Orodje za dostopnost

  • Skaliranje vsebine 100%
  • Velikost pisave 100%
  • Višina vrstice 100%
  • Presledek med črkami 100%
×

Sporočilo

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute async EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: body line 1 and html EndTag: '/' not found

Upravljanje dobavne verige

Naloga upravljanja oskrbovalne verige je optimizacija
procesov in oskrbovalnih verig na področju nabave,
proizvodnje in distribucije. Oblikuje tako notranje kot
medpodjetniške poslovne procese. Cilj je izboljšati
dolgoročno uspešnost podjetja in oskrbovalne verige
kot celote.

msg Plaut vam bo z veseljem svetoval

V podjetju msg Plaut upravljanje oskrbovalnih verig presega obravnavo čistih oskrbovalnih verig: organizacija in uspešen nadzor oskrbovalnih omrežij ustvarjata konkurenčno prednost zaradi zmožnosti hitrejšega odzivanja na spremembe ob hkratni optimizaciji stroškov. Težnja po osredotočanju na ključne kompetence zahteva tesnejše vključevanje dobaviteljev v nabavo in proizvodnjo.

Izkušnje in strokovno znanje podjetja msg Plaut na področju medpodjetniških projektov zagotavljajo, da so vsi partnerji optimalno povezani in da tehnična izvedba s pomočjo IT-sistemov, ki bodo v prihodnosti še kako učinkoviti, prinaša dolgoročno dodano vrednost.

Imate vprašanja?

Christian Knogler

Christian Knogler, Ph.D.
Direktor / Managing director

Ključni stebri logistike

Ključni stebri logistike

Dobava blaga in storitev ob pravem času, na pravem mestu in po optimalni ceni je osnova za dolgoročni tržni uspeh. Upravljanje dobavne verige je bistven dejavnik pri zagotavljanju visoke kakovosti in s tem pri zadovoljevanju potreb strank. Obravnava vračil in upravljanje pritožb je lahko pomemben element pri doseganju visokega zadovoljstva strank.

Ponujamo svetovalne storitve zlasti v modulih SAP SD (prodaja in distribucija) in LE (izvajanje logistike).

Namen postopkov javnega naročanja je zagotoviti, da se zahtevano blago zagotovi v skladu s povpraševanjem in gospodarno. Pri tem so še posebej pomembni načrtovanje, povpraševanje in optimalna zasnova dobavnih ciklov. Hkratna celostna obravnava nabavnih in prodajnih procesov je bistven dejavnik optimalne organizacije. msg Plaut ima pri reševanju te naloge bogate praktične izkušnje.

Zlasti nudimo svetovalne storitve v modulu SAP MM (Material Management).

Vse postaje v skladišču delujejo skupaj in so odvisne druga od druge. Poleg tega obstajajo prehodi v vsa druga podpodročja. msg Plaut vas v skladiščni logistiki podpira pri optimizaciji načrtovanja, upravljanja, delovanja in nadzora vašega skladišča, da bi kar najbolje izkoristili svoje skladiščne funkcije.

Svetovalne storitve nudimo zlasti v modulih SAP WM (Warehouse Management), EWM (Extended Warehouse Management) in Stock Room Management.

Proizvodnja je jedro ustvarjanja vrednosti podjetja. Kartiranje pretoka blaga glede na količino in vrednost zagotavlja dnevno posodobljen pregled za optimalno organizacijo v proizvodnji. msg Plaut ponuja praktične modele za načrtovanje proizvodnje na zalogo, proizvodnje po naročilu ali projektne proizvodnje.

Svetujemo vam zlasti v modulu SAP PP (načrtovanje in nadzor proizvodnje).

Na področju logistike se osredotočamo na naslednje module SAP

SAP SD (prodaja in distribucija)

SAP SD  allows the organization of all sales and distribution activities. This module enables mapping the sale of products and services to business partners - from the first inquiry, through quotation for delivery processing and invoicing - and returns processes if necessary.

See Sales and Distribution Logistics

SAP MM (upravljanje materialov)
SAP LE (izvajanje logistike)
SAP WM (upravljanje skladišča)
Upravljanje skladišča SAP
SAP EWM (razširjeno upravljanje skladišča)
SAP PP (načrtovanje in nadzor proizvodnje)