SAP Sustainability Control Tower

Éljen az adatokban rejlő lehetőségekkel! Használja azokat a fenntarthatósági célok méréséhez, a jelentéstételhez és a célok megvalósításához!

AZ ÁLTALUNK KÍNÁLT MEGOLDÁS

A fenntarthatósági célok elérése érdekében adjon valódi értéket vállalata általános teljesítményéhez! Hozza meg a megfelelő fenntarthatósággal kapcsolatos döntéseket a vállalat teljesítménye érdekében! Korunk vállalkozóinak törekedniük kell a gazdaság, a társadalom és a környezet közötti harmonikus egyensúlyra.

A SAP Sustainability Control Tower SCT a kulcsfontosságú mérőszámok (KPI-ok) első csoportjának lefedése után osztályozza és a szükséges adatokhoz hozzárendeli az egyes területek (környezeti-Environment, társadalmi-Social és irányítási-Governance) adatait. Ez jelentős lépés egy olyan hatékony jelentéstételi stratégia kialakításához, amely a már meglévő keretrendszerhez kapcsolódik. Támogatja és strukturálja a fenntarthatósági folyamatok irányítását. Emellett rugalmasabbá, nyomon követhetőbbé és ellenőrizhetőbbé teszi a rendszert.

A különböző fenntarthatósági jelentéstételi keretrendszerekhez (pl. GHG Protocol, GRI, SDG, SBTi, World Economic Forum) igazodva az adatmodell(ek)en belül előre meghatározott KPI-ket fed le, támogatja a különböző munkafolyamatokat (pl. a CO2-kibocsátás 1., 2. és 3. hatókör kiszámítása), valamint az előre meghatározott mutatókat és átfogó, részletes jelentéseket.

CÉLKITŰZÉSEK

Bizalom és hatékonyság a folyamatok automatizálásával, gyorsaság, az adatok átláthatóságával és ellenőrizhetőség. 

Az SAP SCT rendszer támogatja a fenntarthatósági és teljesítménymérési célok elérését. Lehetővé teszi az adatok importálását bármilyen forrásból (SAP vagy nem SAP), és számítások elvégzését a magas színvonalú fenntarthatósági kulcsadatok létrehozásához, valamint azok egyszerű megjelenítését egy irányítópulton. 

Kezelje az áttekintésre, megfelelésre, jelentésre és közzétételre vonatkozó igényeit egyetlen elismert, nemzetközi hírnevű megoldás segítségével, amelyet az Ön vállalatának keretein belül fejlesztünk ki.  A módszer fő átfogó struktúrája az alapvető ESG-tényezőkön alapul.  
Az SAP SCT tartalmazhatja a szükséges 3 terület bármely alkategóriáját:

KÖRNYEZET

Környezeti tényezők:
tüzelőanyag/üzemanyag, felhasznált energia, vízfelhasználás, hulladéktermelés, szén-dioxid-kibocsátás/karbonlábnyom (1., 2. és 3. hatókör), fogyasztás mértéke.

TÁRSADALOM

Társadalmi tényezők:
társadalmi egyenlőségek/egyenlőtlenségek, a társadalomra kifejtett hatás, társadalmi sokszínűség, társadalmi elfogadás, munkahelyi teljesítmény, emberi jogok.

VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

A vállalati irányítással kapcsolatos tényezők:
a jogszabályok betartása, korrupció, vállalati átláthatóság, érdekelt felek együttműködése, kapcsolata egymással.

A MEGOLDÁS

Ez egy beépített rugalmas adatmodell, amely lehetővé teszi a vállalatspecifikus KPI-ok szabványainak és megvalósításának változtatását és kiemelését.
Cél: az ESG-pontszámok 
javítása, a részvényárfolyamok jobb alakítása és a fenntarthatósággal kapcsolatos pénzpiaci kockázatok mérséklése. Képes azonosítani és kezelni a vállalat a saját működését valamint a beszállítói láncát érintő hiányos vagy problémás területeket, kérdéseket.

