SAP Poradenství

Kombinace podnikového poradenství a implementace IT zaměřené na řešení,
společnost msg Plaut vytváří efektivnější a optimalizované procesy založené na
předním světovém podnikovém softwaru od společnosti SAP.

Poradenská kompetence msg Plaut

Komplexní SAP kompetence každého msg Plaut poradce nabývá v účinost v rámci poradenství a realizace projektů v oblasti softwarových produktů SAP. Síla spočívá jak v koncepci, tak v implementaci uživatelsky přívětivého softwaru a IT řešení. Úzké partnerství se společností SAP a rozmanitost realizovaných projektů, jsou známkami úrovně poradenství společnosti msg PLAUT v oblasti SAP.

Máte otázky?

Věra Korbelová

Věra Korbelová
Competence Center Automotive Manager

More information

Software od SAP – Poradenství od msg Plaut

Větší transparentnost, nové poznatky a jednodušší rozhodnutí

Větší transparentnost, nové poznatky a jednodušší rozhodnutí

Díky aplikacím SAP Business Suite můžete své podnikové procesy zprůhlednit a pomocí důsledných firemních údajů můžete vytvořit základy pro jednodušší a lepší rozhodování. Spojením operativních obchodních procesů přímo se strategickými rozhodnutími, plány, rozpočty a operačními zprávami lze vytvořit vyrovnaný průřez pro všechny obchodní procesy.

Větší efektivnost pro kritické obchodní procesy

Větší efektivnost pro kritické obchodní procesy

S aplikací SAP Business Suite lze dosáhnout konzistentních, celofiremních unifikovaných procesů. Obchodní procesy a IT jsou vzájemně bezpečně propojeny a vítězí v efektivitě. Aplikace zjednodušují kooperaci mezi zaměstnanci a spolupráci s dodavateli, distribucí, obchodními partnery a zákazníky.

Větší flexibilita pro inovace a růst

Větší flexibilita pro inovace a růst

Aplikace SAP Business Suite jsou servisovatelné. To znamená, že je možné přidat nové a upravit existující funkcionatlity v krátkém čase a s minimálním úsilím. Období rozsáhlých upgradů je u konce - to je možné prostřednictvím vylepšení balíčků SAP: téměř bez přerušení obchodních operací můžete prosadit inovace a růst. Můžete propojit funkce s novými procesy a najít novou cestu.

msg Plaut má své pevné místo ve světě ERP

msg Plaut má své pevné místo ve světě ERP

Díky spojení podnikatelského poradenství a implementace orientované na IT řešení vytváří společnost msg Plaut větší účinnost a optimalizaci procesů na základě celosvětově vedoucího podnikového softwaru SAP.

Naše služby

Application Management

Každá společnost podléhá neustálým změnám a měla by neustále zlepšovat své procesy (průběžné zlepšování). Předpokladem je dobře udržovaný systém (nepřetržitá údržba). Optimální integrace různých služeb kolem těchto požadavků je hlavním zájmem služeb msg Plaut IT.

Application Support

Dobře zavedené systémy SAP zaručují vysokou provozní spolehlivost a mnoho osvědčených a testovaných standardních procesů. Uživatelé SAP mají často podrobné “know-how” v oblasti ERP a standartní operace aplikace SAP. Otázky týkající se problémů s aplikací, rozhraní, připojení externích systémů, oprávnění, formulářů a přehledů však vždy nelze snadno zodpovědět. Čas a energie klíčových pracovníků společnosti jsou vázány. Tyto náklady jsou jen jednou částí problému.

Rozsah služeb SAP Application Support se liší od podpory aplikací SAP až po přípravu podpůrných procesů, které splňují specifické požadavky zákazníků (např. ISO 20000 nebo ITIL). Pokud firmy musí implementovat požadavky ITIL samotné, podporujeme je také při navrhování vlastní struktury služeb ITIL.

Application Maintenance

Zatímcoo aplikační podpora je charakterizována jako reaktivní, mnoho procesů kolem “Application Maintenance” se považuje za proaktivní. Proaktivní služby jsou např.

  • the SAP Early Watch Alert,
  • kontrola pokynů SAP a nových balíčků podpory a
  • odpovídající Service Level Reporting.

Kromě toho existuje "provoz aplikace SAP" včetně správy rozhraní, přenosu, instalace podpůrných balíčků, správy uživatelů, správy dávkových úloh a upgradů.

Application Consulting

Naše další služby v oblasti Application Consulting krouží kolem naší nabídky služeb SAP pro Application Management..

Nové technologie jako: Citrix, TeamViewer, CrossLoop, Skype apod., umožňují vzdálenou podporu ve srovnání s minulými lety na mnohem vyšší úrovni. S novým balíčkem služeb, který je nákladově efektivní a rozumným spůsobem “remote”, msg Plaut splňuje požadavky trhu.Tak naší zákazníci výrazně šetří náklady a mohou se sousředit na své podnikání.

EasyBuero: SAP Filer, VAT number-check, e-billing
IT-Services: Application Management - SAP - Outsourcing
msg Plaut AdvancedSystemAnalytics: Sustainably harmonizing and managing SAP systems
msg Plaut Advanced Service Solution
msg Plaut HANA Quick Check
msg Plaut Monitoring
Reconciliation of individual developments to the standard
SAP ABAP - Development Services/SAP Enhancements
SAP Administration
SAP Application Support
SAP Implementation Audits
SAP Integration with other systems
SAP Licenses and SAP Maintenance
SAP Nearshore Development
SAP Rollout: International Rollout of SAP Applications
SAP Upgrades

Potřebujete více informací? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input