SAP S/4HANA

Інтелектуальна ERP-система, що дозволяє забезпечувати
якість обслуговування клієнтів завдяки швидкій адаптації
на мінливих ринках. Рішення, яке допомагає реалізувати
стратегію автоматизації ключових бізнес-процесів.

Обираючи SAP S4/HANA, ви інвестуєте у власну безпеку та розвиток бізнесу. Незалежно від того, чим ви займаєтесь: виробництвом, логістикою, закупівлями чи фінансами, SAP S/4HANA допоможе:

 • об’єднати всі підрозділи компанії в єдиному інформаційному просторі, створити «єдине джерело» даних;
 • оптимізувати бізнес-архітектуру завдяки застосуванню кращих світових практик управління підприємством;
 • підвищити якість та достовірність інформації шляхом типізації та системного контроля введення даних, виключення дублюючих точок введення даних і автоматизації основної маси перетворень і обчислень;
 • поліпшити якість ведення обліку, його прозорість, контролювати виконання операцій; 
 • підвищити мотивацію співробітників за допомогою простої і наочної системи KPI;
 • прискорити введення, пошук та обробку інформації в ERP-системі на 20-80%.

Що потрібно знати про SAP S/4HANA

1
SAP S/4HANA має спрощену модель даних, що у поєднанні з технологією in-memory бази даних SAP HANA, дозволяє виконувати бізнес-процеси значно швидше та ефективніше.
2
SAP S/4HANA працює у новому, привабливому інтерфейсі, зручному для сприйняття та візуалізації даних. S/4HANA оптимізований для мобільних пристроїв, планшетів і телефонів.
3
Доступ до поточної інформації не потребує трудомісткої обробки даних, адже обчислення відбуваються повністю в оперативній пам’яті. SAP S/4HANA зберігає продуктивність незалежно від кількості транзакцій та дозволяє збільшувати їх число у сотні разів при потребі.
4
Система інтегрується з рішеннями та програмами SAP, а також технологіями Big Data та Internet of Things.
5
SAP S/4HANA – четверте покоління SAP ERP. Він охоплює повний набір функцій ECC 6.0 від SAP ERP. Вже знайомі модулі ECC SD, PP, MM тощо від R/3 та Business Suite були модернізовані, а деякі функції, які були доступні лише у галузевих рішеннях, тепер інтегровані в стандартний SAP.

Можливості трансформації бізнес-процесів SAP S/4HANA - ваша конкурентна перевага

Скористайтеся перевагами поглибленої аналітики та хмарних можливостей

Скористайтеся перевагами поглибленої аналітики та хмарних можливостей

 • Забезпечте підтримку галузевих бізнес-процесів за допомогою вбудованих функціональних можливостей.
 • Трансформуйте свою бізнес-модель завдяки інноваційним можливостям управління прибутками, включаючи розрахунок на основі споживання та передплат.
 • Створюйте інноваційні, орієнтовані на клієнтів продукти та послуги з надзвичайно гнучкими можливостями конфігурації, розрахунку цін і формування цінових пропозицій у рамках усіх моделей співпраці.
 • Контролюйте виконання договорів за допомогою можливостей аналізу виторгу та прибутковості в реальному часі.

Прогнозуйте та дійте заздалегідь, аби вийти на новий рівень якості

Прогнозуйте та дійте заздалегідь, аби вийти на новий рівень якості

 • Надавайте інформацію про доступність продуктів у реальному часі під час оформлення клієнтами замовлення.
 • Оптимізуйте ланцюг постачань завдяки можливостям планування потреб у матеріалах і оформлення запитів на закупівлю в реальному часі.
 • Прогнозуйте затримки строків доставки, а потім мінімізуйте вплив за допомогою інтелектуальних рішень.
 • Забезпечте відповідність вимогам до фінансової та корпоративної звітності завдяки актуальним аналітичним даним.

Спростіть та автоматизуйте бізнес-процеси

Спростіть та автоматизуйте бізнес-процеси

 • Автоматизуйте управління дебіторською та кредиторською заборгованістю завдяки процесам, що постійно вдосконалюються на основі штучного інтелекту.
 • Керуйте відновленням запасів за допомогою інтелектуальних можливостей автоматизації на основі потреб.
 • Прискорте прийняття оптимальних рішень, надавши кожному співробітнику можливості прогнозної аналітики в реальному часі.
 • Отримуйте чітке уявлення про всі аспекти бізнесу зі зручними автоматизованими можливостями фінансового закриття.