Lehetőséget nyújt “A zöld szabályozás értékelésére" vállalati szinten, vagyis megvizsgálja, hogy egy tevékenység környezeti szempontból fenntarthatónak tekinthető-e a szabályozás követelményeinek megfelelően. Ez is egy iparágspecifikus szabályozás, mint például az élelmiszeripar. Kezeli a vállalat portfólióját összeegyeztve azt az ESG szabályozási rendszerrel.

Az üvegházhatású gázok 1., 2. és 3. hatókörének, valamint az alkalmazandó nem üvegházhatású gázok kibocsátásának és hatásainak értékelése. Számítások elvégzése, lefuttatása a fenntarthatósági jelentéstételi szabványoknak és a számviteli előírásoknak megfelelően (mértékegységek átváltása, CO2-egyenérték-kibocsátás kiszámítása a szén-dioxid-intenzitási tényezők alkalmazásával, tömegeloszlás). Beépített szimulációs képességek: hogyan változik a rendszer, ha megváltoztatjuk pl. az energiahatékonyságot.

This image for Image Layouts addon

ELŐNYÖK

Az SAP Sustainability Control Tower hatékony versenyelőnyt biztosít, amely a következők szerint teljesül:

Stratégiai terv kidolgozása a karbonlábnyomra és az ESG-összetevőkre vonatkozó kockázatkezelési szabványok alkalmazásával.

Hozzáférés azokhoz a helyi és nemzetközi pénzügyi piacokhoz, amelyek megkövetelik az ESG-jelentéstételt.

Olyan értékelések kidolgozása, amelyek lehetővé teszik, hogy azok a vállalati kontextusban megfeleljenek a főbb jogi és szabályozási kereteknek, akár kötelező, akár nem.

Lehetővé teszi a vállalat számára, hogy előrejelzéseket, prognózist készítsen, valamint megelőző intézkedéseket foganatosítson a jövőbeli kihívásokkal szemben, a kulcsfontosságú vállalati fenntarthatósági kérdésekben és a szén-dioxid-kibocsátási szabványok főbb változásaiban.

Integrálja a különböző platformokat és technológiákat, optimalizálva az olyan értékes erőforrásokat, mint az idő, az energia és a tudás.

Valódi vállalati elkötelezettség kialakítása az ESG-teljesítmény javítása érdekében a nyomon követés és mérés, értékelés, auditálás és végrehajtási tervek révén.

Lehetőséget nyújt egy olyan széles üzleti hatókör lefedésére, amelyek több üzleti egységet, országot vagy régiót is magába foglalhatnak. Továbbá különböző termékeket, szolgáltatásokat, piacokat, szolgáltatókat, beszállítókat és ellátási láncokat is érinthet.

This image for Image Layouts addon

TÉNYEK RÖVIDEN

Az SAP SCT lefedi a fenntarthatóság különbőző területeit,
valamint összhangban van a 
fenntarthatósági jelentéstétel legfrissebb előírásaival:

txt
Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) jelentéstétel a Globális Jelentési Kezdeményezés (GRI) szabványai és a fenntartható fejlődési célok (SDG-k) alapján.

▪ Carbon Disclosure project / CDP

▪ Az üvegházhatású gázok (ÜHG) protokollja alapján számított karbonlábnyom

▪ SBTi kezdeményezés

▪ EU taxonómia: Capex, Opex és Revenue mutatók (gazdaságossági és műszaki mutatószámok) értékelése és összehangolása

▪ a Fenntarthatósági Számviteli Standard Testület-nek (SASB) a vízre és az éghajlatra vonatkozó mérései

▪ A Fenntartható Finanszírozás Közzétételéről Szóló Rendelet (SFDR) szabályai a pénzügyi piaciszereplők számára

▪ Az Éghajlatváltozással Kapcsolatos Pénzügyi Információkkal Foglalkozó Munkacsoport (TCFD) minőségi mérőszámai az irányítással, stratégiával és kockázatkezeléssel kapcsolatban.

