SAP HANA &
S/4 HANA

Zažijte podnikání nové generace

SAP HANA & S/4 HANA

Od roku 2011 nabízí SAP HANA novou generaci paměťové technologie. Tahle technologická změna umožňuje kombinaci obou databázových technologií (OLAP & OLTP) v jedné databázi vytváření transakčních aplikací (ERP, CRM, HCM, ...) i analytických aplikací (BI, DW, ...) v databázi bez nadbytečných dat.

Od roku 2012/2013 jsou SAP aplikace (ERP, BW, ...) dostupné na platformě SAP HANA. Předchozí SAP aplikace lze nasadit na platformu SAP HANA. Dodávaný model platformy SAP HANA múže být vybrán jako klasické on-premise nebo cloud řešení. Platforma SAP HANA umožňuje zákazníkům integrovat další aplikace na platformu SAP HANA a integrovat mobilní zařízení s novými rozhraními (Fiori, HTML5, UI5, ...). Síla technologie in-memory umožňuje integraci analytických funkcí do transakčních procesů. Vedle zlepšování stávajících obchodních procesů lze zavést nové obchodní procesy a obchodní modely.

Máte otázky?

Tomas Martinek

Tomáš Martínek
Sales Director

Výhody pro oddělení na první pohled

V závislosti na situaci zákazníka je třeba zkontrolovat, které obchodní potenciály lze využít v nové technologické a funkční platformě SAP HANA a jejích aplikacích, jako je:

 •   Zobrazení aktuálních klíčových údajú v reálním čase
 •   Simulace rizik nových strategií a procesů
 •   360 ° pohled na zákazníka: zvážiť koncového uživatele jako jednotlivce
 •   Optimalizace plánování požadavků na materiál a simulace velikosti šarží
 •   Zvýšení spolehlivosti doručení
 •   Integrace externích informací do provozních procesů (internet, senzory, počasí, dopravní zprávy ...)

Přínosy pro IT na první pohled

Díky platformě SAP HANA je možné konsolidovat existující aplikace a otevřít nové obchodní příležitosti. Technologie in-memory může být implementována na stávajících standardech (virtualizace, webové služby, SAML, ...) a rozmístěna jako verze na bázi cloud nebo v závislosti na strategii SAP HANA také podporuje hybridní cloud scénáře prostřednictvím rozhraní cloudových služeb.

Chcete-li vědět, jaké potenciály a následky má přechod na SAP HANA pro vaši IT infrastrukturu a aplikační prostředí, kontaktujte naše Centrum odborníků

SAP S/4 HANA Finance

Finanční oddělení čelí stále rostoucím požadavkům a musí se obrátit z pouhého dodavatele čísel na aktivního daňového poplatníka. Tato narůstající složitost s pokračujícím tlakem na organizační náklady představuje řadu výzev:

• Zvyšování předpisů, podávání zpráv se zkrácenými vykazovacími a plánovacími cykly
• Rostoucí nejistota a rychlé změny
• Stejně jako snížení doby reakce a rozhodování

Zjednodušení je strategickou odpovědí na současné i budoucí výzvy. Se čtvrtou generací Business Suite, S/4 HANA, SAP nabízí řešení, které usnadňuje digitální svět.

S/4 HANA Finance je první stavební blok založený na pokročilé platformě SAP HANA a vybavený nezávislým a uživatelsky přívětivým rozhraním SAP Fiori. S/4 HANA Finance se skládá ze tří částí:

SAP Accounting powered by HANA

Cash Management powered by HANA

Integrated Business Planning for Finance

msg Plaut S/4 HANA Finance Assessment

Je třístupňová poradenská služba, kterou lze zavolat individuálně nebo jako skupinu.

 • S/4 HANA Finance Informer
 • Zobrazuje inovace a potenciální využití a zabývá se technickými požadavky (například s msg Plaut HANA Quick Check) a různými provozními modely.
 • S/4 HANA Finance Value Assessment
 • Ukazuje efekty na podnikové procesy specifické pro zákazníky založené na funkční analyze a zhrnuje je v business case.
 • S/4 HANA Finance Roadmap
 • Nabízí vytvoření transformační strategie a odvození Roadmap k dosažení cílů.

Vaše výhody na první pohled

Komplexní informace, jakož i přehled o nových obchodních aplikacích a vývoji produktů ve finančním sektoru

Jasné informace o aktuálních, ceněných a individuálních potenciálech využití

Vaše konkrétní cesta k rozvoji všech potenciálních využití, stejně jako aktivní podpora digitální transformace

Potřebujete více informací? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás nyní!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tomas Martinek

Tomáš Martínek
Sales Director