SAP Consulting

Łącząc konsulting biznesowy z wdrożeniami IT zorientowanymi
na rozwiązania, Plaut zwiększa wydajność i optymalizuje procesy
z wykorzystaniem systemu SAP – wiodącego oprogramowania dla
przedsiębiorstw.

Software by SAP – Consulting by Plaut

Większa przejrzystość, nowy punkt widzenia i prostsze decyzje

Większa przejrzystość, nowy punkt widzenia i prostsze decyzje

Z aplikacjami SAP Business Suite Twoje procesy biznesowe staną się bardziej transparentne, a dostęp do spójnych danych w przedsiębiorstwie pozwoli Ci łatwiej podejmować lepsze decyzje. Łącząc operacyjne procesy biznesowe bezpośrednio ze strategicznymi decyzjami zarządczymi, możesz tworzyć plany, budżety i raporty operacyjne pomiędzy działami dla wszystkich procesów biznesowych.

Większa wydajność procesów krytycznych dla biznesu

Większa wydajność procesów krytycznych dla biznesu

Przy pomocy aplikacji SAP Business Suite można opracować spójne, ustandaryzowane procesy dla całej firmy. Procesy biznesowe i IT bezpiecznie się przenikają i pozwalają na zwiększenie wydajności. Aplikacje ułatwiają współpracę zatrudnionych w firmie pracowników, a także współpracę z dostawcami, dystrybutorami, partnerami handlowymi i klientami.

Większa elastyczność pod względem innowacyjności i wzrostu

Większa elastyczność pod względem innowacyjności i wzrostu

Aplikacje systemu SAP Business Suite są rozwiązaniami elastycznymi. Oznacza to, że można do nich dodawać nowe funkcje lub dostosowywać istniejące do bieżących potrzeb w krótkim czasie i niewielkim nakładem pracy. W firmach nie przeprowadza się już obszernych aktualizacji – do modernizacji oprogramowania udostępniane są pakiety aktualizacyjne SAP. Dzięki o wiele mniejszemu wpływowi aktualizacji na funkcjonowanie biznesu przedsiębiorstwo może się skoncentrować na innowacyjności i wzroście. Można łączyć funkcje z nowymi procesami, co sprawi, że przedsiębiorstwo wejdzie na nowe obszary.

Plaut jest znaną i sprawdzoną firmą konsultingową na rynku ERP

Plaut jest znaną i sprawdzoną firmą konsultingową na rynku ERP

Łącząc konsulting biznesowy z wdrożeniami IT zorientowanymi na rozwiązania, Plaut poprawia wydajność i wprowadza optymalizacje procesów z wykorzystaniem systemu SAP – wiodącego oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie aplikacjami

Każda firma podlega ciągłym zmianom i stale usprawnia procesy (ciągłe usprawnianie – Continuous Improvement). Ciągłe usprawnianie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem odpowiednio utrzymywanego systemu (ciągłe utrzymywanie). Optymalna integracja różnych usług wokół tego rodzaju wymagań stanowi trzon działalności firmy Plaut w zakresie IT.

Wsparcie aplikacji

Posiadające ugruntowaną pozycję na rynku systemy SAP gwarantują wysoką niezawodność operacyjną oraz realizację licznych sprawdzonych i przetestowanych standardowych procesów. Często użytkownicy systemu SAP posiadają szerokie kompetencje w podstawowym obszarze ERP oraz w zakresie działania standardowych aplikacji SAP. Czasami jednak niełatwo jest znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące problemów z aplikacjami, interfejsów, połączeń z systemami zewnętrznymi, uprawnień, formularzy i raportów. Tego rodzaju zagadnienia angażują czas i energię kluczowego personelu w firmie. Jest to jednak tylko część ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów.

Zakres usług wsparcia aplikacji SAP obejmuje samo wsparcie aplikacji, jak również przygotowanie procesów wsparcia spełniających określone wymagania klientów (np. ISO 20000 lub ITIL). Jeśli firma realizuje wdrożenie ITIL, Plaut wspiera ją w zaprojektowaniu własnej struktury usług zgodnej z ITIL.

Utrzymanie aplikacji

Wsparcie aplikacji uważane jest za proces reaktywny, natomiast procesy związane z utrzymaniem aplikacji postrzegane są jako procesy proaktywne. Do usług proaktywnych zalicza się np.

  • SAP Early Watch Alert,
  • narzędzie służące do kontroli instrukcji SAP oraz nowych pakietów wsparcia,
  • raportowania poziomu usług.

Poza tym usługa uwzględnia „działanie aplikacji SAP“ obejmujące zarządzanie interfejsami, transport, instalację pakietów wsparcia, administrację użytkownikami, zarządzanie zadaniami w tle oraz aktualizacje.

Konsulting aplikacyjny

Nasze dodatkowe usługi w zakresie konsultingu aplikacyjnego stanowią uzupełnienie oferty usług związanych z SAP w zakresie zarządzania aplikacjami.

Narzędzia typu Citrix, TeamViewer, CrossLoop czy Skype ułatwiają i usprawniają zdalne świadczenie usług wsparcia przez nasz kompetentny personel, co jeszcze nie tak dawno temu nie było możliwe w takim zakresie. Plaut spełnia wymagania rynku wynikające z nowych możliwości przez usługi, które można świadczyć zdalnie w sposób efektywny kosztowo. Obniżając koszty, nasi klienci mogą się skupić na swojej podstawowej działalności.

Usługi IT: Zarządzanie aplikacjami - SAP - Outsourcing
SAP ABAP – Usługi developerskie / rozszerzenia SAP
Administracja SAP
Wsparcie aplikacji SAP
Integracja systemu SAP z innymi systemami
Licencje SAP oraz utrzymanie systemu SAP
Rollout SAP: Międzynarodowy rollout aplikacji SAP
Upgrade – Aktualizacja systemu SAP