Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%

Asigurări

În industria asigurărilor, structurile tradiționale sunt pe cale să se schimbe. Plaut participă în acest proces de transformare cu o abordare integrată.

Soluția optimă de la Plaut

Este vorba despre dereglementare sau de o schimbare de paradigmă care ne condce către o și mai mare reglementare în piața de asigurări? În prezent, domeniul asigurărilor se confruntă cu numeroase provocări.

Este strategia de afaceri suficient de flexibilă pentru a se adapta cerințelor pieței și clienților în continuă schimbare? Procesele de afaceri integrează strategia în activitatea zilnică? Cum poate IT-ul să ofere suport pentru automatizarea proceselor de afaceri într-un mod eficient și economic? Cum ar trebui să se dezvolte organizația pentru a fi pregătită pentru provocările de mâine?

Oferta noastră de consultanță pentru asigurări analizează aspectele strategice, procesuale, organizaționale și tehnologice într-o abordare integrată pragmatic, de la concept la implementare, bazată pe numeroase referințe din industrie:

Aveți întrebări?

Alexandru Voicea
Sales Manager

Referințe din industrie

Soluții eficiente de finanțare și control
Soluții eficiente de finanțare și control
Soluții pentru asigurarea creșterii în ceea ce privește concurența
Soluții pentru asigurarea creșterii în ceea ce privește concurența
Eficiența proceselor de afaceri în procesele de bază din asigurări
Eficiența proceselor de afaceri în procesele de bază din asigurări
Soluții din industria SAP
Soluții din industria SAP

Soluții mobile pentru asigurări

Plaut Consulting oferă două soluții pentru domeniul asigurărilor dezvoltate atât pentru Apple iOS, cât și pentru Android. PlautMobile le permite asiguratorilor să acceseze direct și în siguranță sistemele și aplicațiile de afaceri SAP, cu ajutorul tabletelor și a telefoanelor inteligente, fără a fi nevoie de intermediere. Analiza la nivel de top management sau accesul la datele curente de pe dispozitivele mobile devine, prin urmare, o practică obișnuită. Aplicația de gestionare a cererilor de despăgubire creată de Plaut accesează direct reclamațiile și dovezi de la locul incidentului, permite procesarea online a reclamațiilor și gestionarea acestora în funcție de priorități. Procesul de gestionare a reclamațiilor este eficientizat astfel la nivel de rapiditate și costuri. Manipularea reclamațiilor mobile este doar începutul, iar noi deja ne gândim la viitor.

Extras din gama noastră de soluții pentru asigurări

 • Definirea, conceperea și realizarea soluțiilor mobile și de posibile scenarii
 • Specificarea cerințelor de proces și IT privind soluțiile mobile necesare
 • Optimizarea proceselor și implementarea unor soluții de eficientizare a acestora utilizând soluții mobile
 • Personalizarea solicitărilor privind scenariile de asigurare pe plaforme mobile în sistemul SAP existent
 • Service și asistență pentru soluțiile mobile

Strategii de vânzări multichannel

Definirea unui nou tip de acces pentru client! Pentru o creștere durabilă, o poziție competitivă de succes și o extindere a multiplelor canale de distribuție orientate spre viitor, care minimizează costurile, este necesară o strategie holistică - de la dezvoltarea produselor la managementul vânzărilor și până la utilizarea strategiilor moderne de distribuție.

Extras din gama noastră de servicii pentru strategiile de distribuție multichannel:

 • analiza, conceperea și redesign-ul strategiilor de branding și distribuție
  • definirea modelelor de distribuție și optimizarea mixului canale de vânzare x canale de distribuție (via agenți de asigurare sau brokeri, vânzări directe sau adiacente etc.)
  • organizarea proceselor de distribuție (parteneriate, rețele de distribuție etc.)
  • aplicații de distribuție (sisteme de distribuție, portaluri, soluții mobile de distribuție etc.)
 • specificarea proceselor și cerințelor IT privind procesele de susținere a distribuției
 • conceperea și implementarea Analizei Break-Even pentru management-ul și controlul multiplelor canale de distribuție
 • optimizarea proceselor în agențiile de asigurare
  • conectarea agențiilor de asigurare și a brokerilor cu asiguratorul
  • implementarea de sisteme informatice pentru brokeri și asiguratori

Customer relationship management: Gestionarea individuală și profitabilă a relațiilor cu clienții

În trecut, clienții erau loiali asiguratorului sau agentului lor de asigurări pe o perioadă îndelungată, indiferent de tipul de asigurare. Astăzi se vorbește de clienți "hibrid", cu un comportament diferențiat de cumpărare – fie bazat strict pe preț, prin posibilitatea de a verifica online ofertele disponibile, fie bazat pe avantajele prezentate de agentul de asigurare. Asiguratorii se confruntă, prin urmare, cu provocarea de a crea relații pe termen lung cu clienții lor.

Calcularea valorii per client ...

Calcularea valorii per client ...

... în analiza rentabilității

Suport ...

Suport ...

... în definirea și implementarea strategiilor și soluțiilor CRM

Optimizarea ...

Optimizarea ...

... tuturor proceselor relevante în gestionarea clienților - de la dezvoltarea și achiziția de produse până la managementul politicilor și al reclamațiilor

Consultanță ...

Consultanță ...

