Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%
×

Повідомлення

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute async EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Entity 'nbsp' not defined Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: body line 1 and html EndTag: '/' not found

SAP Business Planning
and Consolidation

Автоматизує процеси прогнозування, планування та консолідації,
від складання бюджету до управлінських звітів компанії.
Рішення, що допомагає оптимізувати фінансове планування
та узгодити його з плануванням оперативної діяльності підприємства.

Отримайте більше часу на розвиток свого бізнесу за рахунок швидкого закриття бухгалтерських та фінансових звітів, оптимізуйте планування у своїй компанії та досягайте більш швидкого й точного результату. SAP BPC управляє фінансами.

Що ви зможете з BPC?

 • Оптимізувати взаємодію між менеджерами підрозділів та співробітниками фінансових служб, що надасть змогу скоротити проміжок часу, необхідний для створення та узгодження бюджетів, оптимізувати та привести до єдиного стандарту базові бізнес-процеси.
 • Створити єдину прозору та зрозумілу систему для роботи з даними, що дозволить значно знизити ризики, пов’язані із управлінням та узгодженням фінансових звітів. Таке рішення допоможе уникнути ситуацій, коли документація не відповідає державним стандартам та нормам.
 • Заощадити час на ідентифікацію, реформування та стандартизацію бізнес-процесів завдяки впровадженню заздалегідь підготовлених налаштувань “потоків бізнес-процесів”, а також завдяки гнучкій системі створення, модифікації, оптимізації звітів користувачами.
 • Підвищити швидкість та продуктивність роботи персоналу за рахунок інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу системи, вдалого та зрозумілого поєднання необхідних бізнес-інструментів. Це дозволяє максимально знизити витрати коштів та часу для навчання співробітників.
 • Поліпшити планування — рішення будуть більш раціональними завдяки своєчасно отриманим достовірним даним.

Поліпшити життя співробітників та підвищити ефективність їх праці

1
Єдиний репозитарій даних оновлюється в реальному часі та дозволяє співробітникам усіх рівнів здійснювати обмін коментарями, ідеями, завантажувати неструктуровані дані, що полегшує комунікацію між працівниками та дозволяє краще зрозуміти хід подій.
2
Використовуються інструменти безшовної інтеграції для об’єднання різних систем (Microsoft Office, Adobe тощо) для обміну даними на базі єдиного універсального формату та знайомого інтерфейсу, що спрощує “поріг входження” в систему для співробітників та дозволяє їм швидко навчитись роботі із нею.
3
Наявність єдиного сховища SAP BPC надає змогу кожному співробітнику у реальному часі опрацьовувати оперативно оновлені дані з єдиного репозиторію, до якого можна підключити транзакційні SAP і не-SAP системи.
4
Інтерактивні контекстно-залежні панелі задач допомагають виокремлювати необхідні користувачу дії та своєчасно пропонувати їх завдяки сформованому єдиному алгоритму поведінки користувачів. Це поліпшує якість роботи із даними, тому що співробітник на кожному з етапів роботи може користуватися уже сформованим необхідним набором інструментів, що пропонується у зрозумілому для нього інтерфейсі.
5
Можливість використовувати Web 2.0-інтерфейс та Microsoft Office дозволяє працівникам швидко та зручно створювати звіти без допомоги ІТ-спеціалістів, використовувати попередньо встановлені шаблони, створювати нові із врахуванням корпоративних стандартів.

