SAP Integrated
Business Planning

Інтегроване бізнес-планування ланцюгів поставок
в режимі реального часу, від продажу до запасів.
Рішення, що покращує планування і підвищує швидкість
реагування на зміни попиту.

Великі компанії зазвичай не мають можливості швидко реагувати на зміни. Під час несподіваних економічних стрибків своєчасні обґрунтовані рішення мають вирішальне значення для життєздатності підприємства. SAP IBP вирішить цю ситуацію.

Що ви зможете з IBP?

 • Передбачати ризики та використовувати можливості взаємодії між усіма підрозділами.
 • Користуватися вбудованими алгоритмами прогнозування, аналізу та моделювання.
 • Одночасно працювати з одними й тими ж даними з будь-якої локації.
 • Агрегувати і дезагрегувати в реальному часі – аналіз даних на будь-якій комбінації атрибутів (канал збуту, регіон, бренд, PM, SKU).
 • Швидше реагувати на зміни попиту на мінливих ринках та багато іншого.

Як зрозуміти чи підходить вашому бізнесу SAP IBP?

 •  Недостатня аналітика даних і відсутність необхідних інструментів звітності не дають змогу корректно спрогнозувати попит.
 •  Структурованість бізнесу не дозволяє швидко реагувати на нестабільні ринкові умови.
 •  Складна логістика та багаторівневі процеси ланцюжка поставок.
 •  Фрагментовані системи з неоднорідною або відсутньою інформацією призводять до прогалин у плануванні й виконанні.
 •  Відсутність клієнтоорієнтованості призводить до втрати замовлень.

Можливості SAP IBP, які допоможуть вирішити управлінські завдання бізнесу

Прогнозування та вимірювання попиту, щоб відповідати очікуванням клієнтів
 
 
 

Прогнозування та вимірювання попиту, щоб відповідати очікуванням клієнтів
 
 
 

 • Підвищуйте рівень обслуговування, швидкість реагування і точність прогнозів за допомогою моделювання і можливостей вимірювання попиту.
 • Швидше реагуйте на зміни попиту за допомогою алгоритмів на основі розпізнавання образів.
 • Оптимізуйте точність прогнозів попиту під різноманітні портфелі та бренди продуктів за допомогою моделювання сценаріїв “що якщо”.

Керування процесами планування на стратегічному, операційному і тактичному рівнях за допомогою розширеної аналітики і моделювання

Керування процесами планування на стратегічному, операційному і тактичному рівнях за допомогою розширеної аналітики і моделювання

 • Поліпшуйте ефективність роботи співробітників за допомогою автоматизації делегування процесів в масштабі підприємства.
 • Погоджуйте фінансові плани та плани обсягів продажів з бюджетами та цілями. 
 • Формуйте аналітику для ТОП-менеджменту для прийняття рішень за допомогою сценаріїв моделювання.
 • Підвищуйте передбачуваність бізнесу за рахунок коригування планів з урахуванням поточних фактів.

Прийняття правильних рішень на етапі планування, в реальному часі
 
 
 

Прийняття правильних рішень на етапі планування, в реальному часі
 
 
 

 • Використовуйте розширені функції планування і алгоритми машинного навчання для ланцюжків поставок, орієнтованих на попит та оптимізацію прибутку.
 • Зменшуйте ризики і підвищуйте стабільність ланцюжка поставок за рахунок поповнення запасів на основі змодельованого попиту.
 • Забезпечуйте оперативне багаторівневе реагування та планування поставок за рахунок потужньої аналітики.

Підвищення прозорості ланцюжка поставок на всіх рівнях
 
 
 
 

Підвищення прозорості ланцюжка поставок на всіх рівнях
 
 
 
 

 • Отримуйте практичну інформацію по всьому ланцюжку поставок, щоб розуміти наслідки і своєчасно вносити коригування.
 • Враховуйте зовнішні чинники даних для швидкого виявлення ризиків і управління ними за допомогою засобів автоматизації і машинного навчання.
 • Забезпечте прозорість виконуваної роботи, вхідних та вихідних відправлень,  замовлень, доступність активів тощо.
 • Спрощуйте процеси та комунікацію з постачальниками і виробниками на аутсорсингу.