... privind configurarea noilor produse de asigurare (modele bazate pe ciclul de viață), servicii sau asistență

Utilizarea soluțiilor SAP ...

Utilizarea soluțiilor SAP ...

... în funcție de industrie, cum ar fi SAP CRM, SAP FS-PM sau SAP FS-CM

Conceperea și realizarea ...

Conceperea și realizarea ...

... soluțiilor de Business Intelligence pe platforme CRM

Industrializare și asigurări: fabrica de asigurări devine realitate?

Este foarte clar că asigurările nu sunt fabrici de producție. Acest lucru, însă, nu înseamnă că nu pot învăța de la ele. Industrializarea în asigurări poate însemna mult mai mult decât o linie de producție rentabilă și automatizată a acoperirii poliței. Practic, are de-a face cu flexibilizarea strategiilor, proceselor și structurilor organizaționale bazate pe soluții IT eficiente.

Extras din gama noastră de servicii privind fabrica de industrializare și asigurări:

 •  Analiza potențialului de optimizare folosind abordări industriale (modularizarea, standardizarea și automatizarea în procesele de asigurare)
 •  Dezvoltarea și distribuirea produselor
 •  Evaluarea riscurilor
 •  Gestionarea politicilor
 •  Gestionarea reclamațiilor
 •  Încasări și plăți
 •  Realizarea proceselor, a structurilor IT și organizaționale ale unei "fabrici de asigurări"
 •  Implementarea instrumentelor de control și management
 •  Utilizarea soluțiilor SAP din industrie, cum ar fi SAP FS-CM sau FS-PM
 •  Suport în implementarea proceselor de management al schimbării

Reducerea costurilor: procese mai rapide, mai bune și mai rentabile

“Un proces slab e mai bun decât niciun proces. Un proces bun e mai bun decât unul slab. Chiar și un proces bun poate fi optimizat” (Michael Hammer, American process specialist). Timpul, calitatea și costurile sunt cele trei caracteristici esențiale pentru optimizarea proceselor.

Extras din gama noastră de servicii pentru optimizarea și reducerea costurilor în procesele de bază ale asigurărilor:

 • Utilizarea metodologiei Plaut pentru analiza și optimizarea proceselor
 • Implementarea de diferite metode pentru reducerea costurilor
 • Utilizarea unor metode flexibile de calcul al costurilor planificate, precum și gestionarea activităților principale și de suport în asigurări
  • Implementarea și realizarea de analize privind productivitatea și evaluarea personalului
  • Analize comparative și de bune practici între sucursale
  • Implementare de proiecte de reorganizare
 • Suport și consultanță în procesul de fuziuni în faza de prospectare, în timpul și post fuzionare
 • Conceperea și realizarea unor procese specifice asigurărilor, precum:
  • Gestionare activă a daunelor
  • Automatizarea evaluării riscurilor în ceea ce privește ofertele de asigurări de viață și de sănătate
  • Tranzacții de tip SEPA pentru încasări și plăți
 • Optimizarea tuturor proceselor de bază și de suport în asigurări

Shared Service Solutions: eficiență și structuri clare ale costurilor

Centralizarea serviciilor de bază în centre de profit specializate sau externalizarea acestora în cadrul unor companii independente (Shared Service Center) permite economii de cost folosind sinergii, economii de scară și managementul cunoștințelor în cadrul companiei. Spectrul acestor servicii în domeniul asigurărilor poate varia de la tehnologia informației la rutinele economice, cum ar fi închiderea anumitor perioade, la procesele de bază ale asigurărilor, cum ar fi evaluarea riscurilor, gestionarea politicilor și gestionarea daunelor.

Extras din gama de servicii de creare și implementare a Shared Service Centre (SSC):

 • Realizarea unui studiu-pilot și suport în cercetarea aferentă implementării interne și externe a operațiunilor (“Business Case”)
 • Conceperea unui model economic pentru Shared Service Center: model de afaceri, model de control, model de tarifare și de facturare
 • Definirea specificațiilor pe care le vor avea serviciile și produsele, a nivelelor de servicii și proceselor din SSC, pe baza solicitărilor stabilite de afiliați și departamente
 • Crearea și realizarea unei analize a nevoilor de personal pentru viitorul CSS
 • Instalarea unui sistem integrat de planificare și control în SAP

 

Solvabilitate, Solvency II, Managementul riscurilor & GRC: Asigurarea conformității asigurărilor interne și externe

O gamă variată de noi cerințe de reglementare, precum și de linii directoare privind conformitatea cu normele corporative prescriu, printre altele, documentația privind datele și procesele, gestionarea riscurilor, precum și cerințele de transparență. Controlul cifrelor-cheie cantitative este completat de instrumente ce se concentrează asupra calității structurilor și proceselor interne de asigurare. În afară de controlul solvabilității, perspectiva procesului și a riscului devine o etapă centrală.

Extras din portofoliul nostru de consultanță privind Solvency II, Guvernanța, Managementul riscurilor și al conformității (GRC):

Suport în implementarea Solvency II, în conformitate cu pilonii 2 și 3:
 • Documentarea și analiza proceselor de afaceri și a structurilor organizaționale
 • Conceperea și implementarea sistemelor interne de control și raportare
Managementul riscurilor:
Consultanță privind implementarea regulilor de guvernanță internă / externă și de conformitate

Ai nevoie de mai multe informații?

Contactați-ne acum!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input