Задачі бізнесу, які вирішує SAP S/4HANA

 • Використання даних виробництва в реальному часі для швидкого прийняття ефективних рішень.
 • Забезпечення виробництва необхідною сировиною вчасно.
 • Точне відстеження та управління незавершеним виробництвом.
 • Максимальне збільшення рентабельності та продуктивності на заводі.
 • Планування виробничих ресурсів, що виходять за рамки класичної функціональності MRP.
 • Визначення збалансованих пріоритетів на виробництві відповідно до мінливих умов збуту для ефективного досягнення поставлених бізнес-цілей.
 • Превентивне виявлення проблем, пов’язаних з обладнанням, матеріалами, персоналом і якістю продукції.
 • Здійснюється управління контрактами, доставками, розцінками та вартістю продукції, а також комісійними виплатами.
 • Своєчасна обробка замовлень та їх реалізація через панелі управління, а також поліпшується якість роботи із замовниками.
 • Забезпечення прозорості замовлень клієнтів від календарного планування до надсилання клієнтові.
 • Застосування коригувальних заходів для підвищення якості та запобігання відпустки продуктів з дефектами.
 • Завдяки централізованій системі та інтелектуальним панелям управління, значно прискорюється та поліпшується ефективність роботи, реалізовуються всі можливості в галузях закупівель, оптимізації оплати та вибору вендорів.
 • Підвищення ефективності використання та управління фінансами.
 • Отримання звітності в режимі реального часу.
 • Забезпечення фінансової безпеки та контролю якості.
 • Корпоративне управління, керування ризиками, дотримання нормативних вимог.
 • Оцінка KPI, фактичних витрат і відхилень від цільових значень у реальному часі.
 • Мінімізація витрат на обробку запасів, доопрацювання, оплату понаднормового робочого часу та контроль термінів виробництва для дотримання узгодженого бюджету.
 • Відстеження, вимірювання, аналіз і контроль відхилень за витратами й цільових показників.

SAP S/4HANA адаптується до бізнес-вимог

SAP S/4HANA локального розгортання 

Розширення бізнес-функціональності SAP S/4HANA відповідно до локальних вимог підприємства.
SAP S/4HANA забезпечує повний контроль, дозволяючи компаніям запускати складні бізнес-процеси, орієнтовані на клієнта, з інтегрованими, але модульними можливостями для Core ERP, Intelligent Finance and Risk і Digital Supply Chain. Швидко підвищує ефективність всіх підрозділів компаній будь-яких галузей і будь-якого розміру.

SAP S/4HANA Cloud

Розширення існуючої і надання нової бізнес-функціональності підприємству.
SAP S/4HANA Cloud – це вся потужність ERP з технологією In-memory в поєднанні з ключовими перевагами рішення в загальнодоступному хмарному середовищі. Цей варіант пропонує ще більше можливостей масштабування, простоту управління і безпеку, які необхідні для успішної роботи компанії в умовах сучасної швидкісної цифрової економіки.

 

SAP S/4HANA можна впроваджувати з будь-якого модуля

Manufacturing
Виробництво
 • Зниження собівартості виробництва;
 • прискорення виробничого циклу;
 • передбачення потенційного браку сировини (матеріалів) та уникнення перенесення термінів виробництва тощо.

Під потреби виробничих компаній в SAP розробили додатки SAP Manufacturing Integration and Intelligence (MII) для планування та SAP Manufacturing Execution (ME) для виконання виробництва та експлуатації, які забезпечують спільну роботу необхідних служб у масштабі всього підприємства в інтегрованому середовищі SAP S/4HANA.

SAP ME надає такі можливості:

 • використання даних виробництва в реальному часі для швидкого прийняття ефективних рішень;
 • забезпечення виробництва необхідними товарами вчасно;
 • точне відстеження та управління незавершеним виробництвом;
 • максимальне збільшення рентабельності та продуктивності на заводі;
 • забезпечення прозорості інформації для користувачів у реальному часі в масштабі всього підприємства;
 • застосування коригувальних заходів для підвищення якості та запобігання відпустки продуктів з дефектами.

SAP MII допомагає вирішувати наступні бізнес-завдання поточного виробництва.

