Komplexní řešení
pro pojišťovny

Flexibilní systém s integrovanými oborovými
standardy a odborné konzultace

Podnikání pojišťoven má řadu specifik, která kladou na informační systém množství nároků.  

 • Podnikání je omezené řadou regulatorních požadavků, jako jsou IFRS 17, Solvency II, GRC, Risk Management atd.  
 • Pro úspěch je nezbytný přehled o profitabilitě zákaznických segmentů, jednotlivých kontraktů i pojistných produktů a využití těchto informací pro optimální nacenění nabídky produktů.  
 • Klíčový je prozákaznický přístup založený na personalizovaném zákaznickém servisu, multikanálové komunikaci a věrnostních programech. 
 • Moderní technologie jako IoT nově umožňují také vytvářet nové obchodní modely a pojistné produkty. 

Nabízíme ověřené funkční řešení, které můžete implementovat jako celek, nebo si vybrat pouze jeho části pro doplnění stávající systémové architektury. 

Máte otázky?

Marek Bohm 2

Marek Böhm

Sales Director

Hlavní témata moderního pojišťovnictví

Harmonizace finančních a provozních dat

SAP pro tyto účely nabízí řešení SAP S/4HANA Financial Products Subledger. Multi-GAAP engine poskytuje rozšířené možnosti účtování a kalkulací. Centralizace všech účetních pravidel pro finanční nástroje a pojistné smlouvy v jednom řešení zbavuje vaše produktové systémy účetních a kontrolních úkolů a přispívá tak k přehlednosti, flexibilitě a úspoře nákladů. Doplňková komponenta usnadňuje pojišťovnám modelování cash-flow v pojistně-matematických systémech.

Analýza ziskovosti a nákladů nad kompletními daty celé společnosti
Oborové finanční analýzy a analýzy risku pro pojišťovny
Digitalizace pojišťovnictví
Moderní technologie v nových produktech a obchodních modelech

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Marek Bohm 2

Marek Böhm

Sales Director

msg.Insurance Suite - komplexní řešení digitalizovaného pojišťovnictví

Integrovaná sada produktů msg.Insurance Suite kombinuje standardní řešení SAP a vlastní vývoj msg. Zahrnuje špičkové oborové standardy v pojišťovnictví a zároveň ji lze individuálně přizpůsobit vašim potřebám. Vaší pojišťovně zajistí potřebnou flexibilitu strategií, procesů i systémovou podporu změn organizační struktury.

Komplexní E2E řešení posilujte vztahy se zákazníky, optimalizuje klíčové interní procesy a zjednodušuje analýzy a reporting v jednom integrovaném systému pro pojišťovací byznys.

Nezanedbatelnou součástí naší nabídky jsou i konzultační služby zkušených odborníků skupiny msg.

Naše oborové řešení založené na platformě SAP pokrývá tyto oblasti:

 • Účetnictví a finanční řízení 
 • Optimalizované klíčové procesy napříč organizací 
 • Management životního cyklu produktů 
 • Multikanálová distribuce 
 • Řízení zákaznické věrnosti 
 • Analytické a reportovací nástroje  
 • Risk management

Expert Knowledge. Intelligent Solutions.

SAP Profitability and Performance Management for the Insurance Industry

Případová studie