Food & Beverages

V blízké budoucnosti bude trh s potravinami a nápoji stále komplexnější, rychlejší, cenově proměnlivý, nákladově citlivější, regulovanější, segmentovaný (spotřebitel) a koncentrovaný (obchod, subdodavatelé, konkurenti).

Kombinace vynikající úrovně připravenosti k dodání, nejvyšší kvality za správnou cenu a optimalizované procesy a struktury tvoří základ pro úspěšnou budoucnost. Teď je ten správny čas pro změnu, která Vám v náročných tržních podmínkách a tlaku nákladů umožní pružně reagovat na změny na trhu.

Máte otázky?

Tomas Martinek

Tomáš Martínek
Sales Director

Pro více informací prosím podívejte se na náš leták:

TEĎ je ten správný okamžik odlíšit se od ostatních!

Jste výrobce potravin a/nebo nápojů?
Jste výrobce potravin a/nebo nápojů?
Chtěli by ste optimalizovat Vaše procesy?
Chtěli by ste optimalizovat Vaše procesy?
Jak chcete reagovat na tento vývoj?
Jak chcete reagovat na tento vývoj?
Co můžete dělat TEĎ?
Co můžete dělat TEĎ?

Výroba

Jak lze zvládnout výzvy spojené s tlakem nákladů a současně dosáhnout plánovaného růstu? Lze předpokládat, že vaše suroviny a obalové materiály, energie, personální náklady, logistika a environmentální opatření jsou stále nákladnější. Mnoho společností nechávají každodenní rutinu na “náhodu nákladů”, jenomže 70-80% očekávaných nákladů se dá ovlivnit.

Zabýváte se následujícími otázkami?

 • Znáte podrobně náklady související s výáobkem (výrobou) (např. Mlékárenský průmysl, pivovarský průmysl, zpracování masa)?
 • Chybí Vám informace o ziskovosti vašich produktů?
 • Znáte "nákladové pasti" ve vašem výrobním procesu?
 • Jsou “malé šarže” správně zobrazeny v nákladovém účetnictví a výkazu zisků a ztrát?
 • Zohledňuje kalkulace správně výpočty vedlejších produktů a surovin?
 • Jakým způsobem se provádí hodnocení surovin a hodnocení polotovarů?
 • Jsou Vaše zásoby příliš vysoké a příliš nepružné na různých místech? (hotové výrobky, suroviny, polotovary) Uvízli jste s “C” produkty?
 • Máte netransparentní výkonnostní parametry v rámci vašich decentralizovaných výrobních jednotek nebo lokalit?
 • Stěžujete si na neproduktivní procesy v administrativě i ve výrobním plánování?
 • Máte dojem, že operační zacházení s různými postupy je příliš rozsáhlé a náchylné k chybám? Jste si vědom chyb a následných nákladů, které vznikají prostřednictvím oprav těchto chyb? Jste si vědom výkonu
 • Chcete mít integrované řízení dodavatelského řeťezce, zvláště pokud jde o porovnání kapacity a prodeje a zavádění nových produktů nebo integrace nových trhů? Stěžujete si na efekty "bullwhip" ve Vašem dodavatelském řetězci? Chcete sladit poptávkový a výrobní plán? Chcete sladit poptávkový a výrobní plán také i v dodavatelské síti?

Supply-Chain

Celý dodavatelský řežezec je vystaven tlaku na vysoké výsledky a tlaku nákladů. V tomto ohledu musí být v budoucnu vytvořena "přidaná hodnota”. Jak lze zvládnout rostoucí složitost, vyšší flexibilitu, rychlejší inovační spirálu a vysoký nákladový tlak? To mimo jiné vyžaduje integrovaný plán, silné zaměření a vysoký stupeň integrační schopnosti

Zabýváte se následujícími otázkami?

