Firma Plaut została założona w 1946r. Pracownicy zawsze byli i są dla nas najważniejsi. To dzięki ich wyjątkowości nasi klienci osiągają sukces. Dowodzi tego realizacja ponad 2500 projektów w ponad 70-letniej historii firmy. Z perspektywy ponad 30-letniego partnerstwa z firmą SAP jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm konsultingowych wdrażających system SAP.

Od 2011 grupa Plaut  jest częścią międzynarodowej grupy msg.

Osoba będzie odpowiedzialna za:
Wymagania:
Oferujemy:

Zainteresowany? Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne z najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia pracy i wymaganiami dotyczącymi wynagrodzenia na: office.pl@plaut.com lub za pomocą formularza na stronie. Czekamy na Twoją kompletną i sensowną aplikację.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Plaut Consulting Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.