Business Intelligence &
Enterprise Performance
Management

V dnešním obchodním životě Business Intelligence (BI) a Enterprise Performance Management (EPM) čím dál vice představují vážné konkurenční faktory. To již začíná ve fázi operativního a strategického plánování podniků a bude pokračovat ve vykazování.

Informace a data jsou pro management většinou k dispozici ve velkém množství. Služba Business Intelligence umožňuje přenést toto množství na správné informace, v správnem čase a v nejlepším formátu.

Přesné a rychlé řešení plánování umožňuje Vaší společnosti rychle a pružně reagovat na změny ekonomické situace.

  • Musí být přizpůsobeny výrobní procesy?
  • Pracovní síla bude v příštích měsících narůstat nebo klesat?
  • Musí se existující úvěrová linie prodloužit??

Všechny tyto otázky a mnoho dalších lze zodpovědět pomocí řešení dyna mického plánování, aby Vaše společnost mohla kdykoli flexibilně reagovat na změny na trhu.

Máte otázky?

Věra Korbelová

Věra Korbelová
Competence Center Automotive Manager

SAP Cloud pro zákazníka: Váš mobilní nástroj v prodeji

Ekektivní práce

Ekektivní práce

Žijeme a pracujeme s mobilem a mícháme naše pracovní nástroje. Laptom nám poskytuje úplný přehled, na tabletu rychle najdete informace a analýzy a mobilní telefon je náš stálý společník. Prodejní řešení by mělo byt dostupné rychle na všech zažíteních. Jako osobný pracovní nástroj musí CRM řešení splňovatž potřeby prodeje. Pro společnost to znamená mít přehled o budoucím rozvoji púodnikání a všech trhových aktivitách.

Optimalizovaný prodej

Optimalizovaný prodej

Informace o zákazníkovi poskytují pouze celkový obraz. Reporty z diskuzí a aktuální nabídka poskytují podrobnosti. Integrace s aplikací Microsoft Outlook nabízí dokonalou interakci se známým pracovním prostředím. Tak lze optimalizovat prodej.

Zvýšený prodej

Zvýšený prodej

Cíl je jasný: získat vice dohod vytvořením osobního pracovního prostředí pro nákupy a podpory prodeje. Například: ze seznamu úkolů na mobilním telefonu jdeš rovnou k telefonnímu číslu a tím zvýšíš počet hitů v telefonních kontaktech zákazníka.

Co msg Plaut dělá?

Co msg Plaut dělá?

msg Plaut je dlouholetým partnerem společnosti SAP. Chápeme požadavky na moderní CRM řešení a jsme odborníky, pokud jde o integraci stávajícího ERP světa. Naši konzultanti mluví jazykem businessu i IT. Znají velké množství CRM řešení a mohou přesně vyhodnotit výhody přechodu na SAP Cloud pro zákazníka.

Co dělá společnost SAP?

Co dělá společnost SAP?

SAP Cloud for Customer poskytuje flexibilní a snadno konfigurovatelné CRM řešení bez investic do hardwaru a provozování řešení. Data jsou bezpečně uložena v datovém centru – v případě potřeby je však možné je take použít offline. Systém je poskytován pouhým stisknutím tlačítka. Inovace jsou doručovány prostřednictvím čtvrtletních automatických aktualizací.

Stažení

Stažení

Stáhněte si další informace zde:

BusinessObjects: spojuje lidi s informacemi ve vaší společnosti

SAP BusinessObjects nabízí široké portfolio nástrojů a aplikací, pomocí kterých můžete spojit lidi a informace ve vaší společnosti.

Enterprise Performance Management

Enterprise Performance Management

Konsolidace, plánování a strategický management. Vyčerpání potenciálu dat společnosti. Získejte vice transparentnosti a spolehlivých informací od vaší společnosti.

Business Intelligence Solutions

Business Intelligence Solutions

Aplikujte Business Intelligence Solutions (BI řešení) společnosti SAP BusinessObjects tak, aby zaměstnanci mohli přijímat lepší rozhodnutí na základě pevných dat a analýz.

Informační Management

Informační Management

Extrakce dat ze všech firemních zdrojů (strukturovaná I nestrukturovaná). Zajisťuje kvalitu dat, a tak zamezuje provádět nesprávná rozhodnutí ve společnosti.

Řešení pro male společnosti

Řešení pro male společnosti

Pro středně velké podniky poskytuje společnost SAP speciální nabídku “BusinessObject Edge”. Zatímco několik řešení celého portfolio BusinessObjects nabízíme ve formě speciálního balíčku.

Qlik Sense: Analýza dat, která dává smysl

Qlik Sense je inovativní aplikace, která umožňuje každému snadno zobrazit data. Flexibilní, interaktivní dashboards a grafika poskytují přehled a průhlednost pomocí intuitivní samoobslužné analýzy.

Qlik Sense je založen na QIX Associative Data Indexing Engine, druhé generaci patentované počítačové technologie Qlik. Indexování asociativních dat umožňuje rozpoznat vztahy, ktoré nejsou zjištěny v hierarchických nebo dotazovaných metodách hodnocení. S programme Qlik Sense se rychle dostanete k cíli – s intuitivním reportingem a inteligentními možnostmi vyhledávání a vizualizace.

Můžete sdílet své poznatky s kolegy ještě vice, protože vase data vyprávějí příběh a mohou být načteny kdykoli a kdekoliv. Funkce Enterprise Governance zajišťují přesnost a spolehlivost na celém světě.

Objevte v sobě analytika! Díky síle a flexibilitě služby Qlik Sense, self-service převezme zcela novou dimenzi. Nejen, že jsou společnosti lépe informovány, ale mohou take reagovat rychleji a tím pádem podnikonout kroky.

Od informací přímo do systému kontrolingu: optimalizujte zadávání informací

Pro naše zákazníky automatizujeme process získávání informací od získávání dat po přípravu a dodání. Díky tomu mohou naši zákazníci investovat více času do analýzy dat.

Indentifikujte s námi správné klíčové údaje (KPI) a takto znížíte početnost a nedostatek informací. Pouze když se podíváte kupředu na správné klíčové údaje, míříte správným směrem. Prezentace dat je také výzva. Určitě chcete dosáhnout správného efektu ve Vašem systému reportingu.

Pro Vaše data je SAP BW správnou platformou pro zavedení efektivního kontrolního systému ve Vaší společnosti.

Potřebujete více informací? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input