Supply Chain
Management

Supply Chain Management má za cíl optimalizaci procesů v oblastech zásobování, výroby a distribuce.

Vytváří jak vnitřní, tak cross-firemní obchodní procesy. Supply Chain Management přesahuje pozorování strmých dodavatelských řetězců. Organizace a úspěšné řízení dodavatelské sítě vytvoří konkurenční výhodu díky možnosti rychlejší reakce na změny při současné optimalizaci nákladů.

Tendence soustředění se na klíčové kompetence vyžaduje těsnější integraci dodavatelů do zásobování a výroby. Současné integrované plánování prodeje umožňuje dodat správný produkt na správné místo, ve správný čas a s optimálními náklady.

Zkušenosti a kompetence společnosti msg Plaut s ohledem na cross-podnikové projekty zajišťují, aby všichni partneři byli integrováni optimálně a že technická realizace přináší dlouhodobou přidanou hodnotu, pomocí nezastarávajících IT systémů.

Máte otázky?

Věra Korbelová

Věra Korbelová
Competence Center Automotive Manager

Decide strategic - act economically:

 Inventory & internal Supply Chain Optimization with add*ONE.

Nákup

Nákupní procesy mají za cíl zajišťování požadovaného zboží v odpovídající kvalitě a ekonomicky výhodně. Při tom hraje hlavní úlohu plánování poptávky a optimální složení dodacích cyklů. Současné integrované sledování nákupních a prodejních procesů je zásadním faktorem pro optimální organizaci.

Management zásob musí v tomto okamžiku plnit naprosto odlišné úkoly. Obrovské množství zásob umožňuje příznivé velkoobchodní ceny, ale vytváří na druhou stranu tlak na společnost prostřednictvím kapitálového závazku a potřebných skladovacích prostor. Nízké zásoby snižují náklady na skladování, ale je zde také riziko nedostatečné schopnosti dodat požadované zboží.

msg Plaut má dlouholeté praktické zkušenosti, pokud jde o odpověď na formulaci těchto úkolů. Vedle řešení SAP, aplikuje msg Plaut produkty softwarového výrobce INFORM pro realizaci těchto požadavků. S pomocí Add*ONE od společnosti INFORM máme k dispozici řešení pro efektivní řízení zásob.

Výroba

Výroba je středobodem provozní přidané hodnoty. Vyobrazení komoditních toků, pokud jde o množství a hodnoty přináší každodenní přehled pro optimální organizaci výroby. msg Plaut nabízí prakticky orientované modely pro vytvoření výroby make-to-stock (na sklad), make-to-order (na objednávku) a projektově založené výroby.

Dodávka

Dodávka zboží a služeb zákazníkům ve správný čas, na správném místě a s optimálními náklady staví základy pro dlouhodobý úspěch na trhu. Pro jeho zajištění s vysokou kvalitou a s uspokojením poždavků zákazníků je Supply Chain Management v tomto ohledu důležitým faktorem. V některých odvětvích je rovněž důležitou součástí pro dosažení spokojenosti zákazníků zpracování reklamací a vyřizování stížností.

Potřebujete více informací? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input