Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
×

Wiadomość

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute async EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: body line 1 and html EndTag: '/' not found

SAP HANA oraz
S/4HANA

Zapoznaj się z produktem najnowszej generacji

SAP HANA oraz S/4HANA

Od 2011 r. SAP HANA oferuje nową generację technologii in-memory. Zmiana technologiczna umożliwia połączenie technologii bazodanowych (OLAP & OLTP) w jednej bazie danych, stworzenie aplikacji transakcyjnych (ERP, CRM, HCM, ...) oraz aplikacji analitycznych (BI, DW, ...) w bazie bez redundancji danych.

Na przełomie 2012 i 2013 r. aplikacje (ERP, BW, ...) pojawiły się na platformie SAP HANA. Przy pomocy platformy SAP HANA można także korzystać z wcześniejszych aplikacji SAP. Platforma SAP HANA może być rozwiązaniem typu on-premise lub cloud. Platforma SAP HANA umożliwia klientom integrację dodatkowych aplikacji i urządzeń mobilnych za pośrednictwem nowych interfejsów (Fiori, HTML5, UI5, ...). Możliwości technologii in-memory pozwalają na integrację funkcji analitycznych w procesach transakcyjnych. Następuje poprawa działania istniejących procesów biznesowych, istnieje także możliwość wdrożenia nowych procesów i modeli biznesowych.

Zalety dla poszczególnych działów firmy w skrócie

W zależności od sytuacji klienta należy przeprowadzić analizę elementów biznesowych, jakie może przejąć nowa platforma technologiczna i funkcjonalna SAP HANA oraz jej aplikacje:

 •    Wgląd w dane ekonomiczno-finansowe w czasie rzeczywistym
 •    Symulacja ryzyka związanego z nowymi strategiami i procesami
 •    Ocena 360° klienta: potraktowanie klienta końcowego jako konkretnej osoby
 •    Optymalizacja planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP) i symulacja wielkości partii
 •    Poprawa niezawodności dostaw
 •    Włączenie informacji z zewnątrz do procesów operacyjnych (Internet Rzeczy, prognozy pogody, informacje o natężeniu ruchu drogowego).

Zalety dla obszaru IT w skrócie

Platforma SAP HANA umożliwia konsolidację istniejących aplikacji i otwiera nowe możliwości biznesowe. Technologia in-memory może zostać wdrożona na bazie istniejących standardów (wirtualizacja, usługi webowe, SAML, ...) oraz w wersji on-premise lub w wersji chmurowej w zależności od strategii. SAP HANA wspiera również scenariusze hybrydowe w chmurze za pośrednictwem interfejsów do usług w chmurze.

Skontaktuj się z naszym centrum eksperckim, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o potencjale i skutkach przejścia na platformę SAP HANA dla Twojej infrastruktury IT oraz środowiska aplikacji.

SAP S/4 HANA Finance

Przed działami finansowymi stoją coraz większe wymagania, znacznie wykraczające poza dostarczanie danych liczbowych. Oczekuje się od nich wysokiego poziomu aktywności w firmie. Coraz większa złożoność zagadnień i presja kosztowa to wiele wyzwań:

 • coraz ostrzejsze przepisy i obowiązki sprawozdawcze, a równocześnie coraz krótsze cykle sprawozdawcze i planowania
 • coraz większa niepewność na rynku i rosnące tempo zmian
 • skrócone czasy reakcji i podejmowania decyzji.

Strategiczną odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania jest upraszczanie. Dzięki Business Suite, S/4 HANA, autorskiemu rozwiązaniu czwartej generacji SAP-a, cyfrowy świat staje się o wiele bardziej przystępny.Strategiczną odpowiedzią na bieżące i przyszłe wyzwania jest upraszczanie. Dzięki Business Suite, S/4 HANA, autorskiemu rozwiązaniu czwartej generacji SAP-a, cyfrowy świat staje się o wiele bardziej przystępny. S/4 HANA Finance to pierwszy element oparty na zawansowanej platformie in-memory SAP HANA i wyposażony w przyjazny dla użytkownika, niezależny interfejs SAP Fiori. S/4 HANA Finance składa się z następujących trzech elementów:

SAP Accounting powered by HANA

SAP Accounting powered by HANA

Cash Management powered by HANA

Cash Management powered by HANA

Integrated Business Planning for Finance

SAP S/4 HANA Finance Assessment

to trzypoziomowa usługa konsultingowa, którą można zamówić indywidualnie lub grupowo.

 • S/4 HANA Finance Informer
 • ukazuje innowacje produktowe oraz potencjalne możliwości wykorzystania produktów włącznie z wymaganiami technicznymi (np. Plaut HANA Quick Check), a także różne modele operacyjne.
 • S/4 HANA Finance Value Assessment
 • prezentuje wpływ na procesy biznesowe specyficzne dla klienta w oparciu o analizę funkcjonalną i prezentuje je w uzasadnieniu biznesowym (business case).
 • S/4 HANA Finance Roadmap
 • tworzy strategię transformacji, a następnie mapę drogową umożliwiającą osiąganie celów.

Korzyści dla klienta

Kompleksowe informacje oraz analiza nowych aplikacji biznesowych i produktów w sektorze finansowym

Jasne informacje na temat faktycznego, wartościowego oraz indywidualnego potencjału do wykorzystania

Sprecyzowana droga do wykorzystania pełnego potencjału oraz aktywne wsparcie w procesie transformacji cyfrowej