 • Neustále rostou Vaše náklady na dodavatelské řetězce? Chcete hodnotit nebo simulovat náklady na scénáře sourcingu a distribuce?
 • Znáte "nákladové pasti" ve vašem výrobním procesu a logistice?
 • Jsou prodejní a logistické náklady spolehlivě a transparentně přiřazeny zákazníkům a produktům?
 • Pracujete interne s kratkodobými a střednědobými údaji o plánování prodeje? Soustředíte sa na schůzkách na přesnosti a nepřesnosti různých cílových hodnot, namísto toho aby ste se věnovali opatřením k dosažení cílu prodeje a ziskovosti?
 • Jste úspěšní při zavádění procesu efektivního zavádění a se zaměřením na požadavky zákazníků s vysokou četností inovací?
 • Máte dojem, že nákup, výroba, prodej a marketing nejsou dostatečně integrovány?
 • Stává se, že v důsledku nekoordinovaných procesů dochází k problémům s dodáním?
 • Jsou vaše zásoby na různých místech příliš vysoké a nepružné?
 • Jste si vědom nejnovějších průmyslových standardů pro procesy dodavatelského řetězce? (např. SMI, VMI, EDI, DESADV)?
 • Máte dojem, že procesy řízení odpadu a vrátnych obalů přináší nevýhody?
 • Zabíváte se nesprávnými informacemi a specifikací o výrobku?
 • Chybí Vám struktura při řízení receptur? Vaše data pocházejí z různých zdrojů?
 • Můžete si být jistí, že proces sledovanosti produktu by fungoval dobrře v případe incident produktu?

PLMIV - výhody

Integrované řízení LMIV master dat v návaznosti na druh mastru SAP

Kontrola ověření dat prostřednictvím principu čtyř očí

Vzájemná výměna dat mezi výrobcem a GS1 prostřednictvím aplikace Excel

Výměna dat aplikace Excel eliminuje potřebu přístupu přes hranice brány firewall

msg Plaut řešení na regulace informací o potravinách (LMIV)

Od roku 2014 platí v EU nařízení o potravinách (LMIV). Ta reguluje mnoho povinných informací o prodeji potravin. Výrobci jsou ze zákona povinni poskytovat distribučním partnerům z maloobchodu a obchodu s potravinami určité informace o svých produktech, které jsou pro spotřebitele relevantní.

Výměna dat pro tyto informace je upravena globální organizací GS1, která usiluje o stanovení standardů v dodavatelském řetězci. V Rakousku jsou údaje zpřístupněny mezi výrobci a maloobchodníky prostřednictvím národní organizace GS1 Rakousko a vyměňovány prostřednictvím služby GS1 Sync. GS1 Sync je webový portal, ve kterém lze zadávat data ručně nebo pomocí aplikace Excel upload.

 

PLMIV – msg Plaut řešeníá na regulace informací o potravinách

Prostřednictvím produktu PLMIV, se msg Plaut zabývá výrobními společnostmi a potravinářskými firmami, kteří potřebují implementovat nové nařízení EU (a používají systém SAP). S vylepšením SAP PLMIV, můžete efektivně spravovat a vyměňovat informace týkající se produktů, které jste vyrobili nebo obchodovali prostřednictgvím služby Sync.

S nástrojem PLMIV můžete spravovat data ve formátu LMIV ve Vašem stávajícím systému SAP a propojit je master daty. PLMIV umožňuje řízení různých verzí LMIV. Při použití principu čtyř očí jsou shromážděné údaje zkontrolovány a uvolněny k přenosu.

V první verzi PLMIV se přenos do GS1 Sync provádí přes export programu Excel a přenos dat z aplikace GS1 Sync přes import do aplikace Excel. Pro pozdější verze bude vytvořen přenos dat pomocí IDOC / XML.

Růst zisku

Většinou růst zisku může vést pouze přes inovace. Klíčem k úspěchu je se odlišit od ostatních. Inovace nemusí byt nutně součástí výzkumu a vývoje. Inovativní společnosti se vyznačují take kooperativními zákaznickými procesy, flexibilními distribučními kanály, geografickým rozšiřováním, restrukturalizací firem a inovacemi vnitřních procesů. Během této doby vždy věnuje pozornost nákladovým cílům a jejich produktivitě. Za tímto účelem potřebují vhodné struktury, procesy, klíčové údaje a normy které vedou k efektivnímu přechodu k rastu zisku

Obáváte se následujících otázek?

