Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%

Training pentru Top

Management

Importanța adaptării top managementului la schimbări structurale continue și din ce în ce mai rapide înregistrează o creștere în rândul companiilor.

Globalizarea, inovația tehnologică dinamică sau noile forme de organizare a muncii sunt doar câteva dintre cuvintele cheie în contextul formării. Drept urmare, există o nevoie tot mai mare de calificări și competențe individuale.

Plaut abordează subiectul care va domina viitorul: învățarea.

Considerăm că un factor important este adoptarea unei atitudini pozitive față de învățare în cadrul companiei, pentru a menține puterea inovatoare, competitivitatea și performanțele la nivel înalt. Pe lângă planificarea și controlllingul activității, tehnologia informației, calificarea personalului este metoda prin care contribuim la obținerea succesului economic de către clienții noștri.

Asigurăm calificarea dvs. și a personalului companiei pe parcursul transformării și îi pregătim pentru schimbare. La momentul potrivit, profesional și multilateral. Prin intermediul seminariilor, atelierelor, sesiunilor de formare sau instruire. Și adaptat exact nevoilor dvs. de cunoaștere a conținutului programelor și exercițiilor de învățare.

Aveți întrebări?

Alexandru Voicea
Sales Manager

Parteneriatele noastre:

Leadershipul (conducerea și coordonarea) trebuie privit într-un context sistemic. Un lider poate avea succes numai dacă ține cont de complexitatea relațiilor și de influențele reciproce pe care le presupune munca lui.

Leadershipul presupune coordonarea angajaților ținând cont de abilitățile lor, într-un mod în care aceștia să-și poată aduce o contribuție optimă la livrarea serviciilor. Managerul trebuie să fie convingător în relația cu angajații săi. Acest lucru se realizează prin apreciere și încredere reciprocă. În cele din urmă, succesul depinde doar de el.

Printre altele, asigurăm următoarele seminarii:

 • Serie de Seminarii- Leadership
 • Evaluarea cu succes a angajaților
 • Colaborarea și comunicarea transsectorială
 • Tehnici de rezolvare a problemelor
 • Pregătirea deciziei
 • Planificarea eficientă a întâlnirilor
 • Conducerea și coordonarea proiectelor
 • Coaching/instruire

Managementul afacerii reprezintă o misiune principală în cadrul companiei. Înțelegerea corectă a cifrelor și a instrumentelor potrivite creează transparența necesară. Caracterul eterogen al persoanelor care acționează într-o companie face uneori dificilă cooperarea. Prin urmare, este important să avem o perspectivă generală.

Astăzi, controllingul îndeplinește un rol-cheie în cadrul companiei. Imaginea controlorului s-a schimbat considerabil: acesta trebuie să fie comunicativ, să proceseze tendințele și subiectele actuale și să le prezinte pe plan intern. În privința controllingului strategic, privirea lui este îndreptată spre viitor. Astfel, creează o funcție importantă de avertizare timpurie și contribuie semnificativ la competitivitatea companiei. Dar din cauza tuturor acestor cerințe, trebuie să stăpânească instrumentele clasice ale controlorului.

În calitate de fondator al contabilității costului marginal și al calculului marjei de contribuție, Plaut a lucrat timp de peste 65 de ani atât ca consultant cât și ca formator în domeniul controllingului. Evidențierea contextelor și definirea lor în practică este principiul nostru.

Printre altele, asigurăm următoarele seminarii:

 • Plankosten (Partea1 & Partea2)
 • Controlorul ca partener de afaceri
 • Sarcini de comunicare pentru controlori
 • Controlorul este consultant intern
 • Moderare și prezentare pentru controlori
 • Raportareeficientă

În multe cazuri, caracteristicile speciale ale comunicării se învață (de exemplu, retorica de vânzări, tehnicile de prezentare). Din păcate, multe domenii în care comunicarea de zi cu zi este inevitabilă rămân un subiect ignorat. Calificările nu trebuie să se împartă în competențe tehnice și sociale. Avem nevoie de ambele! În timp ce lucrurile practice sunt însușite ca abilități tehnice, abilitățile sociale sunt legate de dezvoltarea personalității și de schimbările comportamentale. Combinând ambele aspecte într-o singură calificare, conexiunile devin clare pentru participanți, iar gradul de acceptare crește.