Задачі фінансово-аналітичних департаментів, які вирішує SAP BPC

 • Створення більш раціональних, обґрунтованих планів та бюджетів за рахунок повного використання накопичених даних та прогнозів із регулярним уточненням;
 • Наявність автоматичного сповіщення про актуальні ризики та можливість налаштовувати рекомендації щодо можливих дій та роз’яснення про наслідки та причини тих чи інших ситуацій;
 • Моделювання подій у площині “що, якщо” для планування вірогідних сценаріїв у режимі реального часу з метою оцінки доцільності бюджету;
 • Використання моделі інтуїтивних “думок” задля поліпшення взаємодії між різними рівнями управління за допомогою звітностності та для охоплення ширшого кола питань.
 • Перехід на автоматизовані процеси стратегічного планування та бюджетування з урахуванням актуальної моделі планування та методів, що застосовуються компанією;
 • Використання та впровадження підходів “зверху вниз”, “знизу вгору” для поліпшення взаємодії між підрозділами, ефективного співробітництва;
 • Використання всіх методів планування на різні періоди — рік, місяць, квартал тощо;
 • Використання та збереження нормативно-довідкової інформації для планування з урахуванням натуральних та нормативних показників.
 • Можливість отримувати доступ до актуальної інформації, аналітики та фінансових і операційних звітів всього в один клік;
 • Можливість отримувати актуальну оцінку по контролю показників фінансової ефективності за допомогою аналізу “план-факт”;
 • Підвищення прозорості корпоративних даних на кожному рівні підприємства;
 • Автоматизація процесу звірки щодо обігу всередині окремих груп;
 • Впровадження та реалізація внутрішньої звітності із використанням спеціально створених, усталених шаблонів;
 • Зберігання форм звітностей та введення даних.
 • Створення загальної структури консолідації для поліпшення швидкодії, заощадження часу та ресурсів,  забезпечення актуальності даних у звітності, їх відповідності законодавчим стандартам.
 • При внесенні змін до плану чи бюджету надається миттєвий автоматичний перерахунок сумарних значень.
 • Створення єдиної структури планів та бюджетів з урахуванням особливостей центрів фінансової відповідальності, подальше зберігання єдиних форм.
 • Забезпечення зручного контролю доступу для зрізів будь-яких даних на кожному з рівнів.
 • Можливість оновлювати планові дані у реальному часі.
 • Можливість одночасного створення декількох версій бюджету.
 • Доступ до управлінських функцій, нормативної і фінансової документації здійснюється в реальному часі.
 • Для перерахунку, розподілу, виключень може використовуватися будь-яка кількість валют.
 • Контроль над виконанням бюджету з використанням форм звіту завдяки план-факту показників ефективності.
 • Регулярне оновлення даних та внесення коригувань у відповідності із актуальними результатами та регламентом.
 • Можливість реалізувати переважну більшість регламентів узгодження, коригування бюджетів згідно із статусними рівнями.
 • SAP BPC використовує інструменти взаємодії з  системами управління підприємством, тому підтримує експорт та імпорт даних. Це надає змогу користуватися усіма перевагами інших продуктів SAP, наприклад, SAP IBP,  SAP S/4HANA або SAP SuccessFactors.
 • На базі SAP BPC було застосовано кілька інтерфейсів, зручних та звичних для користувачів. Зокрема це інтерфейс Excel, завдяки якому час на освоєння системи значно скорочується.

Можливості бізнесу з SAP BPC - ваша конкурентна перевага

Скоротіть тривалість циклу бюджетування

Скоротіть тривалість циклу бюджетування

 • Використання єдиного середовища для організації спільної роботи надає суттєві переваги для керівництва фінансових та виробничих відділів. Це значно пришвидшує основні процеси, що стосуються розробки, погодження та затвердження планів та бюджету.
 • Завдяки спільній конструктивній роботі та створенню єдиних форм можна уникнути комерційних та правових ризиків, пов’язаних із невідповідністю наданих даних та звітів.
 • Прозорість фінансових показників та достовірність даних у поєднанні з єдиною системою створення та управління звітністю, яка відповідає законодавчим нормам.

Підвищуйте продуктивність роботи працівників

Підвищуйте продуктивність роботи працівників

 • Щоб ефективність та результативність роботи користувачів зростала, пропонується зручний, звичний та зрозумілий інтерфейс відомих офісних додатків, адже це заощаджує час на освоєння системи та навчання;
 • Завдяки можливості коригування даних у режимі реального часу та інструментам обробки інформації можна своєчасно підвищити достовірність зовнішніх та внутрішніх звітів;
 • Зручне представлення інформації, можливість зберігання різноманітних даних та інструменти аналізу і прогнозування дають можливість для прийняття доцільних рішень з урахуванням можливих подій та наслідків.

Оптимізуйте процесс фінансової консолідації

Оптимізуйте процесс фінансової консолідації

Прискорення та спрощення фінансової консолідації відбувається завдяки необхідним інструментам для планування та розподілу фінансів, робочих задач. При цьому відповідні дії можна виконувати як “зверху вниз” так і “знизу нагору”, у єдиному просторі для консолідації даних.

Скорочуйте витрати на узгодження звітності із вимогами чинного законодавства

Скорочуйте витрати на узгодження звітності із вимогами чинного законодавства

Витрати на узгодження звітності та зовнішній аудит можна мінімізувати за рахунок централізованого сховища даних, де легко відстежувати та коригувати зміни, дотримуватися актуального плану розрахунків.

Рішення SAP BPC адаптується до бізнес-вимог

Завдяки функціональним особливостям, SAP BPC реалізується на платформах SAP NetWeaver та Microsoft.

SAP BPC NW

Технологічна платформа з можливістю інтеграції з SAP NetWeaver.
Завдяки інтеграції з NetWeaver SAP BPC підвищує продуктивність створення звітів за допомогою системи навіть у тих випадках, коли потрібно обробляти великі об’єми даних.

SAP BPC МС

Автономна версія Microsoft.
Версія Microsoft BPC надає змогу ефективно використовувати можливості даної платформи для роботи з даними, моделювання, обслуговування додатків тощо із використанням MS Excel і Enterprise Power Management (EPM).

SAP BPC можна впроваджувати з будь-якого модуля

Завдяки єдиному інтегрованому програмному забезпеченню для планування бізнес-задач користувачі мають змогу заощадити час та мінімізувати кількість помилок.

