sofistikované prediktivní a stochastické modely založené na SAP BPC a SAP Analytics Cloud
 • Prognózy cen a odbytu
  • Prognózy a optimalizace ziskovosti produktů
 • Simulace alokování nákladů
  • Spouštějte simulace založené na alokačních pravidlech a datech SAP S/4HANA a ERP
 • Globální transferové ceny
  • Výnosové a nákladové transfery meziproduktů, licencí, služeb a produktů mezi právnickými osobami (směrnice OECD o cenách za převod)
 • Řízení udržitelnosti hodnotového řetězce
  • Optimalizace ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů vaší společnosti, jejích produktů a služeb
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • Ziskovost a nákladovost jednotlivých prodejních kanálů
  • Alokace napříč segmenty až do úrovně jednotlivých produktů nebo ve členění podle distribučních kanálů.
  • Kalkulace pořizovacích nákladů po jednotlivých dodavatelích se zohledněním aktuální skladových zásob
  • Profitabilita výrobního procesu u rychloobrátkového zboží
 • Prognózy cen a odbytu
  • Modely kombinující účetní údaje a plánovaná nebo predikovaná data na čtvrtletní bázi
  • Prognóza a optimalizace ziskovosti produktů
 • Simulace alokování nákladů
  • Spouštějte simulace založené na alokačních pravidlech a datech SAP S/4HANA a ERP
 • Řízení udržitelnosti hodnotového řetězce
  • Optimalizace ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů vaší společnosti, jejích produktů a služeb
 • Procesní analýza
  • Identifikace skutečných nákladových faktorů v procesech: Order to Cash, Purchase to Pay, Závazky, Pohledávky, Řízení skladů, Výroba a další.
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • ABC model použitelný pro aktuální data i plány
  • Kalkulace očekávaných budoucích peněžních toků
  • Solvency II
 • Flexibilní plánovací a prediktivní modelování
  • Sofistikované prediktivní a stochastické modely založené na SAP BPS a SAP Analytics Cloud
 • Simulace alokování založená na SAP S/4HANA a ERP
 • Globální transferové ceny
  • Převody nákladů a výnosů pro meziprodukty, licence, služby a výrobky mezi právními subjekty (OECD Transfer Price Guidelines).
 • Řízení IT nákladů
  • Transparentnost IT nákladů
  • Finanční management
 • Vytěžování a optimalizace procesů
  • Analýza interních procesů a identifikace skutečných nákladových faktorů: Order to Cash, Purchase to Pay, Závazky, Pohledávky, Řízení skladů, Výroba a další.
 • Ziskovost a řízení nákladů
  • Rozpad rozpočtu na jednotlivé aktivity (finance, administrativa, HR, IT) a alokace do nákladových středisek.
  • ABC model použitelný pro aktuální data i plány
  • Kalkulace očekávaných budoucích peněžních toků
  • Solvency II
 • Flexibilní plánovací a prediktivní modelování
  • Nemocniční účetní data propojená s plány nebo daty s predikcí
 • Prognózy cen a odbytu
  • Prognózy a optimalizace ziskovosti produktů
 • Řízení udržitelnosti hodnotového řetězce
  • Optimalizace ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů vaší společnosti, jejích produktů a služeb včetně KPI.
 • Vytěžování a optimalizace procesů
  • Analýza interních procesů a identifikace skutečných nákladových faktorů: Order to Cash, Purchase to Pay, Závazky, Pohledávky, Řízení skladů, Výroba a další.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Marek Bohm 2

Marek Böhm

Sales Director