Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
×

Wiadomość

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute async EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: body line 1 and html EndTag: '/' not found

Zarządzanie siecią dostaw

Zarządzanie siecią dostaw ma na celu optymalizację procesów
w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Odpowiada za tworzenie procesów biznesowych zarówno wewnątrz firm, jak i pomiędzy nimi. Zarządzanie siecią dostaw znacznie wykracza poza klasyczne łańcuchy dostaw. Organizacja i skuteczne sterowanie sieciami dostaw generują przewagę konkurencyjną, oferując możliwość szybszego reagowania na zmiany oraz równoczesną optymalizację kosztów.

Tendencja zmierzająca do koncentrowania się na kluczowych kompetencjach wymaga ściślejszej integracji dostawców w procesach zaopatrzenia i produkcji. W związku z równoczesnym zintegrowanym planowaniem sprzedaży właściwy produkt jest dostępny we właściwym miejscu i czasie, po optymalnych kosztach.

Doświadczenie i kompetencje firmy Plaut we wdrażaniu projektów typu cross-company w różnych firmach gwarantuje optymalną integrację wszystkich partnerów oraz długofalową wartość dodaną w wyniku technicznej realizacji zadania przy pomocy systemów IT przygotowanych na wyzwania przyszłości.

Zaopatrzenie

Procesy zaopatrzenia mają na celu zapewnienie dostępu do wymaganych towarów w odpowiednich ilościach i po korzystnych cenach. W zaopatrzeniu bardzo ważną rolę odgrywa planowanie popytu i optymalne ustawienie cyklów dostaw. Równoczesny zintegrowany nadzór nad zaopatrzeniem i sprzedażą to krytyczny czynnik w optymalnej organizacji.

Zarządzanie zapasami służy różnym celom. Duże ilości zapasów to korzystne ceny hurtowe, ale także presja wobec firmy, która angażuje kapitał i musi posiadać odpowiednią przestrzeń magazynową. Niski poziom zapasów to niższe koszty magazynowania, ale także ryzyko, że firma nie będzie w stanie zrealizować dostaw.

Plaut posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie, które pomoże rozwiązać ten problem. Oprócz rozwiązań w systemie SAP Plaut realizuje tego rodzaju wymagania przy pomocy oprogramowania Inform. System add*ONE firmy Inform zapewnia wydajne zarządzanie zapasami.

Produkcja

Produkcja stanowi centralny element operacyjnej wartości dodanej. Przepływy towarów zobrazowane pod kątem ilości i wartości zapewniają optymalną organizację produkcji na co dzień. Plaut oferuje praktyczne modele tworzenia produkcji realizowanej na magazyn (make-to stock – MTS), produkcji na zlecenie (make-to-order – MTO) oraz produkcji opartej na projektach (project-based manufacturing).

Dostawa

Dostawa towarów i usług do klienta na czas, do właściwej lokalizacji oraz po optymalnych kosztach to fundament długofalowego sukcesu rynkowego. Zarządzanie siecią dostaw jest pod tym względem kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości, a zatem zaspokojenia wymagań klienta. W niektórych branżach satysfakcja klienta w dużej mierze zależy również od procedury postępowania w razie zwrotów i procedury reklamacyjnej.