Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%
×

Повідомлення

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute async EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: body line 1 and html EndTag: '/' not found

Впровадження
SAP-рішень

Розкрийте потенціал бізнесу для допомогою інтелектуальних
технологій, інновацій та галузевих рішень світової практики.

Опираючись на власний досвід, світову практику і рекомендовані методології SAP, ми в msg Plaut розробили оптимальний набір стратегій для роботи з проєктом клієнта, що враховують конкретні завдання і специфіку бізнесу. Ми впроваджуємо SAP-рішення з використанням методології SAP Activate, яка адаптується відповідно конкретній галузі, мінімізує ризики проекту та знижує загальні витрати на впровадження.

Методологія SAP Activate:

 • має гнучку модульну структуру для впровадження рішень SAP в бізнес-процеси підприємства;
 • є основою впровадження та розроблена для реалізації проектів у великих та середніх компаніях; 
 • прискорює впровадження SAP-рішень протягом життєвого циклу проєкту клієнта з етапу ознайомлення до інтеграційних процесів, процедури конфігурації та методології наступного покоління.

Основними цілями використання цієї методології є мінімізація проектних ризиків та зменшення загальних витрат на впровадження.

Життєвий цикл проєкту клієнта за методологією

Оцінка

 • аналіз діючих бізнес-систем та планування ландшафту взаємодії із рішенням SAP, що впроваджується;
 • аналіз ключових бізнес-процесів;
 • аналіз обсягу впровадження;
 • розробка специфікації проєкту впровадження.

Ми проводимо аналіз поточних бізнес-вимог, які необхідно реалізувати в процесі автоматизації та підбираємо продукт із портфеля SAP, який буде максимально ефективним для досягнення поставлених бізнес-цілей. Додатково проводимо функціональну та стратегічну оцінку. Оцінюємо бюджет, пріоритети й терміни з урахуванням потреб бізнесу.

 

Підготовка

 • визначення необхідної команди експертів з нашого боку та замовника;
 • формування всіх процедур взаємодії між нашими командами;
 • проведення аналізу проєкту щодо ризиків та формування реєстру ризиків;
 • підготовка статуту проєкту із детальним описом задач етапів та результатів.

На підставі оцінки ми визначаємо необхідні ресурси для реалізації проєкту з урахуванням особливостей галузі, завдань та цілей бізнесу, обсягу робіт.

Аналіз

 • дослідження та аналіз поточних бізнес-процесів замовника, які повинні охоплюватися в рамках проєкту впровадження рішень SAP;
 • підготовка опису бізнес-процесів AS-IS у нотації BPMN;
 • при виявленні бізнес-потреби процесів AS-IS може бути проведений реінжиніринг. Цільовий процес (To-Be BPMN) описується в рамках впровадження проєкту, що дозволяє бізнесу чітко сформувати розуміння процесу та очікування після проєкту впровадження;
 • проведення воркшопів для уточнення вимог та шляхів реалізації з метою досягнення бізнес-задач проєкту;
 • формування FIT&GAP аналізу вимог визначення пріоритетів та послідовності реалізації разом із замовником.

Разом із замовником проводимо аналіз процесів As-Is та описуємо в нотації BPMN, після чого всі сторони однаково розуміють деталі процесів, які задіяні в рамках проєкту. Попутно із проведенням аналізу знаходимо приховані ризики та можливі бар’єри на шляху до впровадження та разом із замовником приймаємо дієву стратегію подальшого впровадження.

Реалізація

 • реалізація* та налаштування узгоджених вимог та бізнес-процесів;
 • тестування системи (функціональне, інтеграційне, тестування безпеки, тестування користувачами (UAT));
 • вирівнювання процесів, усунення функціонального дефіциту розробка посібників для кінцевих користувачів.

На цьому етапі наша команда реалізує всі процеси, узгоджені із замовником на попередніх етапах. Ми виконуємо всі налаштування, а потім тестування (функціональність, інтеграція, тестування безпеки, тест на прийняття користувача), щоб замовник був впевнений, що запланована функціональність, яку ми впровадили, працює належним чином відповідно до бізнес-вимог.

*Під реалізацією розуміється можливість реалізації проєкту як за класичним Waterfall, так і за Agile SAP Activate методологією із використанням спринтів.

Розгортання

 • навчання ключових користувачів та системних адміністраторів;
 • підготовка детального плану переходу в продуктивну експлуатацію;
 • перенесення рішень на продуктивний ландшафт; 
 • масштабування рішення в рамках об’єму проєкту.

Наша команда контролює правильність передачі та функціонування рішення. Замовник починає працювати в новій системі, як правило, з нового фінансового або календарного року. Ми підтримуємо рішення та допомагаємо замовнику в разі виникнення питань.

