Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
×

Wiadomość

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute async EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: body line 1 and html EndTag: '/' not found

SAP Profitability and
Performance
Management

Szybka analiza rentowności i kosztów

Rentowność & wydajność w zasięgu ręki

SAP Profitability and Performance Management (PaPM) to natywne rozwiązanie SAP HANA, które utrzymuje i wykonuje złożone kalkulacje, reguły i symulacje. Dzięki konfigurowalnemu modelowi danych, rozwiązanie to jest bardzo elastyczne i umożliwia tworzenie szybkich analiz rentowności i kosztów przy minimalnym udziale IT. Użytkownik definiuje źródła danych i wymiary, które są potrzebne i pożądane.

Kompleksowe rozwiązanie
Kompleksowe rozwiązanie
Szczegółowy wgląd w dane i procesy
Szczegółowy wgląd w dane i procesy
Zorientowanie na użytkownika biznesowego
Zorientowanie na użytkownika biznesowego
Symulacje oparte na sterownikach
Symulacje oparte na sterownikach
Zwiększenie wydajności procesu
Zwiększenie wydajności procesu
Opcjonalna replikacja danych
Opcjonalna replikacja danych
Zaprojektowany dla SAP HANA
Zaprojektowany dla SAP HANA
Niezależność od danych źródłowych
Niezależność od danych źródłowych
Potężny mechanizm kalkulacyjny
Potężny mechanizm kalkulacyjny
Czas zbliżony do rzeczywistego
Czas zbliżony do rzeczywistego

Rozwiązanie Trzy w Jednym

Zaprojektowane, aby umożliwić przedsiębiorstwom modelowanie danych, wykonywanie reguł i obliczeń oraz analizowanie wyników finansowych i operacyjnych przy minimalnym zaangażowaniu IT.

Agregator Danych Biznesowych
Integracja z dowolnym wewnętrznym lub zewnętrznym źródłem danych bez konieczności replikacji danych.
Silnik Obliczeniowy
Możliwość uruchamiania standardowych lub niestandardowych reguł i obliczeń na dużych ilościach danych z wysoką wydajnością.
Aplikacja Symulacyjna
Symuluje scenariusze wydarzeń i zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym w przyjaznym dla użytkownika środowisku.

Rozwiązanie centralne

Agreguj. Kalkuluj. Symuluj.

 

Bez względu na źródło i przeznaczenie, może być w pełni zintegrowane z aplikacjami SAP i non-SAP.

 

 

Prekonfigurowane Przykłady Biznesowe są dostępne dla obliczeń i modeli danych, aby zademonstrować dostępne możliwości w zintegrowanym środowisku. Elastyczny projekt przykładowy można jednak łatwo dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych. Funkcjonalność jest wbudowana w celu szybkiego wdrożenia, ale cała zawartość może być skonfigurowana tak, aby spełnić precyzyjne potrzeby biznesowe. Prekonfigurowane Przykłady Biznesowe obejmują:

Alokacje

Obsługują wszystkie główne metody alokacji przychodów, kosztów, kapitału, rezerw lub dowolnego innego rodzaju kluczowych wskaźników, w tym:

  • Globalne Obciążenia i Wydatki
  • Oszacowania
  • Alokacje i dystrybucje typu Top-Down
  • Rachunek kosztów działań
  • Podział przychodów
Kalkulacja kosztów i ceny produktu
Kalkulacje
Uzgodnienia i aktualizacje
Konsolidacje
Prognozowanie i symulacje
Zrównoważony rozwój
Integracja z Hurtownią Danych Biznesowych i BPC

Bezproblemowa integracja z Hurtownią Danych SAP BW oraz integracja z SAP BPC (Planowanie i Konsolidacja) w celu wykorzystania metadanych, danych podstawowych i modeli danych, a także wykorzystania gotowych do użycia funkcji planowania.

Integracja z systemami SAP ERP i S/4HANA
Ceny Transferowe dla Funduszy i Płynności
Prognozowanie rachunku zysków i strat, bilansu i kapitału
Ryzyko, kapitał i wypłacalność
Zarządzanie rentownością i kosztami