 • Прозорість:
  • забезпечення прозорості замовлень клієнтів на декількох заводах з мінімальною затримкою в часі від календарного планування до надсилання клієнтові;
  • превентивне виявлення проблем, пов’язаних з обладнанням, матеріалами, персоналом і якістю продукції;
  • оцінка KPI, фактичних виробничих витрат і відхилень від цільових значень у реальному часі.
 • Швидкість реакції:
  • скорочення часу реакції та застосування економічно вигідних рішень у критичних ситуаціях на виробництві;
  • відстеження, вимірювання, аналіз і контроль відхилень за витратами й цільових показників;
  • визначення збалансованих пріоритетів на виробництві відповідно до мінливих умов збуту для ефективного досягнення поставлених бізнес-цілей.
 • Продуктивність:
  • оптимізація виробничих процесів і підвищення задоволеності клієнтів завдяки реалізації нових можливостей отримання прибутку;
  • мінімізація витрат на обробку запасів, доопрацювання, оплату понаднормового робочого часу та контроль термінів виробництва для дотримання узгодженого бюджету;
  • планування виробничих ресурсів, що виходять за рамки класичної функціональності MRP.
Procurement
Постачання і закупівлі
Supply chains
Ланцюги поставок
Sales & Distribution
Продажі
 • Підвищення ефективності продажів та доставки;
 • зниження витрат на повернення;
 • перегляд очікувань клієнтів;
 • підвищення лояльності клієнтів.
Finance
Фінанси
Product Management
Управління активами


Ознайомтеся з нашими матеріалами щодо SAP S/4HANA!


Чому компанії у всьому світі обирають SAP S/4HANA?

20%
зниження вартості товарно-матеріальних запасів

20%
зниження вартості товарно-матеріальних запасів

SAP S/4HANA забезпечує відповідність галузевим вимогам завдяки перевіреним часом кращим практикам, які охоплюють 26 індустрій, а також пропонує нові бізнес-моделі, які допомагають адаптуватися до ринкових вимог.

20%
підвищення капіталізації завдяки ефективному керування ресурсів

20%
підвищення капіталізації завдяки ефективному керування ресурсів

SAP S/4HANA кардинально трансформує бізнес-процеси завдяки впровадженню інтелектуальної автоматизації на базі штучного інтелекту.

98%
зменшення часу на виконання щомісячних звітів

98%
зменшення часу на виконання щомісячних звітів

SAP S/4HANA пришвидшує прийняття оптимальних рішень завдяки вбудованій аналітиці, діалоговому інтерфейсу та цифровим помічникам.

30%
зниження витрат на облікові операції

30%
зниження витрат на облікові операції

SAP S/4HANA забезпечує досягнення цілей ІТ-інфраструктури за допомогою гібридних, хмарних і локальних сценаріїв з узгодженими моделями даних, кодами та інтерфейсами користувача.

Переваги впровадження SAP S4/HANA від msg Plaut

SAP S/4HANA – інтелектуальна ERP-система, яка допомагає ефективно проводити аналіз ситуації і управляти ключовими бізнес-процесами в умовах ринку, що постійно змінюється. ERP-системи використовуються як комплексні рішення оптимізації бізнес-процесів і оперативного ухвалення управлінських рішень. Використання додатків Big Data, IoT, елементів машинного навчання допомагає забезпечувати гнучкість і високу ефективність роботи SAP S/4hana.

Рішення призначене для великих компаній, які прагнуть забезпечити чи утримати лідируючі позиції на ринку.

Впроваджуємо інструменти, яких потребує наразі ваш бізнес
 • Розробка прототипу системи з урахуванням функціональності, необхідної для отримання максимального ефекту від автоматизації.
 • Впровадження SAP S/4HANA на підприємстві «з нуля», а також перехід на платформу SAP з ERP-систем інших виробників, більш ранніх версій рішень SAP.
 • Тиражування глобального рішення на платформі SAP ERP або SAP S/4HANA в офісах і представництвах на території України з урахуванням особливостей локального законодавства.
 • ІТ-аудит раніше впроваджених рішень SAP і виявлення можливостей функціональної і технічної оптимізації роботи систем.
 • Інтеграція SAP ERP або SAP S/4HANA зі стороннім ПЗ.
Експертиза переходу на SAP S/4HANA з інших ERP
Наші спеціалісти сертифіковані SAP та мають європейську практику
Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та планування за методологією SAP Activate

Для отримання більш детальної інформації, зверніться до нас, будь ласка. Ми завжди раді допомогти вам!

Звернутися зараз

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Інші рішення для вашого бізнесу

© 2024 msg Plaut