Nástroje pro usnadnění přístupu

  • Škálování obsahu 100%
  • Velikost písma 100%
  • Výška řádků 100%
  • Mezery mezi písmeny 100%

Komplexní řešení
pro pojišťovny

Flexibilní systém s integrovanými oborovými
standardy a odborné konzultace

Podnikání pojišťoven má řadu specifik, která kladou na informační systém množství nároků.  

  • Podnikání je omezené řadou regulatorních požadavků, jako jsou IFRS 17, Solvency II, GRC, Risk Management atd.  
  • Pro úspěch je nezbytný přehled o profitabilitě zákaznických segmentů, jednotlivých kontraktů i pojistných produktů a využití těchto informací pro optimální nacenění nabídky produktů.  
  • Klíčový je prozákaznický přístup založený na personalizovaném zákaznickém servisu, multikanálové komunikaci a věrnostních programech. 
  • Moderní technologie jako IoT nově umožňují také vytvářet nové obchodní modely a pojistné produkty. 

Nabízíme ověřené funkční řešení, které můžete implementovat jako celek, nebo si vybrat pouze jeho části pro doplnění stávající systémové architektury. 

Máte otázky?

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Hlavní témata moderního pojišťovnictví

Moderní štíhlé řešení pro menší a středně velké pojišťovny - msg.UAP

Naše all-in-one řešení nabízí policy management, product design, reporting, operation, parametrization, performance management, interfaces, shared services.

All-in-one řešení pro menší a středně velké pojišťovny postavené na platformě SAP - msg.PIA
Komplexní modulární řešení pro velké pojišťovny - msg.Insurance Suite
Komplexní řešení pro finanční management od společnosti SAP - SAP Finance
Integrační platforma pro tvorbu digitálních ekosystémů propojujících různorodé služby a technologie
Aplikace pro multikanálovou distribuci pojistných produktů - msg.Sales
Aplikace pro automatizaci procesu uzavírání smluv - msg. Underwriting
Omnichannel řešení pro finanční produkty na platformě SAP Commerce Cloud - Financial Services Accelerator
Standardizované řešení pro produktový management pojistných a bankovních produktů - msg.PMQ
Komplexní platforma pro usage-related pojištění a věrnostní programy - msg.IoTA
Komplexní analýzy a složité simulační modely s maximální úrovní detailu - SAP Profitability and Performance Management
Analýzy, reporting, predikce a plánování v moderním uživatelském prostředí - SAP Analytics Cloud:
Centrální platforma pro řízení provozních, finančních a účetních dat pojišťoven a bank - SAP Financial Products Subledger.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Profil msg Plaut

Expert Knowledge. Intelligent Solutions.

SAP Profitability and Performance Management for the Insurance Industry

Případová studie