Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

Plaut - partenerul pentru furnizorii de energie în creșterea eficienței.

Numeroși furnizori de energie electrică se luptă pentru clienți. Având în vedere creșterea concurenței și disponibilitatea sporită a clienților privați și comerciali pentru schimbarea furnizorului, industria utilităților cunoaște o presiune tot mai mare. Chiar și clienții care dețin un contract special negociază pentru prețuri mai mici.

Totodată, operatorii de rețea sunt din ce în ce mai expuși la presiuni economice semnificative: pe de o parte, există investiții substanțiale în extinderea rețelelor, iar reglementarea stimulentelor limitează posibilitățile de creștere a tarifelor de utilizare a rețelei.

Situația nu e diferită pentru producătorii de energie: având în vedere dezafectarea necesară a centralelor electrice sau construirea de noi centrale electrice ecologice, acestea se confruntă cu decizii de investiții de mare amploare. Prin urmare, furnizorii de energie au nevoie de măsuri eficiente de control pentru a nu periclita profitabilitatea lor în viitor.

Aveți întrebări?

Alexandru Voicea
Sales Manager

Big Data Management: furnizorii de energie se pregătesc pentru contorizarea inteligentă

Smart Metering conduce inevitabil la o cantitate abundentă de date contabile sau despre client: încărcarea standard a profilelor la contabilitatea energiei în sectorul clientului privat este înlocuită cu un consum măsurat la sferturi de oră.

Astfel, stocarea și întreținerea acestor date necesită un sistem de „Big Data Management”: informațiile importante trebuie sa fie disponibile fie într-un format standard, fie trebuie editate manual.

"Big Data Management" devine o provocare principală pentru furnizorii de energie. Plaut te ajută să faci față acestei provocări, compania noastră fiind un partener de consultanță cu expertiză în reorganizarea cu succes a proceselelor de afaceri și IT utilizând "Big Data Management".

Optimizare IT: furnizorii de energie vor să utilizeze mai eficient soluțiile IT

În special în ceea ce privește procesele integrative de afaceri, cum ar fi controlul de mentenanță integrat cu procesul de facturare și managementul mentenanței rețelei de distribuție, dar și pentru schimbările necesare în procesele de afaceri, adesea determinate de noi reglementări impuse de autorități, este necesară această optimizare. În acest caz, "Business Process Agility" este un instrument eficient și aproape indispensabil. Cu o arhitectură orientată spre servicii (SOA), aplicațiile de business existente în domeniul IT (așa-numitele servicii) este posibil să fie slab conectate. Aceste "servicii" sunt flexibile la noi configurări sau schimbări. Popularitatea și rentabilitatea noilor aplicații de business susținute de IT cresc rapid, pe baza "serviciilor" existente. Cum se poate realiza acest lucru și care este beneficiul concret, aflați de la Plaut, partener de consultanță cu experiență relevantă în implementarea SOA pentru SAP.

Raportare personalizată pentru management

În perioadele dificile, sistemele informatice moderne asigură un control eficient al managementului pentru furnizorii de energie. Cu toate acestea, ele oferă o cantitate foarte mare de informații. Doar cu ajutorul unei soluții de raportare personalizată pentru furnizorii de energie, informațiile esențiale de control sunt furnizate către grupul țintă într-un interval de timp restrâns - prin indicatorii cheie de performanță specifici pieței. De fapt, raportarea se petrece simultan pentru diferite etape de control financiar, de piață, de proces sau de sustenabilitate și capital uman. Aplicația este proiectată și realizată de Plaut ca soluție modernă de BI pentru diferite platforme IT (SAP sau Non-SAP). Plaut este un partener de consultanță cu expertiză în raportarea managerială modernă și IT de ultimă generație

Mai multă transparență pentru furnizorii de energie

Transparența în cadrul companiei este cea mai bună asigurare pentru furnizorii de energie, în fața competiției puternice. În acest scop, intervine nevoia unei soluții de control multidimensională, bazată pe vânzări, modernă, care este implementată cu un software standard (ex. SAP). Pe parcursul acestui proces este posibilă și integrarea costurilor bazate pe activități. Acest lucru garantează un control transparent al managementului, orientat către valoare adăugată, fapt realizat de „contabilitatea integrată a costurilor și a veniturilor” (iKE). Plaut este un partener competent și cu experiență extinsă în optimizarea controlului cu ajutorul tehnologiilor moderne, pentru îmbunătățirea transparenței. 

Furnizorii de servicii și subcontractanții furnizorilor de energie sunt încurajați să fie mai transparenți: "Open Book Costing" (cartea costurilor deschise) este util și oferă informații despre costuri între partenerii de afaceri autonomi din punct de vedere juridic - o procedură cunoscută din sectorul automobilelor, folosită ca instrument în managementul lanțului de aprovizionare. De asemenea, în sectorul furnizării de energie, "Open Book Costing" este din ce în ce mai solicitat, pentru ca ofertele de întreținere de la furnizorii de servicii externi să fie transparente. În plus, acești furnizori de servicii își pot gestiona mai bine propria eficiență și competitivitate - este vizată o situație de tip win-to-win. Plaut arată modul în care acest lucru este posibil: ca partener de consultanță competent pentru reorganizările necesare proceselor de afaceri și IT care sporesc transparența.

SEPA pentru furnizorii de energie

Anul 2014: Single European Payment Area (SEPA) le aducea furnizorilor de energie o serie de reglementări privind debitarea și executarea de plăți electronice.

Schimbarea SEPA la data de 1 februarie 2014 este fundamentală, prin modificările aduse proceselor de plată și contabilitate, și nu doar prin impactul asupra IBAN și BIC. Efectele complexe ale SEPA asupra mai multor paliere de afaceri din domeniul furnizorilor de energie trebuie să fie controlate, în special în ceea ce privește relația cu clienții sau gestionarea reclamațiilor. Din păcate, aceste solicitări sunt încă subestimate.

Din acest motiv, furnizorii de energie au fost nevoiți să planifice atent reorganizarea și să implementeze schimbările înainte de 1 februarie 2014. Plaut este o companie cu înaltă expertiză în reorganizarea necesară a proceselor de business și IT pentru alinierea la la reglementările SEPA.

Ai nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne acum!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input