Plaut to my

Doradztwo biznesowe oraz wdrożenia w zakresie IT zorientowane
na rozwiązania W firmie Plaut łączymy doradztwo biznesowe z
wdrożeniami w zakresie IT zorientowanymi na rozwiązania. We
współpracy z klientami wypracowujemy i wdrażamy rozwiązania
uwzględniające kompetencje branżowe

Kim jesteśmy?

Zadania stawiane firmie Plaut są złożone i mają krytyczne znaczenie dla biznesu. Dzięki naszym kompetencjom, doświadczeniu i profesjonalnemu wykorzystaniu najnowszych technologii opracowujemy i wdrażamy indywidualne strategie dostosowane do potrzeb klienta. Tworzymy inteligentne koncepcje, które przekładają się na rzetelne wyniki. W 1946 r. Hans-Georg Plaut założył w Hannoverze firmę Plaut, specjalizującąsię w konsultingu zarządczym. Na podstawie metody rachunkowości zarządczej opartej o koszt krańcowy i centra kosztów oraz metody kalkulacji bezpośredniej Plaut od ponad 65 lat wyznacza standardy nowoczesnego biznesu. Grupa Plaut zrealizowała ponad 2500 projektów i od ponad 30 lat jest jednym z najbardziej cenionych partnerów firmy SAP. Grupa Plaut zatrudnia ponad 280 pracowników. Posiada oddziały w Niemczech, Szwajcarii i Austrii oraz w krajach Europy ”Środkowo-Wschodniej – w Rumunii, Czechach, Polsce i Rosji. Od września 2011 r. Plaut jest częścią grupy msg systems.

Sap Concur Partner Award
ISO 9001 Award
Cre HR and Payroll SAP Recognized Expertise

Nasza wizja

Nasi pracownicy...

Nasi pracownicy...

... postrzegają firmę Plaut jako dynamiczne miejsce pracy, oferujące ciekawe i różnorodne możliwości rozwoju. Pracownicy to najważniejsze ogniwo, a sukces klienta jest miarąich skuteczności.

Nasi klienci...

Nasi klienci...

... wysoko cenią firmę Plaut i polecają ją jako kompetentnego, ukierunkowanego na wyniki i stałego partnera, dostarczającego kompleksowe rozwiązania, które gwarantują stabilność i rozwój prowadzonej przez klientów działalności.

Osoby podejmujące decyzje...

Osoby podejmujące decyzje...

... w krajowych i międzynarodowych organizacjach są świadome korzyści, jakich mogą oczekiwać od partnerskiej współpracy z firmą Plaut. Korzystają z usług doradczych firmy Plaut zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi wskaźnikami wyników w obszarze zarządzania organizacją oraz ICT.

Nasi partnerzy...

Nasi partnerzy...

... wiedzą, że współpraca z firmą Plaut gwarantuje najwyższych poziom świadczonych usług doradczych.

Nasi akcjonariusze...

Nasi akcjonariusze...

... identyfikują się z działalnością firmy Plaut oraz uważają jej akcje za pewną i bezpieczną inwestycję.

Nasze kluczowe wartości

Dla firmy Plaut liczy się końcowy wynik. Rezultaty osiągane przez klientów dzięki naszemu zaangażowaniu są miarą naszej efektywności. O firmie Plaut świadczą wyniki co do zakresu prac, jakości i terminowości. Poczuwamy się do odpowiedzialności za działalność firmy oraz pracę zespołów projektowych. Okazujemy przedsiębiorczość i ukierunkowanie na wynik. Wiemy, jak sprawić, aby nasza firma odniosła sukces. Zawsze nagradzamy naszych pracowników za osiągnięcie wyznaczonych celów.

Nawiązujemy partnerskie relacje z klientami, co sprawia, że razem wypracowujemy kreatywne i niezawodne rozwiązania. Dzięki profesjonalnej współpracy wprowadzamy wszystkie konieczne zmiany. Osiągane przez nas wyniki są niezawodne i trwałe. Tak rozumiana przez nas współpraca oparta na partnerstwie to długofalowe relacje z klientem i wzajemne zaufanie. Nasze podejście to gwarancja sukcesu firmy Plaut dziś i jutro.

Nasi klienci polegają na nas. Niezawodność to dotrzymywanie umów i zobowiązań – w każdych okolicznościach. Terminowość i jakość wyników to podstawowe zasady naszej pracy. Niezawodność to jedno z najważniejszych wymagań, jakie stawiamy naszym pracownikom.