Zarządzanie siecią dostaw

Zarządzanie siecią dostaw ma na celu optymalizację procesów
w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Odpowiada za tworzenie procesów biznesowych zarówno wewnątrz firm, jak i pomiędzy nimi. Zarządzanie siecią dostaw znacznie wykracza poza klasyczne łańcuchy dostaw. Organizacja i skuteczne sterowanie sieciami dostaw generują przewagę konkurencyjną, oferując możliwość szybszego reagowania na zmiany oraz równoczesną optymalizację kosztów.

Tendencja zmierzająca do koncentrowania się na kluczowych kompetencjach wymaga ściślejszej integracji dostawców w procesach zaopatrzenia i produkcji. W związku z równoczesnym zintegrowanym planowaniem sprzedaży właściwy produkt jest dostępny we właściwym miejscu i czasie, po optymalnych kosztach.

Doświadczenie i kompetencje firmy Plaut we wdrażaniu projektów typu cross-company w różnych firmach gwarantuje optymalną integrację wszystkich partnerów oraz długofalową wartość dodaną w wyniku technicznej realizacji zadania przy pomocy systemów IT przygotowanych na wyzwania przyszłości.

Zaopatrzenie

Procesy zaopatrzenia mają na celu zapewnienie dostępu do wymaganych towarów w odpowiednich ilościach i po korzystnych cenach. W zaopatrzeniu bardzo ważną rolę odgrywa planowanie popytu i optymalne ustawienie cyklów dostaw. Równoczesny zintegrowany nadzór nad zaopatrzeniem i sprzedażą to krytyczny czynnik w optymalnej organizacji.

Zarządzanie zapasami służy różnym celom. Duże ilości zapasów to korzystne ceny hurtowe, ale także presja wobec firmy, która angażuje kapitał i musi posiadać odpowiednią przestrzeń magazynową. Niski poziom zapasów to niższe koszty magazynowania, ale także ryzyko, że firma nie będzie w stanie zrealizować dostaw.

Plaut posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie, które pomoże rozwiązać ten problem. Oprócz rozwiązań w systemie SAP Plaut realizuje tego rodzaju wymagania przy pomocy oprogramowania Inform. System add*ONE firmy Inform zapewnia wydajne zarządzanie zapasami.

Produkcja

Produkcja stanowi centralny element operacyjnej wartości dodanej. Przepływy towarów zobrazowane pod kątem ilości i wartości zapewniają optymalną organizację produkcji na co dzień. Plaut oferuje praktyczne modele tworzenia produkcji realizowanej na magazyn (make-to stock – MTS), produkcji na zlecenie (make-to-order – MTO) oraz produkcji opartej na projektach (project-based manufacturing).

Dostawa

Dostawa towarów i usług do klienta na czas, do właściwej lokalizacji oraz po optymalnych kosztach to fundament długofalowego sukcesu rynkowego. Zarządzanie siecią dostaw jest pod tym względem kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości, a zatem zaspokojenia wymagań klienta. W niektórych branżach satysfakcja klienta w dużej mierze zależy również od procedury postępowania w razie zwrotów i procedury reklamacyjnej.