 • Виконання звірок та виключень між підрозділами
 • Консолідація та звітність згідно правових норм
 • Відображення та відправка даних

Для створення прогнозів і їх коригування SAP BPC використовує спеціальні інструменти.

 • Ковзаючі прогнози
 • Прибутки та збитки
 • Бухгалтерський облік та баланс
 • Управління грошовими потоками
 • Моделювання різних сценаріїв

Можливість автоматизувати процеси, які зазвичай виконуються вручну, задля пришвидшення циклів планування. Для виявлення коригувань курсу виконується сумісно із сценаріями “що, якщо”.

 • Бюджетування
 • Планування продажу та прибутків
 • Планування капітальних витрат
 • Штатний розклад
 • Чисельність персоналу

Щоб оптимізувати ресурси команди для планування ефективної роботи та підвищення продуктивності, система дає змогу відстежувати прогрес виконання завдань. Це поліпшує прийняття рішень та планування сценаріїв для досягнення результатів.

 • Спеціальна звітність
 • Аналіз драйверів
 • Аналіз першопричин
 • Аналіз відхилень

Чому компанії у всьому світі обирають SAP BPC?

Уніфіковане планування і консолідація

Уніфіковане планування і консолідація

Єдине комплексне програмне рішення для планування та консолідації допоможе заощадити час і знизити кількість помилок. Знижує потребу в обслуговуванні, підвищує цілісність даних і спрощує розгортання.

Зручність використання

Зручність використання

Підтримка Microsoft Office, веб-технологій і мобільної звітності. Взаємодія на рівні фінансової служби та в масштабах всього підприємства за допомогою Microsoft Excel, HTML5 і мобільних інтерфейсів.

Готовий контент

Готовий контент

Рішення, що включає комплексний набір галузевого та функціонального контенту для бізнес-планування всіх аспектів, від загальної стратегії до капіталу, а також початкові пакети консолідації для стандартів МСФЗ і US GAAP.

Вбудована система фінансової аналітики

Вбудована система фінансової аналітики

Автоматизація ручних процесів, таких як агрегація та розподіл, дозволяє скоротити цикл планування. Аналізуйте ймовірні сценарії для внесення швидких коригувань в обраний курс.

Автоматизація ручних процесів, таких як агрегація та розподіл, дозволяє скоротити цикл планування. Аналізуйте ймовірні сценарії для внесення швидких коригувань в обраний курс.

Автоматизація ручних процесів, таких як агрегація та розподіл, дозволяє скоротити цикл планування. Аналізуйте ймовірні сценарії для внесення швидких коригувань в обраний курс.

Автоматизований процес консолідації дозволяє швидше проводити закриття, виконуючи всі вимоги фінансової звітності при повному аудиторському контролі.

Управління в руках кінцевих користувачів

Управління в руках кінцевих користувачів

Користувачі управляють процесами, моделями та звітами, незалежно від ІТ. Дайте співробітникам впевненість у власних силах, запропонувавши їм фінансовий інструмент, яким вони зможуть управляти самостійно.

Переваги впровадження SAP BPC від msg Plaut

BPC – інструмент організації фінансової звітності, планування, складання бюджетів, фінансового аналізу та ін. Продукт призначений для середнього та великого бізнесу.

Впроваджують SAP BPC, щоб:

 • заощадити час на складанні фінансової звітності;
 • уникнути більшості помилок, пов’язаних з людським фактором;
 • отримати інструменти планування бюджету, його коригування і моделювання, ґрунтовані на інтелектуальних технологіях;
 • побачити «слабкі» місця в фінансовому плануванні та оптимізувати витрати компанії.

Управління фінансами потрібне компаніям, незалежно від сфери діяльності. А наявність інтелектуальних технологій дозволяє оптимізувати інструмент SAP BPC під особливості конкретного бізнесу. SAP BPC вбудований в SAP S/4HANA, що дозволяє більш ефективно управляти фінансовими потоками підприємства в реальному часі.

Впроваджуємо інструменти, яких потребує наразі ваш бізнес
 • Для більш якісного визначення потреб бізнесу на початку співпраці ми надаємо консультації з питань архітектури та інтеграції.
 • Максимально заглиблюємося в усі процеси підприємства та визначаємо ділянки, що потребують інтегрованого планування на даному етапі життєдіяльності
 • вашого бізнесу, формуємо об’єм інструментів та модулів, який буде корисний замовнику найближчим часом.
 • Розробляємо прототип системи з урахуванням функціональності, необхідної для отримання максимального ефекту від автоматизації.
Наші спеціалісти сертифіковані SAP та орієнтовані на різні сфери бізнесу в Україні та за кордоном
Комфортна адаптація співробітників клієнта без відриву від основної діяльності
Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та планування за методологією SAP Activate

Для отримання більш детальної інформації, зверніться до нас, будь ласка. Ми завжди раді допомогти вам!

Звернутися зараз

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Інші рішення для вашого бізнесу

© 2024 msg Plaut