 • Vytvořili jste své strategické plány pro Váše produkty, marketing, oblasti zodpovědnosti, umístění na trhu, a dodavatelský řetězec na Vašem obchodním modelu? Vyvinuli jste také nástroje pro důsledné měření úspěchu prostřednictvím standardizovaných postupů?
 • Jak vypadají vaše finanční / nefinanční kontrolní parametry v jednotlivých sekcích? Jsou konsolidovány na centrální úrovni?
 • Máte netransparentní výkonnostní parametry uvnitř vašich decentralizovaných obchodních jednotek nebo lokalit?
 • Chcete zvýšit příspěvkovou marži? Jste si vědomi detailních nákladů na produkt (produkci)l? Odečítáte z toho své vstupy, prodejní a cenové strategie?
 • Chybí vám informace o ziskovosti vašich produktů u jednotlivých zákazníků? (ziskovost zákazníků)
 • Plánujete se sloučit s dalšími obchodními partnery a současně optimalizovat procesy?
 • Stěžujete si na neproduktivní postupy po restrukturalizaci?
 • Chybí vám aktuální zákaznický plán během prodejního hovoru a možnost simulovat prodejní opatření na místě a okamžitě je uspořádat?
 • Jsou prodejní a logistické náklady spolehlivě a transparentně přiřazeny zákazníkům a produktům?
 • Znáte výkon svých interních (zvláště drahých) standartních postupů?
 • Váš obchodní partner si stěžuje na nízkou míru služeb, zejména pokud jde o realizaci akcí?

Prodej / Nákup

Vy víte nejlépe, jak dosáhnout rozdíl s Vaší konkurencí. Důraz je kladen na vynikající doručovací služby, efektivní a účinní operační procesy pro zákazníka a v neposlední řade na efektivitu Vašeho zisku a prodeje podporujících prodejní činnosti. Během toho máte oči na stopkách v souvislosti ve vztahu se zákazníkem.

Zabýváte se následujícími otázkami?

 • Vyžadují obchodní partneři více služeb, zejména během provozního období?
 • Jsou Vaši zákazníci spokojení s efektivností procesu objednávání a fakturace? Stěžujete sin a neproduktivní (interní I externí) procesy?
 • Dali Vám zákazníci negativní spatnou vazbu ohledně kvality dat o produktech? Stěžují si na chyby?
 • Jste si vědom klíčových ukazatelů výkonnosti, které obchod využívá pro hodnocení dodavatelů?
 • Měříte je stabilně? Radíte se se svými zákazníkmi o souvisejících opatřeních? Zavedli jste si proces průběžného zlepšování?
 • Má se Vaše práce v terénu/ Váš vydavatel/ Vaši distributoři a jejich technické procesy integrovat s Vámi?
 • Chce obchod s Vámi implementovat inovativní a ECR kopatibilní procesy? Myslíte si, že Vaše procesy odpovídají trendům a požadavkům obchodu?
 • Hledáte transparentnost v podmínkách systému? Chybí vám podrobnosti o ziskovosti vašich produktů u jednotlivých zákazníků?
 • Chcete mít smysluplnou a průběžnou transparentnost v prodeji, ziskovosti (aktuální a budoucí)?
 • Chtěli by ste zvýšit efektivitu prodejních konverzací ad-hoc a na místě pomocí nejnovějších obchodních údajů (obrat, plán, simulace opatření, okamžitá dohoda, investiční plánování, informace o produktu)

Efektivita nákladů

Jak lze zvládnout výzvy spojené s tlakem nákladů a současně dosáhnout plánovaného růstu?

Trvale udržitelné vylepšení je postupný proces, ke kterému je možné dospět krok za krokem. Je to proces s milníky a cíli. “You get what you measure!“
Složitost a nejistota ohledně budoucího vývoje by neměla být podceňována. Simulace budoucnosti vytváří větší transparentnost. Se scénářem “Co když” můžete vidět možný vliv (nákladů). Vaše společnost může pracovat ještě efektivněji, pokud implementujete zásadu “pull & integration“ jak v rámci podniku, tak i s partnery.

