SAP HANA oraz
S/4HANA

Zapoznaj się z produktem najnowszej generacji

SAP HANA oraz S/4HANA

Od 2011 r. SAP HANA oferuje nową generację technologii in-memory. Zmiana technologiczna umożliwia połączenie technologii bazodanowych (OLAP & OLTP) w jednej bazie danych, stworzenie aplikacji transakcyjnych (ERP, CRM, HCM, ...) oraz aplikacji analitycznych (BI, DW, ...) w bazie bez redundancji danych.

Na przełomie 2012 i 2013 r. aplikacje (ERP, BW, ...) pojawiły się na platformie SAP HANA. Przy pomocy platformy SAP HANA można także korzystać z wcześniejszych aplikacji SAP. Platforma SAP HANA może być rozwiązaniem typu on-premise lub cloud. Platforma SAP HANA umożliwia klientom integrację dodatkowych aplikacji i urządzeń mobilnych za pośrednictwem nowych interfejsów (Fiori, HTML5, UI5, ...). Możliwości technologii in-memory pozwalają na integrację funkcji analitycznych w procesach transakcyjnych. Następuje poprawa działania istniejących procesów biznesowych, istnieje także możliwość wdrożenia nowych procesów i modeli biznesowych.

Zalety dla poszczególnych działów firmy w skrócie

W zależności od sytuacji klienta należy przeprowadzić analizę elementów biznesowych, jakie może przejąć nowa platforma technologiczna i funkcjonalna SAP HANA oraz jej aplikacje:

 •    Wgląd w dane ekonomiczno-finansowe w czasie rzeczywistym
 •    Symulacja ryzyka związanego z nowymi strategiami i procesami
 •    Ocena 360° klienta: potraktowanie klienta końcowego jako konkretnej osoby
 •    Optymalizacja planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP) i symulacja wielkości partii
 •    Poprawa niezawodności dostaw
 •    Włączenie informacji z zewnątrz do procesów operacyjnych (Internet Rzeczy, prognozy pogody, informacje o natężeniu ruchu drogowego).

Zalety dla obszaru IT w skrócie

Platforma SAP HANA umożliwia konsolidację istniejących aplikacji i otwiera nowe możliwości biznesowe. Technologia in-memory może zostać wdrożona na bazie istniejących standardów (wirtualizacja, usługi webowe, SAML, ...) oraz w wersji on-premise lub w wersji chmurowej w zależności od strategii. SAP HANA wspiera również scenariusze hybrydowe w chmurze za pośrednictwem interfejsów do usług w chmurze.

Skontaktuj się z naszym centrum eksperckim, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o potencjale i skutkach przejścia na platformę SAP HANA dla Twojej infrastruktury IT oraz środowiska aplikacji.

SAP S/4 HANA Finance

Przed działami finansowymi stoją coraz większe wymagania, znacznie wykraczające poza dostarczanie danych liczbowych. Oczekuje się od nich wysokiego poziomu aktywności w firmie. Coraz większa złożoność zagadnień i presja kosztowa to wiele wyzwań:

 • coraz ostrzejsze przepisy i obowiązki sprawozdawcze, a równocześnie coraz krótsze cykle sprawozdawcze i planowania
 • coraz większa niepewność na rynku i rosnące tempo zmian
 • skrócone czasy reakcji i podejmowania decyzji.

Strategiczną odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania jest upraszczanie. Dzięki Business Suite, S/4 HANA, autorskiemu rozwiązaniu czwartej generacji SAP-a, cyfrowy świat staje się o wiele bardziej przystępny.Strategiczną odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania jest upraszczanie. Dzięki Business Suite, S/4 HANA, autorskiemu rozwiązaniu czwartej generacji SAP-a, cyfrowy świat staje się o wiele bardziej przystępny. S/4 HANA Finance to pierwszy element oparty na zawansowanej platformie in-memory SAP HANA i wyposażony w przyjazny dla użytkownika, niezależny interfejs SAP Fiori. S/4 HANA Finance składa się z następujących trzech elementów:

SAP Accounting powered by HANA

SAP Accounting powered by HANA

Cash Management powered by HANA

Cash Management powered by HANA

Integrated Business Planning for Finance

SAP S/4 HANA Finance Assessment

to trzypoziomowa usługa konsultingowa, którą można zamówić indywidualnie lub grupowo.

 • S/4 HANA Finance Informer
 • ukazuje innowacje produktowe oraz potencjalne możliwości wykorzystania produktów włącznie z wymaganiami technicznymi (np. Plaut HANA Quick Check), a także różne modele operacyjne.
 • S/4 HANA Finance Value Assessment
 • prezentuje wpływ na procesy biznesowe specyficzne dla klienta w oparciu o analizę funkcjonalną i prezentuje je w uzasadnieniu biznesowym (business case).
 • S/4 HANA Finance Roadmap
 • tworzy strategię transformacji, a następnie mapę drogową umożliwiającą osiąganie celów.

Korzyści dla klienta

Kompleksowe informacje oraz analiza nowych aplikacji biznesowych i produktów w sektorze finansowym

Jasne informacje na temat faktycznego, wartościowego oraz indywidualnego potencjału do wykorzystania

Sprecyzowana droga do wykorzystania pełnego potencjału oraz aktywne wsparcie w procesie transformacji cyfrowej