Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%

Kiberbiztonság
Kockázatkezelés

Az Európai NIS2 Irányelv áttekintése

Európai NIS2 irányelv

A NIS2 Irányelv, hivatalos nevén "A Hálózat- és Információbiztonsági Irányelv" 2022. december 27-én jelent meg az EU hivatalos lapjában, majd 2023. január 16-án lépett hatályba. Az üzleti vállalkozások és intézmények kiberbiztonságát és információbiztonságát szabályozza. Ezt az EU tagállamoknak 2024 októberig át kell ültetniük nemzeti jogkörükbe is.

NIS2 Irányelv szigorítja a kiberbiztonsági követelményeket és szankciókat annak érdekében, hogy harmonizálja és javítsa a tagállamok biztonsági szintjét. Szigorúbb követelményeket ír elő különböző ágazatokra, olyan témákat érintve, mint a kiberbiztonsági kockázatkezelés, ellenőrzés és monitorozás, incidenskezelés és üzletmenet-folytonosság. Emellett az irányelv a kiterjesztett hatálya miatt több szervezetet is magába foglal, amelyek vezetőségeire szigorúbb felelősségi szabályok vonatkoznak a jövőben.

Kérdése van?

Korcyl Réka

Réka Korcyl
Mobility Operations Manager

Teljes név

Teljes név

 • Directive (EU) 2022/2555 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union

Háttér

Háttér

 • Válasz az eszkalálódó kibertámadásokra Európában
 • A korábbi NIS irányelv tapasztalataira építve

Célkitűzések

Célkitűzések

 • Az EU kritikus szervezeteinek és infrastruktúrájának védelme kibertámadásokkal szemben
 • Egységesen magas biztonsági szint elérése az Európai Unió egész területén

Érintett szektorok és ágazatok Európában

"Kiemelten kritikus" szektorok és iparágak

Szállítás
Szállítás
Energia
Energia
Egész­ségügy
Egész­ségügy
Pénzin­tézetek
Pénzin­tézetek
Közigaz­gatás
Közigaz­gatás
Digitális infra­struktúra
Digitális infra­struktúra
Ivóvíz
Ivóvíz
Pénzügyi piac
Pénzügyi piac
Űripar
Űripar

"Egyéb kritikus" szektorok és iparágak

Postai és futárszol­gáltatások
Postai és futárszol­gáltatások
Hulladék­gazdál­kodás
Hulladék­gazdál­kodás
Digitális szolgál­tatók
Digitális szolgál­tatók
Élelmiszer
Élelmiszer
Gyártás
Gyártás
Vegyipar
Vegyipar
Kutatás
Kutatás

Érintett az Ön vállalata

Ellenőrizze, hogy az Ön vállalata a kiemelten kritikus, vagy az egyéb kritikus szektorok valamelyikébe tartozik

Ha IGEN

AKKOR

mérettől
diagramm_kreis_rot.png szektortól     
és kritikusságtól függően   

Az Ön vállalata vagy a kiemelten kritikus, vagy az egyéb kritikus szervezetek közé sorolható

Kiemelten kritikus és egyéb kritikus szervezetek

Szektor

Nagy szervezet     

Közepes szervezet     

Kis szervezet     

Mikro szervezet     

  Szállítás   

Kritikus Kritikus      Fontos Fontos     notinscope Nem releváns notinscope Nem releváns

  Energia     

Kritikus Kritikus Fontos Fontos notinscope Nem releváns      notinscope Nem releváns

  Digitális
  infrastruktúra     

Kritikus Kritikus Kritikus Kritikus      Kritikus Kritikus Kritikus Kritikus
 
   

Munkavállalók száma vagy éves forgalom

    Nagy szervezet Közepes szervezet Kis szervezet Mikro szervezet
    >=250 | >€ 50M      50-249 | 10-50M      <50 | <10M      <10 | <2M

Bizonytalan vállalatának besorolásában?

Idővonal

2022
december 17.

A NIS2 irányelv 2022/2555 EU irányelvként való hivatalos közzététele

2024
október 17.

A tagállamoknak el kell fogadniuk és közzé kell tenniük a NIS2 irányelv betartásához szükséges követelményeket

2025
április 17.

A tagállamok létrehozzák a kiemelt és a fontos szervezetek listáját

2027
október 17.