Pro tento účel potřebujete transparentnost a standardy. K tomu je zapotřebí vhodných řešení. msg Plaut Vám může pomoci:

V produkci
 • Implementace procesně orientované řízení výroby a alokace nákladů
 • Nastavit procesní a nákladové účetní středisko pro závody a celé společnosti
 • Implementovat měsiční plánované/ skutečné účtování nákladů
 • Použít hodnocení zboží s různými sazbami výrobních nákladů (plán, požadovaná a skutečná hodnota)
 • Dosáhnout cílených optimalizačních efektů s analýzou rozptylu založenou na poplatcích a každodenním vývoji při nepřetržitém výrobním a denním řízení (od příchodu zdrojů do hotového výrobku)
 • Instalovat sběr dat a procesů ze systémů pro zadávání dat
V Supply Chain
V plánování
V kontrolingu
V prodeji

Služby zákazníkům

Jak lze vyřešit problémy s tlakem nákladů a současně dosáhnout vynikající úrovně služeb? Pro zákazníky jsou benefity na prvním místě (obchode, partner v průmyslu) – “co je tam pro Vašeho zákazníka?“ Začíná to “základy“–“udělejte to poprvé správně!“ Úspěch z dlouhodobého hlediska je dosažitelný pouze prostřednictvím spolupráce. Jsou potřebná vhodná řešení. msg Plaut Vám může pomoci:

 • V dodavatelském řetězci

  • zavést koordinaci mezi výrobou, prodejem a zákazníky, aby snížily nadměrné kapacity nebo úzká místa
  • realizovat prodejní a provozní proces s příslušným systémovým řešením
  • zefektivnit procesy řízení kvality a nahradit je standardizovanými postupy podporovanými IT (tracking & tracing, incident management)
 • V plánování

  • dosáhnout vysoké dostupnosti produktů prostřednictvím integrovaného plánování/ obchodního plánování / prodeje (prodej, výroba, nákup)
 • V prodeji

  • implementovat mobilní Account Cockpit (obrat, zisk, simulace činností) pro obchodní konverzace
  • realizovat denní prodejní kokpit v reálném čase (plán, předchozí rok, pohled zákazníka, různé segmenty)
  • zvýšit kvalitu smluv díky optimalizaci systému podmínek a transparentnosti systému a snižování stížností
  • jednotný databázový soubor s mobilními technologiemi pro usnadnění prezentace a integrace nově uvedených produktů
  • to implementovat mobilní prodejní objednávkové nástroje
 • 1
 • Ve službách zákazníkům

  • implementovat systém měření výkonu zákazníka (interní, externí parametry)
  • využívat standardizovaný datový fond podle potřeb zákazníků (např. GDS)
  • v oblasti zákaznického servisu rozvíjet pracovní postup správy objednávek, případně s e-logbookem
  • optimalizovat a standardizovat kritické postupy pro zákazníky a zvýšit jejich efektivitu pomocí pracovních postupů podporovaných systémem (reklamace, stížnosti, příjem faktur, správa odpočtů, ...)
 • V spolupráci s obchodem

  • identifikovat běžné ukazatele výkonnosti KPI s obchodem (Plaut Performance Scorecard) a zařadit je do svých systémů a procesů
  • optimalizovat jejich zásoby (a zásoby zákazníků)
 • Při operativním provádění procesů

  • Optimalizovat process “objednávky za hotovost” společně s obchodními partnery a kompatibilní ECR (včetně využití výměny dat EDI)
  • Identifikovat průmyslová řešení pro integrované end-to-end dodavatelské řetězce
  • Implementovat modely doplňování specifické pro zákazníky (např. VMI, CPFR, cross-docking)
  • Změnit informace (EDI) vedle dodavatelského řetězce
  • Rozvíjet různá řešení mobilních transakcí
  • zajistit integrovaná a transparentně strukturovaná core data (materiály, zákazníci, dodavatelé, produkty) - jako předpoklad pro všechny procesy
 • 1

Business Controlling

Stále rychleji se měnící průmysl potřebuje efektivní a rychlé rozhodnutí. Efektivní řízení vašeho podniku
ovlivňují všechny zúčastněné strany. Všichni přispívají k úspěchu – “Není to jenom kontrolér!“ Pro tento účel jsou potřebná vhodná řešení. Plau Vám může pomoci:

V produkci
 • Řešit potřebu kvantity a složek (s napojením na nákup) při plánování a likvidaci surovin.
 • Provádět plánování kapacit a požadavků na zaměstnance týkající se dnů, poplatků, směn, doby provozu
V dodavatelském řetězci
In Planning
V kontrolingu
V prodeji
Integrace v rámci společnosti

Potřebujete více informací? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input