Printre altele, asigurăm următoarele seminarii:

 • Formare în comunicare personală - retorică, prezentare, moderare
 • Sarcini de comunicare pentru controlori
 • Interviuri de evaluare și evaluare de performanță
 • Pregătirea eficientă a întâlnirilor și a atelierelor de lucru
 • Tehnici personale de lucru și de învățare
 • Argumentare & Negociere
 • Capacitatea de a convinge cu propria voce

Activitatea de proiect este una importantă, indispensabilă în lumea afacerilor. Cu toate acestea, sunt încă o mulțime de proiecte care nu sunt bine executate și produc tensiuni inutile în întreaga organizație. Cauzele sunt multiple dar adesea sunt puse pe seama lipsei de timp. Dar acest motiv nu este suficient. Cauzele trebuie analizate mai îndeaproape.

Majoritatea proiectelor nu eșuează din cauza problemelor tehnice sau din lipsă de expertiză, ci din cauza problemelor de leadership, cooperare și comunicare, adică a chestiunilor considerate nesemnificative.

Printre altele, asigurăm următoarele seminarii:

 • Analiza și evaluarea proiectului
 • Managementul reușit al proiectului - planificare, control
 • Implementarea cu succes a proiectelor mari
 • Comunicarea în cadrul proiectului
 • Planificarea proiectului / finalizarea proiectului
 • Marketingul proiectului
 • Transferul cunoștințelor de specialitate în cadrul proiectului
 • Calificare pentru managerii de proiect
 • Formare - manager de proiect, echipe

Directorii cunosc nevoile și dorințele angajaților lor și știu ce tip de calificări le sunt necesare. Ei creează condițiile necesare pentru transferul rezultatelor învățării și îl consideră o parte integrantă a rolului lor de coordonare. Acesta este idealul - dar realitatea în afaceri și autorități publice este de multe ori alta.

Cadrul organizațional nu îi ajută pe supervizori să-și accepte rolul în calificarea angajaților și să le traseze sarcini în mod util.

Acest lucru poate duce la o "conducere prin prisma cifrelor", adică un stil de conducere care se concentrează pe devieri și urmărește rezultatele financiare, având doar o legătură indirectă cu oamenii. O consecință periculoasă este interesul scăzut față de angajații eficienți comparativ cu cel față de angajații cu performanțe slabe. În acest context, personalul calificat trebuie susținut, de exemplu, alocându-le sarcini în care își pot aduce contribuția și își pot dezvolta calitățile.

Cu toate acestea, momentul în care managerii se implică activ în identificarea nevoilor educaționale ale angajaților și selectarea măsurilor adecvate de formare, este doar un prim pas. Pentru ca pregătirea să servească scopului, angajații trebuie să poată aplica cunoștințele nou dobândite. Directorii ar trebui să pretindă, să lucreze cu personalul la un plan de transfer realist și să sprijine transferul punând întrebări.

Proiectul este modalitatea organizațională prin care aduceți importante schimbări și inovații în companie. De regulă, se impune derularea mai multor proiecte în același timp. De aceea, doriți să vă asigurați că fiecare proiect își atinge obiectivele, se încadrează în buget și termen, și folosește la maximum resursele.

Plaut vă pune la dispoziție metodele, procesele și instrumentele care s-au dovedit eficiente în practică, în proiectele noastre de consultanță și dezvoltare pe cele trei niveluri:

 • Gestiunea portofoliului
 • Managementul proiectelor multiple
 • Controlul proiectelor

Oferim următoarele servicii de consultanță pentru aspectele metodologice, de management și de organizare ale managementului de proiect:

 • Concepte pentru analiza cost-beneficiu-risc, crearea de cazuri de afaceri
 • Stabilirea cifrei cheie, măsurarea și controlul progresului proiectului
 • Realizarea beneficiului proiectului (colectarea beneficiilor)
 • Definirea rolurilor și sarcinilor în organizarea proiectului, formarea liderilor de proiect, îmbunătățirea culturii proiectului
 • Introducerea / optimizarea proceselor de prioritizare, lansare și management al proiectului, maparea holistică a ciclului de viață al proiectului
 • Managementul schimbării

Ai nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne acum!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input