Orodje za dostopnost

  • Skaliranje vsebine 100%
  • Velikost pisave 100%
  • Višina vrstice 100%
  • Presledek med črkami 100%

Welcome
to msg Plaut 
Adria d.o.o.!

 

Naše teme

Hrana
Hrana
S/4HANA
S/4HANA
SAP Finance
SAP Finance
SAP Logistika
SAP Logistika
Trajnost SAP
Trajnost SAP

Vrednote, poslanstvo, vizija

Skupaj s strankami in partnerji želimo graditi trajnostne in uspešne poslovne poti, ki bodo prispevale k napredku slovenskega gospodarstva in družbe kot celote.

Vizija in cilj

  • Smo pionirji v svetu, polnem informacij, ter ustvarjamo ideje in rešitve, ki so ključ do uspeha.
  • msg Plaut Adria želimo postati prepoznavni ponudnik IT rešitev
 

Misija

  • Ustvarjamo inteligentne rešitve, ki naše stranke popeljejo v prihodnost. S svojim znanjem in izkušnjami prispevamo k omogočanju novih poslovnih modelov ter k trajnostnemu in uspešnemu razvoju naših panog.

Vrednote: Za kaj se zavzemamo?

Trajnost

Prizadevamo si za trajnostne rešitve, ki ustvarjajo vrednost. Z dobrimi poslovnimi praksami ohranjamo svojo podjetniško neodvisnost ter ustvarjamo uspešne poslovne odnose in zaposlitve

Ustvarjalna svoboda

Spodbujamo nove zamisli in ponujamo veliko možnosti za dobro razmišljanje in pristope.

Verodostojnost

Komuniciramo odprto, pristno in pošteno. Naš govor in dejanja so dosledna, pregledna in vredna zaupanja.

Kolegialnost

Za nas sta partnerski in timski način dela zelo pomembna. Drug drugega spoštujemo in si prizadevamo ustvariti ozračje zaupanja.

Zanesljivost

Držimo besedo, spoštujemo dogovore in prevzemamo odgovornost za svoje delo.

Zavezanost

izzive premagujemo z iznajdljivostjo in navdušenjem, pripravljenostjo za osebni in strokovni razvoj ter samostojno in motivirano predanostjo.

Spoštovanje

Zagotavljamo, da drug do drugega ravnamo spoštljivo in pošteno. Drug drugega spoštujemo in priznavamo dosežke drugih.