Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%

Financiar & Controlling

Segmentele de financiar & controlling în contextul unei noi responsabilități: de la furnizor de servicii interne la business navigator.

Sfera curentă de activitate a segmentelor de Financiar & Controlling diferă în multe privințe de serviciile de sprijin/suport pentru care Directorul Economic era de regulă responsabil. Complexitatea problemelor pe care trebuie să le gestioneze astăzi un Director Economic a crescut semnificativ. Procesul de transformare a funcțiilor din Financiar & Controlling a început. Acum, este necesar ca fiecare companie să-și stabilească propria poziție în acest proces de dezvoltare și să-și ia măsurile necesare pentru continuarea dezvoltării zonei F&C.

În contabilitatea externă și internă, gama de servicii se extinde asupra tuturor aspectelor legate de contabilitatea financiară și de investiții, controlling și consolidare. Un accent deosebit se pune pe contabilitatea de grup. Prin utilizarea tehnicilor de informare și comunicare de ultimă generație, Plaut asigură o consolidare complet coordonată din punct de vedere al legii și al managementului, în toate ariile relevante de raportare. Prin integrarea parametrilor suplimentari de control, Plaut asigură personalului de conducere posibilitatea de a lua decizii orientate către piață, clienți și profitabilitate.

Aveți întrebări?

Alexandru Voicea
Sales Manager

SAP S/4 HANA Finance

Departamentele financiare se confruntă cu solicitări tot mai complexe și, dintr-un simplu furnizor de situații contabile au devenit un mecanism de decizie și control în cadrul oricărei companii. Această complexitate în creștere care pune presiuni continue asupra costurilor organizaționale, determină:

 • creșterea reglementărilor, obligațiilor de raportare prin cicluri rapide de raportare și planificare
 • creșterea nesiguranței pe piață și schimbări rapide, precum și
 • reducerea perioadelor de reacție și de decizie.

Simplificarea este răspunsul strategic la provocările actuale și viitoare. Cu a patra generație de Business Suite, S/4 HANA, SAP oferă o soluție care face lumea digitală mai ușoară. S/4 HANA Finance este una dintre primele aplicații construite pe platforma avansată in-memory SAP HANA și echipată cu interfața SAP Fiori, independentă de dispozitive și ușor de utilizat. S/4 HANA Finance cuprinde cele trei componente:

 • SAP Contabilitate dezvoltată de HANA
 • Gestiune Numerar dezvoltată de HANA
 • Planificarea integrată a Afacerii pentru segmentul Financiar

S/4 HANA Finance Value Assessment oferit de Plaut este un serviciu de consultanță pe trei niveluri care poate fi accesat individual sau în combinație.

 • S/4 HANA Finance Informer conține inovațiile și potențialele utilizări ale produsului și tratează cerințele tehnice (de exemplu, Plaut HANA Quick Check), precum și diferitele modele de operare.
 • S/4 HANA Finance Value Assessment utilizează o analiză funcțională pentru a releva efectele asupra proceselor de afaceri specifice clientului și le rezumă într-un raport de profitabilitate.
 • S/4 HANA Finance Roadmap oferă crearea unei strategii de transformare și o foaie de parcurs derivată pentru atingerea obiectivelor.

Beneficiile dvs. pe scurt

 • Informații extinse precum și perspective despre noile aplicații de afaceri și evoluția produselor din sectorul financiar
 • Claritate cu privire la utilizarea potențialul real, evaluat și individual
 • Calea dvs. practică pentru deblocarea întregului potențial precum și sprijin activ cu transformarea digitală

Transformarea segmetului de controlling

 • Armonizarea contabilității
 • Planificarea strategică și operațională integrată
 • Efectele IFRS asupra Controllingului
 • Prețurile de transfer și costurile la nivel de grup
 • Raportarea pe segmente
 • Introducerea metodei costului vânzărilor

Globalizarea forțează aproape toate companiile să se extindă internațional. Fiecare companie care vrea să țină pasul cu concurența pe termen lung trebuie să fie prezentă în întreaga lume.


Personalul de conducere al celor mai multe companii se confruntă cu numeroase noi provocări cauzate de aceste noi condiții.


Prin urmare, acțivitățile operaționale din ce în ce mai complexe cer structuri descentralizate. Acestea trebuie să fie conectate la un sistem central de control strategic. Oportunitățile și riscurile fac obiectul unor schimbări constante la nivel mondial. Astfel, controllingul dinamic devine din ce în ce mai important pentru persoanele responsabile din cadrul companiilor.