Модулі SAP Integrated Business Planning

Supply Chain Control Tower
Комплекс можливостей навігації, аналізу й керування запасами, прибутковістю та іншими показниками в реальному часі
 • Модуль забезпечує візуалізацію всього ланцюга поставок і його сегментів, дозволяє у реальному часі отримувати більш глибоку інформацію про показники.
 • SCCT дозволяє ідентифікувати існуючі та попередити потенційні проблеми у процесах ланцюжка поставок, покращуючи якість прийняття рішення.
 • Модуль поєднує у собі індивідуальне налаштування повідомлень і попереджень, можливості симуляції «що якщо», управління завданням і вирішення конкретних ситуацій структурованим і послідовним шляхом.
Sales & Operations Planning (S&OP)
Формування узгодженого інтегрованого плану продажів і операцій, що об‘єднує різні департаменти й балансує прибуток, рівень запасів та якість сервісу
Demand Planning
Повна прозорість процесів коротко-, середньо- і довгострокового прогнозування
Inventory Optimization
Керування ризиками в плануванні запасів

Модуль дозволяє керувати ризиками для ланцюга поставок (наприклад, коливання в клієнтських очікуваннях, волатильність попиту, неоднорідність поставок і нестабільність в економіці). Планування запасів – процедура, що вимагає балансування витрат на підтримку страхового запасу та втрат через неможливість вчасно задовільнити очікування клієнтів і підтримати якість сервісу.

Модуль дозволяє здійснювати планування глобально, у рамках всієї організації. Як результат, оптимізація запасів на різних етапах здійснюється одночасно, що дозволяє скоротити капітальні витрати, при цьому підвищуючи якість клієнтського сервісу. Для виробничих компаній робота над оптимізацією запасів може починатися просто з виробництва.

 • Поліпшення ефективності.
 • Поліпшення швидкості планування.
 • Зниження затрат на виробництво і дистрибуцію.
 • Інтеграція планування і виконання.
 
Response & Supply
Створення комплексних моделей планування поставок

Чому українські компанії обирають SAP Integrated Business Planning?

2-3%
збільшення виручки

2-3%
збільшення виручки

За рахунок:

 • своєчасного прийняття управлінських рішень топ-менеджерами на середньостроковому плануванні;
 • більш повного завантаження потужностей підприємства (виробництво, транспорт, склад);
 • зростання рівня сервісу.
 

5-20%
cкорочення запасів матеріалів

5-20%
cкорочення запасів матеріалів

За рахунок:

 • врахування обмежень ланцюжка поставок;
 • використання оптимізаційних методів при розрахунку мережі поставок;
 • збільшення частоти перепланування;
 • зменшення періода планування;
 • своєчасного повідомлення про відхилення від плану в мережі поставок;
 • багаторівневої оптимізації страхових запасів.
 

5-15%
зниження витрат на транспортування, зберігання, складську обробку, дистрибуцію

5-15%
зниження витрат на транспортування, зберігання, складську обробку, дистрибуцію

За рахунок:

 • зменшення витрат завдяки своєчасному прийняттю управлінських рішень топ-менеджерами на середньостроковому плануванні;
 • зниження обсягу надпланових переробок (виробництво, транспорт, склад);
 • зниження витрат від скорочення запасів.
 

2-3%
зниження собівартості відвантаженої продукції

2-3%
зниження собівартості відвантаженої продукції

За рахунок:

 • зниження витрат на транспортування, зберігання, складську обробку, дистрибуцію;
 • зниження виплат за використання залучених коштів.
 

10-50%
збільшення рівня сервісу

10-50%
збільшення рівня сервісу

За рахунок:

 • точності прогнозування;
 • врахування обмежень ланцюжка поставок;
 • використання оптимізаційних методів при розрахунку мережі поставок;
 • збільшення частоти перепланування;
 • зменшення періода планування;
 • своєчасного повідомлення про відхилення від плану в мережі поставок;
 • багаторівневої оптимізації страхових запасів.
 

Переваги впровадження SAP IBP від msg Plaut

Рішення SAP IBP створене для автоматизації та управління ланцюжками постачань, що актуально для виробничих підприємств, оптових і роздрібних продажів, логістичних компаній. Інтегровані ланцюги постачань стають більш прозорими та стабільними, підприємство своєчасно отримує матеріали та сировину для виробництва, оптимізуються терміни та собівартість доставки товарів покупцям, як результат – підвищується якість обслуговування клієнтів. Ми в msg Plaut готові допомогти вашій компанії спланувати проект із впровадження продукту та підтримувати вас у ході його реалізації.

Комфортна адаптація співробітників клієнта без відриву від основної діяльності

Ми пропонуємо поетапне залучення осіб та підтримку наших спеціалістів на кожній ділянці розгортання системи. Важливу роль у нашому підході відіграє навчання та підтримка користувачів, створення довідкової бази та допомога з розв’язанням технічних питань.

Наші спеціалісти сертифіковані SAP та орієнтовані на різні сфери бізнесу
Впроваджуємо інструменти, яких потребує наразі ваш бізнес
Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та планування за методологією SAP Activate

Для отримання більш детальної інформації, зверніться до нас, будь ласка. Ми завжди раді допомогти вам!

Звернутися зараз

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Інші рішення для вашого бізнесу

© 2024 msg Plaut