A Bizottság felülvizsgálja az irányelv működését

Az érintett szervezetekre
vonatkozó határidők

 • A 2024. október 17-i határidő kizárólag a nemzeti jogba történő átültetésre vonatkozik
 • Ez nem azt az időpontot jelöli, amelytől az új jogszabályoknak meg is kell felelniük
 • Lesz egy végrehajtási időszak, amely elegendő időt ad majd az érintett szervezeteknek a nemzeti jogszabályoknak való megfelelőség elérésére

Felügyelet

   

Intézkedések

Kiemelten kritikus vállalatok

Egyéb kritikus vállalatok

Inspection  
Ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés és távfelügyelet, ideértve a képzett szakemberek által végzett szúrópróba-szerű ellenőrzéseket Helyszíni vizsgálat, későbbiekben távfelügyelet
Audit  
Audit

Rendszeres és célzott biztonsági auditok, amelyeket független testület vagy illetékes hatóság végez; ideértve az ad-hoc auditokat is. Célzott biztonsági auditok
Security scans  
Biztonsági felmérések

Biztonsági vizsgálatok objektív, nem megkülönböztető, egységes és átlátható kockázatértékelési kritériumokon alapulva.
Information Requests  
Információ-igénylések

Felügyeleti feladatok elvégzéséhez szükséges adatok, dokumentumok, és információk gyűjtése
Further information requests  
További
információ-
igénylések

Az érintett vállalat által a kiberbiztonság területén elfogadott kockázatkezelési intézkedések értékeléséhez szükséges információk lekérése Az érintett vállalat által a kiberbiztonság területén elfogadott kockázatkezelési intézkedések utólagos értékeléséhez szükséges információk lekérése

Mi történik, amennyiben nem felel meg a NIS2 irányelvnek?

Bírságok

 • Azon vállalatok, amelyek nem képesek megfelelni a NIS2 által előírt irányelveknek, jelentős büntetést kockáztatnak attól függően, hogy kiemelt vagy fontos vállalatnak minősülnek
 • Kiemelten kritikus vállalatokat minimum 10 millió eurós vagy a megelőző pénzügyi évben elért teljes globális éves forgalmuk 2%-val bírságolhatók
 • Fontos vállalatok legalább 7 millió eurós vagy a megelőző pénzügyi évben elért teljes globális éves forgalmuk 1,4%-val bírságolhatók

Jogi következmények

 • Amennyiben egy vállalat nem felel meg a NIS2 előírásainak, nem csak pénzügyi büntetést kockáztat, hanem adott esetben a vezetőségnek jogi következményekkel is szembe kell néznie

A NIS2 követelményeinek főbb területei

Vállalati felelősségvállalás
Vállalati felelősségvállalás
 • A NIS kibervédelmi kockázatkezelés végrehajtásának felügyelete
 • Kockázatkezelési és kibervédelmi képzéseken való részvétel
 • Munkatársak számára rendszeres kibervédelmi képzés biztosítása
 • Az előírások nem teljesítése esetén felelősségre vonás
Kiberbiztonsági kockázat­menedzsment
Kiberbiztonsági kockázat­menedzsment
 • Kockázatcsökkentő stratégiák végrehajtása
 • Az eseménykezelés és a beszállítói lánc biztonságának kihangsúlyozása, és a információs hálózat megerősítése
 • Hozzáférési szabályozások javítása, és titkosítás használata
Jelentési kötelezettség
Jelentési kötelezettség
 • Hatékony jelentési protokollok kialakítása
 • 24 órán belüli jelentési kötelezettség az első riasztástól számítva az illetékes hatóságoknak / CSIRT-nek
 • 72 órán belül részletes jelentés és értékelés a támadás súlyosságáról és annak hatásáról
 • A végleges megoldás jelentése a levont tanulságokkal együtt  1 hónapon belül
Tanúsítványi szabályozás
Tanúsítványi szabályozás
 • Kiemelten kritikus vállalatoknak az EU által tanúsított ICT termékek és szolgáltatások használatára való ösztönzése
 • Beleértve a rendszer- helyreállítást, a vészhelyzeti eljárásokat és a válságkezelő csapat létrehozását
 • Az EU- Bizottság meghatározza  a szervezetek számára szükséges tanúsítványokat, illetve az azok megszerzéséhez tartozó határidőket

