Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Škálování obsahu 100%
 • Velikost písma 100%
 • Výška řádků 100%
 • Mezery mezi písmeny 100%

Supply Chain
Management

Supply Chain Management pomáhá řídit dodavatelské řetězce v
oblastech nákupu, výroby a prodeje a poskytuje nástroje pro
optimalizaci materiálových toků. Pro své zákazníky navrhujeme a
dodáváme řešení zahrnující jak interní, tak mezifiremní procesy.
Našim cílem je zlepšit dlouhodobou výkonnost našich zákazníků i
dodavatelského řetězce jako celku.

Navrhujeme interní i mezifiremní procesy. Rádi pomůžeme i vám.

Pro efektivní fungování Supply Chain Managementu nestačí pouze analyzovat dodavatelský řetězec. V msg Plaut přistupujeme k problematice komplexně a naše návrhy zahrnují celkovou organizaci procesů na mezifiremní úrovni i definici kontrolních bodů v dodavatelských sítích. Výsledkem je systém, který optimalizuje náklady všem zapojeným subjektům a zároveň umožňuje pružně reagovat na předpokládatelné i neočekávané změny.

Současným trendem je zaměření firem pouze na své primární podnikatelské aktivity. To vyžaduje hlubší zapojení dodavatelů do zásobovacích a výrobních procesů. Zkušenosti a odborné znalosti konzultantů msg Plaut vám garantují optimální integraci všech partnerů a dlouhodobou udržitelnost dodaného systému. Mezi naše kompetence spadá i problematika JIT/JIS systémů.

Máte otázky?

Věra Korbelová

Věra Korbelová
Competence Center Automotive Manager

Jak může vypadat E2E proces v SAP S/4HANA:

 • Automatizované pořízení objednávky vaším systémem.
 • Okamžité on-line potvrzení objednávky včetně realistických dodacích termínů založené na aktuálních datech o skladové dostupnosti přes všechny sklady, které zahrnuje všechny příjmy a výdeje v relevantním časovém období a zároveň zohledňuje nastavená pravidla.
 • Výpočet MRP se díky SAP HANA technologii spouští mnohokrát za den. Nabízí tak ty nejaktuálnější informace a průběžně identifikuje položky s nedostatečnou zásobou.
 • Automatickým procesem generovaná nákupní doporučení v kombinaci s integrací na celosvětovou síť SAP Ariba pomáhá určit optimální dodavatele pro konkrétní objednávky tak, aby nebyla ohrožena plynulost výroby.
 • Všechny skladové operace probíhají v jedné aplikaci.
 • I všechny přepravy a dodávky jsou řízeny jedinou aplikací. Ta vyhodnocuje analytická data v real-time režimu a umožňuje tak maximálně efektivní řízení.
 • Analyzovat lze i data z dopravních prostředků a různých dalších IoT senzorů integrovaných do procesů. Jejich zpracování v reálném čase umožňuje ještě vyšší míru optimalizace logistiky a zkvalitňování služeb pro zákazníky.

V logistice se soustředíme na tyto SAP moduly

SAP MM | Material Management

Modul SAP MM slouží pro řízení skladů a kontrolu nákupních činností. Tvoří základ pro ostatní logistické aplikace ERP systému SAP. SAP MM je úzce provázán s plánováním výroby (SAP PP), správou skladů (SAP WM a SAP EWM) a s procesy údržby.

SAP SD | Sales and Distribution
SAP SRM | Supplier Relationship Management
SAP PP | Production Planning and Control
SAP QM | Quality Management
SAP PM | Plant Maintenance
SAP WM | Warehouse Management
SAP EWM | Extended Warehouse Management
SAP Stock Room Management
SAP LE | Logistics Execution

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager