Pojištění

Tradiční struktura pojištovnictví je na své cestě ke změně. Plaut tento tranformační proces komplexně doprovází.

Je to derelugace nebo opět změna paradigmatu, návrat k větší regulaci na pojistných trzích? Pojišťovnictví v současné době čelí mnoha výzvám: mění se právní předpisy, jako je Solvency II a MaRisk (VA), podnikové řízení založené na hodnotě a klíčové údaje, industrializace a outsourcing, rostoucí počet pojistných kombinací nebo využívání mobilních technologií, to jsou jen pár klíčových slov, které popisují tento významný posun.

Je podnikatelská strategie dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila trvale se měnícím požadavkům trhu a zákazníků? Je možné integrovat strategii business procesů do denního businessu? Jak může IT efektivně a ekonomicky podporovat automatizaci business procesů? Jak by se měla organizace vyvíjet, aby byla připravena čelit výzvam zítřka?

Naše poradentské služby pro pojištťovnictví zahrnuje strategické, procesní, organizační a technologické aspekty v integrovaném přístupu – prakticky z koncepce k implementaci, v závislosti na referencích průmyslu:

Máte otázky?

Martin Křižák

Martin Křižák
General Manager

Efficient Finance & Controlling solutions
Efficient Finance & Controlling solutions
Solutions to ensure growth regarding competition
Solutions to ensure growth regarding competition
Business Process Efficiency in insurance core processes
Business Process Efficiency in insurance core processes
SAP industry solutions
SAP industry solutions

Mobilní řešení pojišťovnictví

msg Plaut Consulting nabízí dvě řešení pojišťovnictví která byla vyvinutá pro Apple iOS I pro Android.  PlautMobile umožňuje přímo a bezpečně přistupovat k Vašim SAP systémum a aplikacím prostřednictvým tabletu nebo chytrých telefonů bez dalších middleware. Manažérské analýzy nebo přístup k aktuálním údajúm přímo z mobilního telefonu se stávají běžnou praxí. The msg Plaut Claims Management Application přímo přistupuje k pohledávkám a inventarizačním systémům z místa incidentu; umožňuje vstup claim procesů online a spouští claims management workflow v systému SAP. Claims proces tak prochází obrovským pokrokem v oblasti rychlosti a nákladů. Mobilní zpracování požadavků je jen začátek…my už přemýšlíme dopředu.

Pár z řady služeb pro mobilní řešení pojišťovnictví:

 • Definice, koncepce a realizace mobilních řešení a scénářů v terénu
 • Specifikace procesních a IT požadavků na mobilní řešení přizpůsobená příslušné obchodní a IT strategii
 • Optimalizace procesů a implementace významných efektivních potenciálů pomocí mobilních řešení
 • Přizpůsobení požadavků mobilních scénářů v existujícím systému SAP
 • Servis a podpora mobilních řešení

Multikanálové prodejní stretegie

Definování nových cest pro zákazníka! Aby bylo dosaženo udržitelného růstu, úspěšné konkurenční pozice a v budoucnu rozšíření více distribučních kanálů je nutná holistická strategie – od vývoje produktů, přes řízení prodeje až po použití moderních distribučních strategií

Seznam našeho sortimentu služeb týkajících se multkanálové distribuční strategie:

 • analýza, koncepce a redesign strategie branding a distribuce
 • definice distribučních modelů a optimalizace distribučního mixu
  • distribuční kanály (prostřednictvím pojišťovacích agentů nebo makléřů, nebo přímého prodeje apod.)
  • distribuce procesů a organizací (kooperace, distribuce sítí apod.)
  • distribuce aplikací (distribuce systémů, portálů, mobilní distribuční řešení atd.)
 • specifikace procesních a IT požadavků na procesy podporující distribuci
 • koncepce a implementace Break-Even analýzy pro řízení a kontrolu více distribučních kanálů
 • optimalizace procesů v pojišťovacích agenturách
  • integrace pojišťovacích agentů a mkléřů s ústřední správou
  • implementace makléřů a IT systémů pojišťovacích agentur

Řízení vztahů se zákazníky: Individuální řízení a řízení výnosů vztahů se zákazníky

V minulosti byli zákazníci věrni jejich pojišťovně, nebo pojišťovacímu agentu mnoho let bez ohledu na druh pojištění. Dnes se hovoří o “hybridním” zákazníkovi, který má různé nákupní chování – na jedné straně cenově orientované prostřednictvým internet, na straně druhé orientované na konzultaci prostřednictvým zprostředkovatele. Pojišťovny jsou proto konfrontovány s úkolem aktivně řídit jejich vztahy se zákazníky, aby si je získali na dlouhé období.

Kalkulace hodnoty zákazníka ...

Kalkulace hodnoty zákazníka ...

... jako zvlášní forma Break Even Analysis

Doprovod...

Doprovod...

...při definování a implementaci strategií a řešení CRM

Optimalizace...

Optimalizace...

...všech procesů týkajících se zákazníka – od vývoje produktu až po získání pojistných smluv a pojištění pojistných událostí

Poradenství...

Poradenství...

...při konfiguraci a nastavení nových produktů pojištění (např. Modely životního cyklu), služby nebo podpora

Použití průmyslových řešení SAP ...

Použití průmyslových řešení SAP ...

... jako je SAP CRM, SAP FS-PM nebo SAP FS-CM

Koncepce a realizace ...