NIS2 kibervédelmi kockázatkezelési megfelelőség: kettős biztonsági megközelítés

 • IT és OT biztonság integrálása a NIS2 irányelvnek való megfeleléshez (Integrating IT and OT)
  • A szervezeteknek össze kell olvasztaniuk az információs technológia (IT) és az operatív technológia (OT) biztonsági stratégiáit. Az IT és OT egyesülésének köszönhetően megnövekedett támadási felületek miatt ez a biztonsági integráció is kulcsfontosságú, ezzel biztosítva a kibertámadások elleni védelmet és a folyamatok ellenállóképességét
 • IEC 62443 szabvány az OT biztonsághoz
  • Ezen szabványok keretet szabnak az OT rendszerek védelméhez, különösen kritikus infrastruktúrák esetén. Az IEC 62443 betartása lehetővé teszi az OT-specifikus kockázatok proaktív kezelését, hatékony biztonsági intézkedések felállítását és az üzleti integritás fenntartását
NIS 2 Cybersecurity Risk-Management Compliance: A Dual-Security Approach
 • ISO 27001 Keretrendszer az IT biztonsághoz
  • Ez a szabvány létfontosságú az IT biztonsági kockázatok szisztematikus kezeléséhez. Leírja az Információbiztonsági Menedzsment Rendszer (ISMS) követelményeit, amely biztosítja az adatvédelmet, és a jogi megfelelést, illetve strukturált módszert nyújt az IT-kockázatok értékelésére, kezelésére és csökkentésére.

Kiberbiztonsági kockázat csökkentésének eszközei

 • Irányelvek a kockázatelemzésre és információs rendszerbiztonságra vonatkozóan
  • Folyamatok definiálása rendszeres kockázatelemzéshez, illetve sebezhetőségek kiértékeléséhez
  • Eszközök és szoftverek azonosítása, dokumentálása, és katalogizálása
  • Jelenlegi biztonsági hiányosságok azonosítása és dokumentálása
  • A belső infrastruktúra és meglévő biztonsági alkalmazások rutinszerű penetrációs tesztelése
  • Az ISO 27001-es, a TISAX vagy egyéb szabványoknak megfelelő Információbiztonsági Menedzsment Rendszer (ISMS) bevezetése
 • Incidenskezelési folyamat kialakítása, meglévő folyamat fejlesztése
 • Üzletmenet folytonossága és válságkezelés (biztonsági mentések, katasztrófa menedzsment)
 • Beszállítói lánc biztonsága - kibervédelmi követelmények betartatása a beszállítók felé
 • Körültekintés az információs rendszerek beszerzésében, fejlesztésében és karbantartásában, ideértve a sebezhetőségek kezelését és felfedését is
 • Irányelvek és eljárások felállítása a kibervédelmi kockázatkezelési intézkedések hatékonyságának értékelésére
 • Alapvető kibertisztasági gyakorlatok és kibervédelmi képzés
 • Irányelvek és folyamatok a kriptográfia területén, illetve ahol szükséges, titkosítás
 • Emberi erőforrások megfelelő kiválasztása, hozzáférési irányelvek és eszközkezelés
 • A többfaktoros azonosítás vagy folyamatos azonosítási megoldások, biztonságos telekommunikációs vészhelyzeti kommunikációs rendszerek használata szervezeten belül, ahol indokolt

Hogyan tud az msg-Plaut segíteni Önnek?

Stratégia kidolgozása a
NIS2 tanúsítvány
megszerzéséhez

Leegyszerűsítjük az Ön vállalata számára a NIS2 irányelvet, illetve segítünk a vállalat időrendjéhez és folyamataihoz illeszkedő terv kidolgozásában.

GAP-analízis és
cselekvési
lehetőségek

GAP-analízis segítségével meghatározzuk az Ön cégének állapotát a NIS2 irányelvekre vonatkozóan, és személyre szabott megoldásokkal segítünk a hiányosságok kezelésében.

Segítség a
megfelelésben
 

Az első lépéstől az utolsóig számíthat szakembereink segítségére a NIS2 követelményeknek való megfelelés elérésében.

NIS2
tréningek
 

Képzésünkön csapata megkap minden fontos ismeretet, amely a NIS2 követelmények megértéséhez és implementálásához szükségesek.

Több információra lenne szüksége? Örömmel segítünk Önnek!

Vegye fel velünk most a kapcsolatot

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Korcyl Réka

Réka Korcyl
Mobility Operations Manager