Schimbarea condițiilor a determinat de asemenea apariția de noi responsabilități și exigențe în domeniul controllingului, cum ar fi:

 • Piețele globale de capital deschise întăresc influența persoanelor interesate externe. Investitorii și analiștii cer ca datele companiei să fie furnizate în intervale de timp mai scurte. În plus față de datele propriu-zise, sunt solicitate și datele de planificare. Acest lucru duce la un exces de previziuni și highlighting/evidențieri- cu efecte inclusiv asupra volumului de muncă și a motivației, despre care se plânge toată lumea.
 • Nu mai este suficient doar să oferiți rezultatele înregistrate de companii și de grup. În plus, trebuie stabilite rezultatele pe fiecare segment. Activitățile pe piețele și țările străine generează problema diferitelor standarde de contabilitate.

Astăzi, este nevoie de un tip de persoană proactivă care să ofere o perspectivă asupra dezvoltării viitoare a companiei. Dintre toate activitățile, cea mai importantă este sprijinul decizional pentru management / personalul de conducere și părțile interesate externe.


Cu toate acestea, percepția rolului în sine nu este suficientă. Pentru a face față provocărilor globalizării, uneltele existente trebuie ajustate și, în același timp, dezvoltate altele noi. În acest demers trebuie să se asigure că creșterea eficienței nu duce la creșterea costurilor. Instrumentele necesare trebuie să se poată implementa rapid și ușor și să necesite o mentenanță redusă.

 • Contul de Profit și Pierdere
 • Costuri marginale
 • Contabilitatea pe Unități de Cost
 • Contabilitatea pe Centre de Cost

În fiecare etapă a unei companii și în fiecare fază a ciclului economic, contabilitatea de bază este cea a costurilor, clasică și flexibilă, întrucât aici contabilitatea pe centre de cost, contabilitatea pe unități de cost și analiza profitabilității permite calcularea costurilor de regie, costurilor cu mărfurile și contabilitatea marjei de contribuție.

Aceasta este singura modalitate de a lua decizii corecte, necesare pentru gestionarea unei companii, prin ajustarea nivelului de activitate, a consumului (cantitate și preț) și eventual printr-o deviere a structurii.

Plaut are o experiență de mai bine de 60 de ani în dezvoltarea și implementarea modelelor de alocare a costurilor și de orientare pentru modelele de afaceri. Datorită acesteia, influențele și necesitățile specifice industriei au crescut în mod corespunzător și pot fi utilizate în mod avantajos în proiectele actuale.

Eficientizarea segmentului financiar prin transformare

Odată ce companiile au început să se implice din ce în ce mai mult pe piețele internaționale și au intrat simultan în atenția terțelor părți interesate, cum ar fi băncile și analiștii, domeniile clasice de activitate au trecut printr-o expansiune și schimbare profundă. Directorul Economic a devenit cel mai important partener al Directorului General și al factorilor de decizie din cadrul unităților operative.

Directorii economici sunt caracterizați acum de un nou concept. Criteriul după care aceștia își doresc să fie evaluați este acela de maximă eficiență și eficacitate în ceea ce privește controlul sarcinilor, aptitudini care contribuie substanțial la creșterea valorii companiei.

Sarcinile actuale și viitoare ale "noului" Director Economic care derivă din modificarea conceptului asupra rolului acestuia:

 • Orientarea costurilor cu departamentul Financiar și de Controlling către standardele internaționale.
 • Asigurarea și conservarea resurselor financiare și a capitalului, respectarea cerințelor de conformitate și gestionarea riscurilor.
 • Disponibilitatea permanentă pentru discuții despre orientarea strategică a companiei și identificarea posibilelor achiziții pentru a proteja piața.

Echilibrul profesional față de deținătorii de capital și analize: Comunicare concentrată pentru atingerea obiectivelor. Această transformare are loc de obicei în acest mediu și a fost experimentată de Plaut în numeroase proiecte.

Excelență prin transformarea segmentului financiar

Presiunea costului pe zona de servicii din segmentul financiar crește constant și va continua să se intensifice în următorii ani, dat fiind faptul că aria funcțională a acestuia va adauga probabil un plus de valoare companiei. Plaut are în prim-plan îndeosebi sarcinile alocate proceselor. Scopul este de a dezvolta întregul lanț financiar într-o soluție optimă coordonată.

Majoritatea companiilor se află la început de drum spre un nou viitor în domeniul Financiar și Controlling. În practică, întâlnim frecvent următoarele probleme în activitatea unui Director Economic:

 • Măsurile de reducere a costurilor adoptate până în prezent au fost axate pe IT. Între timp, a început să se pună presiune pe timp pentru a se lua măsuri și în privința costurilor cu procesele.
 • Deseori, măsurile pentru protejarea situației financiare și a lichidității viitoare nu sunt luate cu încredere.
 • Instrumentele de planificare sunt învechite și nu foarte eficiente.

Într-un mediu care face obiectul unor schimbări rapide, nu este un exercițiu voluntar, ci o necesitate să se gestioneze bine instrumentele portofoliului de funcții financiare și de a le realiza într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Ai nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne acum!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input