Komplexní řešení
pro pojišťovny

Flexibilní systém s integrovanými oborovými
standardy a odborné konzultace

Podnikání pojišťoven má řadu specifik, která kladou na informační systém množství nároků.  

  • Podnikání je omezené řadou regulatorních požadavků, jako jsou IFRS 17, Solvency II, GRC, Risk Management atd.  
  • Pro úspěch je nezbytný přehled o profitabilitě zákaznických segmentů, jednotlivých kontraktů i pojistných produktů a využití těchto informací pro optimální nacenění nabídky produktů.  
  • Klíčový je prozákaznický přístup založený na personalizovaném zákaznickém servisu, multikanálové komunikaci a věrnostních programech. 
  • Moderní technologie jako IoT nově umožňují také vytvářet nové obchodní modely a pojistné produkty. 

Nabízíme ověřené funkční řešení, které můžete implementovat jako celek, nebo si vybrat pouze jeho části pro doplnění stávající systémové architektury. 

Máte otázky?

Marek Bohm 2

Marek Böhm

Sales Director

Hlavní témata moderního pojišťovnictví

Moderní štíhlé řešení pro menší a středně velké pojišťovny - msg.UAP

Naše all-in-one řešení nabízí policy management, product design, reporting, operation, parametrization, performance management, interfaces, shared services.

All-in-one řešení pro menší a středně velké pojišťovny postavené na platformě SAP - msg.PIA
Komplexní modulární řešení pro velké pojišťovny - msg.Insurance Suite
Komplexní řešení pro finanční management od společnosti SAP - SAP Finance
Integrační platforma pro tvorbu digitálních ekosystémů propojujících různorodé služby a technologie
Aplikace pro multikanálovou distribuci pojistných produktů - msg.Sales
Aplikace pro automatizaci procesu uzavírání smluv - msg. Underwriting
Omnichannel řešení pro finanční produkty na platformě SAP Commerce Cloud - Financial Services Accelerator
Standardizované řešení pro produktový management pojistných a bankovních produktů - msg.PMQ
Komplexní platforma pro usage-related pojištění a věrnostní programy - msg.IoTA
Komplexní analýzy a složité simulační modely s maximální úrovní detailu - SAP Profitability and Performance Management
Analýzy, reporting, predikce a plánování v moderním uživatelském prostředí - SAP Analytics Cloud:
Centrální platforma pro řízení provozních, finančních a účetních dat pojišťoven a bank - SAP Financial Products Subledger.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Marek Bohm 2

Marek Böhm

Sales Director

Profil msg Plaut

Expert Knowledge. Intelligent Solutions.

SAP Profitability and Performance Management for the Insurance Industry

Případová studie