 

Go-live

 • посилена підтримка на початку промислової експлуатації;
 • виявлення додаткових вимог, які можуть поліпшити досвід використання впроваджених систем.

На цьому етапі наша участь полягає в підтримці користувачів та допомозі розвитку центру експертизи з боку користувачів, відстеження показників стабільності системи та відпрацювання інцидентів. Період запуску нової системи повністю контролюється нами. Крім того, на етапі запуску ми оновлюємо проєктну документацію, якщо є зміни. 

Чому компанії впроваджують SAP в бізнес-процеси?

Підвищення ефективності бізнесу

Підвищення ефективності бізнесу

SAP дозволяє швидко збирати величезні обсяги інформації і ефективно заповнювати бази даних. Використовуючи актуальну інформацію в режимі реального часу, бізнеси значно знижують адміністративні та операційні витрати.

Масштабованість і кастомізація

Масштабованість і кастомізація

Бізнес-процеси характеризуються динамічністю, тому на початковому етапі ви можете обмежитися базовим набором завдань по впровадженню, а потім поступово масштабувати бізнес. Рішення SAP дозволяють це робити, відрізняються гнучкістю і можуть бути легко адаптовані під потреби бізнесу.

Розширені можливості створення звітів

Розширені можливості створення звітів

SAP-інструменти полегшують і прискорюють підготовку звітів. Ви можете витягувати, агрегувати і аналізувати інформацію з різних джерел, а потім приймати продумані рішення і складати точні прогнози для бізнесу.

Рішення SAP для сталого розвитку бізнесу

Впровадження SAP-рішень дозволяє вирішувати різнопланові виробничі, логістичні, маркетингові та управлінські завдання, що впливають як на показники роботи в цілому, так і по конкретних напрямках діяльності:

 • зниження собівартості продукції, що випускається (робіт, послуг);
 • підвищення продуктивності праці за рахунок автоматизації та оптимізації існуючих підходів, методів управління і бізнес-процесів;
 • зміцнення фінансової дисципліни; 
 • дотримання термінів поставок;
 • отримання доступу до якісної аналітики, що сприяє якості і швидкості прийнятих управлінських рішень;
 • поліпшення керованості бізнес-процесами;
 • збільшення капіталізації і розміру отриманого прибутку;
 • підвищення конкурентоспроможності компанії на ринку.
SAP SuccessFactors
SAP SuccessFactors

Комплексне рішення для управління талантами: від підбору персоналу до досягнення цілей компанії.
Максимальний внесок кожного співробітника в розвиток і успіх компанії

SAP S/4HANA
SAP S/4HANA

Інтелектуальна ERP-система, що дозволяє компаніям забезпечувати максимальну якість обслуговування клієнтів за рахунок швидкої адаптації на мінливих ринках.
Рішення, що допомагає реалізувати стратегію автоматизації ключових бізнес-процесів

SAP Integrated Business Planning
SAP Integrated Business Planning

Інтегроване бізнес-планування ланцюжків поставок у режимі реального часу: від продажу до запасів.
Рішення, що покращує планування і підвищує швидкість реагування на зміни попиту

SAP Business Planning and Consolidation
SAP Business Planning and Consolidation

Автоматизує процеси прогнозування, планування та консолідації від складання бюджету до управлінських звітів компанії.
Рішення, що допомагає оптимізувати фінансове планування та узгодити його з плануванням оперативної діяльності підприємства

Переваги впровадження SAP від msg Plaut

Наші ґрунтовні знання систем SAP базовані на багаторічному партнерстві msg Plaut з SAP і постійно зростаючому досвіді, отриманому під час успішної реалізації проектів для наших клієнтів. Клієнти отримують вигоду від нашого розвитку, нашої розвиненої сучасної інфраструктури та високої кваліфікації наших співробітників.

Наші спеціалісти сертифіковані SAP та орієнтовані на різні сфери бізнесу
 • Впровадження здійснюється спеціалістами, що мають відповідну кваліфікацію та успішний досвід роботи з системою на українському ринку. Це дозволяє якісно керувати проектами, розмовляти з клієнтом «однією мовою» та досягати поставлених цілей.
 • Ми активно інвестуємо у розвиток управлінських компетенцій наших співробітників та навчання за стандартами PMBOOK, Aigle, Lean. Ключові менеджери проєктного офісу сертифіковані за методологією 6-Sigma.
Комфортна адаптація співробітників без відриву від основної діяльності
Впроваджуємо модульні рішення, яких потребує наразі ваш бізнес
Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та планування за методологією SAP Activate

Для отримання більш детальної інформації, зверніться до нас, будь ласка. Ми завжди раді допомогти вам!

Звернутися зараз

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

© 2024 msg Plaut