Koncepce a realizace ...

...Business Intelligence řešení v prostředí CRM

Industrializace & Pojišťovnictví: stává se pojišťovna realitou?

e zcela jasné, že pojišťovny nejsou výrobní továrny. Nicméně to neznamená, že se z nich nemohou učit. Industrializace v pojišťovnictví může znamenat mnohem více než nákladově efektivní automatizovaná “pasová výroba” pojištění.
V zásadě jde o flexibilizaci strategií, procesů a organizačních struktur založených na efektivních IT řešeních.

Seznam naší nabídky služeb v oblasti industrializace a pojišťovnictví:

Analýza optimalizačních potenciálů pomocí průmyslových přístupů
Analýza optimalizačních potenciálů pomocí průmyslových přístupů
Vývoj a distribuce produktů
Vývoj a distribuce produktů
Aplikace a hodnocení rizik
Aplikace a hodnocení rizik
Policy management
Policy management
Claims Management
Claims Management
Collections and Disbursements
Collections and Disbursements
Realizace procesů, IT a organizační struktury “insurance factory”
Realizace procesů, IT a organizační struktury “insurance factory”
Implementation of Controlling & Management Tools
Implementation of Controlling & Management Tools
Použití průmyslových nástrojů SAP jako SAP FS-CM nebo FS-PM
Použití průmyslových nástrojů SAP jako SAP FS-CM nebo FS-PM
Doprovázená implementace během řízení změn:
Doprovázená implementace během řízení změn:

Snížení nákladů: zrychlete, zlepšujte a snižte náklady

“Špatný process je lepší než žádný. Dobrý process je lepší než špatný. Dokonce i dobrý process může být stále optimalizován.” (citace Michaela Hammera, odbodníka na americké procesy). Čas, kvalita a náklady jsou tři základní prvky, které hrají ústřední roli při optimalizaci procesů.

Seznam naší nabídky služeb pro optimalizaci a snížení nákladů v klíčových procesech pojištění:

 • Využití osvedčené metodiky msg Plautu pro analýzu procesů a optimalizaci procesů
 • Implementace různých metod pro snižování nákladů:
  • Využití flexibilní plánované kalkulace nákladů
  • Implementace a realizace productivity a analýza personálních požadavků
  • Benchmarking a Best Practice analýzy založené na branch referencích
  • Implementace reorganizovancých projektů
 • Doprovázené sloučení projektů během, před a po sloučení poradenství
 • Conception and realisation of insurance specific process trends such as:
  • Active claims management
  • Automation of the risk assessment in terms of Life and Health insurance proposals
  • SEPA ready payment transaction processes in collections and disbursements
 • Optimalizace všech jádrových procesů a podpora procesů v pojšťovnictví

Řešení sdílených služeb: Účinnost a přehledná struktura nákladů

Centralizace základních služeb ve specializovaných ziskových střediscích nebo jejich outsourcing v nezávislých společnostech (“Centrum sdílených služeb”) slibuje úsporu nákladů pomocí synergie, úspor z rozsahu a koncentrace znalostí. Spektrum těchto služeb v pojišťovnictví se může pohybovat od informačních technologií až po ekonomické postupy, jako jsou uzavírání období, na klíčové procesy pojištění, jako je hodnocení rizik, řízení politiky a řízení pohledávek.

Seznam našeho sortimentu služeb při koncipování a implementaci Centra sdílených služeb (SSC):

 • Realizace pilotní studie a podpory při přípravě rozhodnutí o vytvoření Centra sdílených řešení (“Business Case”)
 • Koncepce a ekonomicky model pro Centrum sdílených služeb: obchodní model, model řízení, model oceňování a fakturační model
 • Definice požadavků na služby, specifikace produktu, úroveň služeb a procesy
 • Vytvoření a realizace analýzy personálních požadavků pro budoucí SSC
 • Nastavení integrovaného systému plánování a řízení v systému SAP

 

Solvency II, Risk Management & GRC: Zajištění souladu s vnitřním a vnějším pojištěním

Různá řada nových regulačních požadavků, jakož i pokynů pro dodržování předpisů v oblasti podnikání předepisují mimo jiné dokumentaci údajů a procesů, řízení rizik a zvýšené povinnosti transparentnosti. Kontorla kvantitativních klíčových údajů je doplněna nástroji, které se zaměřují na kvalitu vnitřních pojistných struktur a procesů. Vedle kontroly solventnosti se do středu pozornosti dostává procesní a riziková perspektíva.

Seznam našeho portfolia z oblasti Solvency II, řízení, řízení rizik a dodržování předpisů (GRC):

 • Doprovázená implementace Solvency II podle pilířů 2 & 3:
  • Dokumentace a analýza obchodních procesů a organizačních struktur
  • Koncepce a implementace interních control a systémů reportů
 • Risk management:
  • Koncepce a realizace integrovaného řízení rizik: strategie rizika, klíčové procesy související s rizikem, řízení rizik, revise a řízení rizik (interní audity rizik)
  • Implementace nástrojů a informačních systémů týkajících se řízení rizik
 • Poradenství při zavádění vnitřního / vnějšího řízení a předpisů
  • Koncepce cílového rámce (strategie, procesy, organizace a IT)
  • Podpora při výběru vhodných nástrojů pro správu souladu

Chcete více informací?

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Marek Bohm 2

Marek Böhm

Sales Director