My Jsme msg Plaut

msg Plaut kombinuje podnikové konzultantství s IT implementací orientovanou
na řešení. V kombinaci témat a odborné kompetence se řešení vyvíjí
a realizuje společně se zákazníky.

Business consulting & solution-oriented IT implementation

Formulace úkolů směrem k msg Plaut-u jsou komplexně a obchodně složité. Nicméně, prostřednictvím svých kompetencí, zkušeností a profesionálního využití nejmodernějších technologií, msg Plaut dokáže vyvíjet a realizovat řešení na míru. msg Plaut rozvíjí inteligentní koncepty pro výborné výsledky.

msg Plaut byl založen v roce 1946 Hansem-Georgem Plautem v Hannoveru. Na základe jeho metodiky účetnictví mezních plánovaných nákladů a metody prímých nákladů, konzultantská skupina msg Plaut stanovuje standardy pro moderní vedení businessu již více než 65 let.

S vice než 280 zaměstnanci je konzultantská skupina msg Plaut zastoupena v Německu, Švýcarsku a Rakousku, taktéž v CEE a CIS zemích Rumunsku, České republice, Polsku a Rusku. Od září 2011 je msg Plaut část skupiny MSG Systems.

Máte otázky?

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Vývoj msg Plaut AG

Naše vize

Naši Zaměstnanci...

Naši Zaměstnanci...

... vidí msg Plaut jako dynamickou společnost s různými možnostmi rozvoje. Zaměstnanec je, a také se považuje za nejdůležitejší součást společnosti. Měřítkem jeho výkonu je úspěch zákazníka.

Naší zákazníci...

Naší zákazníci...

... a obchodní partneři našich klientů uznávají a doporučují msg Plaut jako kompetentního, na výsledky orientovaného partnera, který jim přináší řešení trvalé hodnoty včetně veškerých doprovodních služeb, a zaručuje tak těmto společnostem trvalý rozvoj, nepřetržitou existencoi a větší úspěšnost.

Ti, kdo rozhodují...

Ti, kdo rozhodují...

... v národních a mezinárodních organizacích, jsou si vědomí výhod, ktoré mohou očekávat od spolupráce se společností msg Plaut orientované na partnerství, a obrací se na nás s konkrétními interní i externími opatřeními z oblasti organizace a informační technologie.

Naši partneři...

Naši partneři...

... Spolupráce s klienty, partnery a vědci garantuje ty nejšpičkovější poradenské služby.

Naši akcionáři...

Naši akcionáři...

... znají msg Plaut jako neustále se rozšiřující akciový kapitál, s jehož činností se ztotožňují.

Naše základní hodnoty

Výsledek se počítá. Výsledky dosažené u našich zákazníků prostřednictvím naší práce jsou měřítkem našeho výkonu. msg Plaut lze měřit pomocí dosažených výsledků, pokud jde o rozsah, kvalitu a dochvilnost. Neseme zodpovědnost za svou činnost a vystupování (projektového) týmu. Jednáme podnikatelsky s orientací na výsledek. Jsme si vědomi finančních závazků naší společnosti a víme, jak přispět k úspěchu společnosti. Dosažení vytýčených cílů bude příslušně uznáno a odměněno.

S našimy zákazníky pracujeme na základě partnerství. Průběžně jsou vyvíjena tvůrčí a trvalá řešení. Profesionální týmová práce poskytuje základ pro změny. Díky tomu jsme schopni dosáhnout trvale udržitelných výsledků. Kooperaci na základě partnerství dokládají dlouhodobé, důvěrné vztahy se zákazníky, které poskytují základ pro dnešní a budoucí úspěch naší společnosti msg Plaut.

Naši zákazníci se na nás mohou spolehnout. Spolehlivost znamená dodržet dohodnuté smlouvy. Přesnost a kvalita výsledků jsou hlavními požadavky směrem k naší práci. Proto je spolehlivost základem s ohledem na činnosti našich zaměstnanců.

Skupina msg Plaut