AZ ELLENŐRIZHETŐSÉG TERÉN NYÚJTOTT ELŐNYÖK

A MUNKAFOLYAMAT struktúrája képes rugalmasabbá, nyomon követhetőbbé és ellenőrizhetőbbé tenni a rendszert.

Fenntarthatósági folyamat tervezése, megvalósítása és összehangolása a vállalat sajátos igényeihez mérten.

A megoldást az Üzleti Felhasználók számára tervezték. A rendszerben különböző felhasználói szerepkörök (pl. vezetőség, szakértői felhasználók, informatikai felhasználók) állíthatók be. A megoldásban különböző felhasználói profilok hozhatók létre. Az engedélyezett felhasználói profilok alapján a különböző felhasználói típusok hozzáférhetnek a vonatkozó információkhoz és jelentésekhez. Ezek a profilok a jobb folyamatáramlás érdekében kerültek meghatározásra és egyértelművé teszik a folyamatotkat.

Például egyes felhasználók az adatok tulajdonosai és szolgáltatói, mások csak kezelik az adatokat, megint mások pedig felülvizsgálatot végeznek. Az általunk kínált megoldás lehetővé teszi a rendszeren belüli manuális beavatkozást (pl. manuális adatbevitel, frissítés). A rendszeren belüli minden interakcióról nyomon követési nyilvántartás készül, azaz ki mit és mikor csinált a rendszerben, beleértve a teljes előzményeket is. Ezen túlmenően a megoldás teljes mértékben ellenőrizhető, mivel a folyamatok minden egyes lépése (pl. adatfeltöltés, adatbevitel, számítások) naplófájlokon keresztül kerülnek dokumentálásra. A megoldáson belüli manuális interakciók teljes mértékben támogatottak, beleértve a teljes ellenőrzési nyomvonalat (ki mit és mikor csinált).

Emellett munkafolyamat-funkciókat is kínál. A felhasználók e-mailben kaphatnak értesítést, vagy közvetlenül belenézhetnek egy Gantt- diagramba (lásd az alábbi képernyőképet), hogy elvégezzék a rájuk bízott feladatokat. A kiosztott feladatokhoz rendelt munkatársak mellett további ún. értékelők is megadhatók. Az értékelő elutasíthatja vagy jóváhagyhatja a feladatokat. Elutasítás esetén a munkatárs újra visszakapja a feladatot.

FENNTARTHATÓSÁGI TARTALOM

Előre meghatározott az üzleti tevékenységgel kapcsolatos tervek (blue-prints):

  • adatok és számítási modellek
  • végfelhasználói folyamat (tevékenységek és munkafolyamatok)
  • jelentéstétel és szimuláció

Annak érdekében, hogy Ön gyorsan és hatékonyan kezdhesse el kezelni és irányítani fenntarthatósági teljesítményét, hét előre meghatározott tartalommal rendelkezünk, amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:

  • vállalati fenntarthatósági menedzsment
  • energia átállási menedzsment a nettó nulla energiafelhasználás érdekében
  • EU taxonómia menedzsment
  • finanszírozási és befektetési kérdések a fenntarthatóság érdekében
  • Minőség- és Fenntarthatósági menedzsment
  • fenntarthatósági hatásmérés és hatásértékelés (impact)
  • fenntarthatósági menedzsment az értékláncban

További információra van szüksége? Örömmel segítünk!

Vegye fel velünk a kapcsolatot most!

Kapcsolat

Érvénytelen formátum
Érvénytelen formátum
Érvénytelen formátum
Érvénytelen formátum
Érvénytelen formátum
Érvénytelen formátum
Érvénytelen formátum
fz

Fülöp Zoltán
ESG Lead
ESG divízó vezető

Vegye fel velünk a kapcsolatot most!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Fülöp Zoltán

Fülöp Zoltán
ESG Lead
ESG divízó vezető